Bezig met laden ...

Getuigenissen

WAT ZIJ
ZEI OVER HEM

Wanneer iemand sterft, wordt hij niet beloond, behalve voor drie dingen : als hij een liefdadigheid nalaat waar mensen steeds van kunnen genieten, als hij kennis of wetenschap nalaat waar de mensheid van geniet of als hij een getrouwe zoon nalaat, die steeds zal bidden en de zegen en vergiffenis van God voor zijn ouders vraagt"

John Adair

auteur van “De Leiding van Mohammed”. Leerstoel Leiderschapsstudies van het VN System Staff College in Turijn

“No pensamento islâmico, os líderes modelo eram simultaneamente dignas e humildes, capazes de ver e inspirar e ao mesmo tempo devotos ao serviço das pessoas. Conforme avancem na leitura deste guia, serão capazes, ao menos assim espero, de julgar por si mesmos de como Muhammad conseguiu estar tão perto deste ideal (que se tornou claro em mais de uma ocasião na sua vida, ajusta-se bem ao que conhecemos como verdade universal sobre a natureza e a prática da liderança”

William Montgomery Watt

(1909-2006 / Schots geschiedkundige en professor emeritus Arabische en islamitische studies aan de Universiteit van Edinburg. Auteur van “Mohammed van Mekka”, Oxford, 1953, blz. 52)

“Zijn bereidheid om vervolgd te worden omwille van zijn geloof, de hoogstaande moraal van de mannen die in hem geloofden en naar hem op keken als leider, en het grootse van zijn uiteindelijke verwezenlijking – alles levert bewijs van zijn fundamentele integriteit. Geen enkele van de grote historische fguren krijgt zo weinig erkenning in het Westen als Mohammed

Mahatma Gandhi

(1869-1948 / politiek en geestelijk leider van de Indiase onafhankelijkheidsbeweging)

“Ik wou te weten komen wie de beste was, die heden ten dage zonder discussie de harten van miljoenen mensen had veroverd. Ik raakte méér dan overtuigd dat de plaats van de islam in de dingen des levens niet met de wapens was veroverd. Het was de strenge eenvoud, de totale zelfverloochening van de Profeet Mohammed, het nauwgezette respect voor zijn geloften, zijn diepgaande toewijding aan vrienden en volgelingen, zijn onverschrokkenheid, zijn onbevreesdheid, zijn absolute vertrouwen in God en zijn zending. Toen ik het tweede deel (van zijn biografe) dichtsloeg, vond ik het jammer dat er niet méér te lezen was over dit grootse leven.

William Durant

(1885-1981 / geschiedkundige, flosoof en schrijver. Auteur van “Het verhaal van de beschaving”, deel 4, vol. 4, blz. 25)

“Zijn naam, die “hooggeëerde” betekent, leent zich uitstekend tot bepaalde bijbelse passages die zijn komst voorspelden. Men heeft er geen weet van dat Mohammed zélf iets geschreven heeft; hij maakte gebruik van een schrijver. Zijn schijnbare ongeletterdheid heeft hem er niet van weerhouden om het beroemdste en welsprekendste boek in de Arabische taal samen te stellen (t.t.z. het overbrengen van de Heilige Koran, aan hem geopenbaard en aldus beschouwd), of van het verwerven van het soort begrip van het leiden van mensen zoals dat slechts zelden aan hoogopgeleide mensen wordt vergund.”

Alphonse de Lamartine

(1790-1869 / dichter, schrijver en politicus, “Geschiedenis van Turkije”, Parijs, 1854, deel II, blz. 276-277)

“Filosoof, redenaar, apostel, wetgever, krijger, veroveraar van ideeën, hersteller van rationeel dogma en van een beeldloze cultus ; de stichter van twintig aardse rijken en van één spiritueel rijk. Dat is Mohammed. Wat de normen betreft waaraan menselijke grootheid wordt afgemeten, mogen we ons wel degelijk afvragen of er een groter man is dan hij ?”

Johann Wolfgang Von Goethe

(1749-1832 / groot Europees dichter, “Noten und Abhandlungen zum west-östlicher Diwan”, WA I, 7, 32)

“Hij is een profeet en geen dichter, bijgevolg moet zijn Koran beschouwd worden als Goddelijke Wet, en niet als het boek van een mens, dat gemaakt werd om op te voeden of te onderhouden.

Leo Tolstoy

(1828 - 1910) Bekende Russische schrijver en novelist. Schrijver van :”War and Peace"

"Er is geen twijfel dat de profeet Mohammed een van de grootste hervormers is die het sociale kader heeft gevormd. Het volstaat dat hij een hele natie leidde tot de verlichting van de waarheid en maakte het meer geneigd naar rust en vrede, en belette het vergieten van bloed en het geven van menselijke offers.Hij heeft de poort naar ontwikkeling en beschaving wijd open gezet voor zijn volk. Dit is een grote daad, dat alleen een sterke man kan doen en een man zoals hij verdient te worden beschouwd, met respect en bewondering ."

Thomas Carlyle

(1795-1881 / geschiedkundige, flosoof en auteur van “Helden en Heldenverering en Heroïek in de Geschiedenis”)

“Hoe één man, eigenhandig, oorlogvoerende en zwervende Bedoeïenenstammen tot een uiterst krachtige en beschaafde natie kon smeden in minder dan 2 decennia.”
Notitie: Thomas Carlyle probeerde een schets te maken van de ontwikkeling van het menselijk verstand door historische personages als parameter te gebruiken, en gaf de Profeet Mohammed een bijzondere plaats in het boek onder de titel van het hoofdstuk “Een held als profeet”. Carlyle gaf uiting aan zijn bewondering door Mohammed te omschrijven als een Hegeliaanse hervormingskampioen

(“Mohammed en mohammedanisme”, Londen, '74, blz. 92)

(“Mohammed en mohammedanisme”, Londen, '74, blz. 92)

“Zowel staats- als kerkelijk leider, was Mohammed keizer en paus in één; hij was echter paus zonder de aanspraken van de paus, keizer zonder keizerlijke legioenen, zonder een staand leger, zonder lijfwacht, zonder paleis, zonder vast inkomen. Als er ooit iemand was die het recht had om te zeggen dat hij regeerde vanuit Goddelijk Recht, dan was het wel Mohammed, want hij beschikte over alle macht zonder de machtsmiddelen en zonder machtssteun. Hij was onverschillig voor de tekenen van macht. De eenvoud van zijn privé- kwam overeen met zijn openbaar leven.”

Maurice Bucaille

(1920-1998) Médico francês especialista em gastroenterologia. Membro da Sociedade Francesa de Egiptologia e autor do livro "A Bíblia, o Alcorão e a Ciência"

(1920-1998) Médico francês especialista em gastroenterologia. Membro da Sociedade Francesa de Egiptologia e autor do livro "A Bíblia, o Alcorão e a Ciência"