ngarkim ...

Dëshmitë

CFARE ATA
Thanë për të

Kur një njeri vdes, ai nuk fiton kurrfarë shpërblimesh, veçse nga tri gjëra: në rast se ka caktuar ndonjë bamirësi nga e cila njerëzit do të përfitojnë vazhdimisht; ose nëse ka lënë dituri, ose shkencë që është në të mirën e njerëzimit; ose nëse ka lënë një djalë të mirë (besimtar) që vazhdon të lutet dhe të kërkojë bekime nga Zoti dhe ndjesë për prindërit e tij

John Adair

Autor i librit: “The Leadership of Muhammad”. Kryetar i Leadership Studies United Nations System Staff College në Turin

”I islamiskt tänkande är förebildliga ledare både högaktade och anspråkslösa, förmögna till vidsynthet och inspiration, men på samma gång självuppoffrande i att tjäna sitt folk. När ni läser dessa sidor kommer ni, hoppas jag, själva kunna se hur nära Muhammad kommer detta ideal. Min poäng i denna bok är att detta ideal – som mer än en gång tränger fram i Profeten Muhammads liv – stämmer väl överens med det som vi känner som den universella sanningen om ledarskapets natur och praktik.”

William Montgomery Watt

(1909 - 2006) historian skocez dhe Emeritus Profesor në arabisht dhe islame studime në Universitetin e Edinburgut. Autor i "Muhamedit në Mekë", Oxford, 1953, f. 52

"Gatishmëria e tij për të kryer një persekutime për bindjet e tij, karakteri i lartë moral i njerëzve që besuan në të, dhe shikuar deri në atë si udhëheqës, dhe madhështia e arritjes së tij përfundimtare - të gjitha argumentojnë integritetin e tij fundamental. Asnjë nga fgurat e mëdha të historisë po aq vlerësuar dobët në perëndim si Muhamedi. "

Mahatma Gandhi (Mahatma Gandi)

(1869-1948) Udhëheqës politik dhe shpirtëror i Lëvizjes për pavarësi të Indisë

“Dëshiroja ta dija më të mirin që e ka sot fuqinë (ndikimin kontrollues) mbi zemrat e miliona njerëzve. U binda tërësisht se nuk ishte shpata ajo që ftoi vend për Islamin në ato ditë në skemën e jetës. Ishte thjeshtësia e paepur, vetë shuarja (përulësia) e plotë e Profetit Muhammed, respektimi i ndërgjegjshëm (kujdesi i skajshëm) për zotimet e tij, përkushtimi i madh ndaj shokëve dhe ithtarëve të tij, guximi (të qenët i patrembur) i tij dhe besimi i tij absolut tek Zoti dhe tek misioni i vet. Kur e përmbylla vëllimin e dytë (të librit për jetën e tij), më erdhi keq që nuk kisha më se ç’të lexoja për këtë jetë madhështore”.

William Durant

(1885-1981) The American historian, philosopher and author of “The Story of Civilization”, part 4, vol. 4, p. 25

"Emri i tij, do të thotë," shumë i vlerësuar, "huazohet edhe vetë për pasazhe të caktuara biblike janë parashikuar ardhjen e tij. Muhamedi kurrë nuk ishte i njohur për të shkruar vetë asgjë; ai përdori një amanuensis. Analfabetizmi i tij i dukshëm nuk e ka penguar atë nga përbërës (p.sh. përcjellë Kur'anin e Shenjtë e cila iu shpall atij dhe konsiderohet si) librin më të famshme dhe elokuente në gjuhën arabe, dhe nga blerjen kuptuarit të tillë të menaxhimit të njerëzve si rrallë vjen të personave me arsim të lartë "

Alphonse de Lamartine

(1790-1869) Poet, shkrimtar dhe politikan “Histoire De La Turquie”, Paris, 1854, vëll. II, f. 276-277

“Filozof, gojëtar, apostull, legjislator, luftëtar, pushtues i ideve, mëkëmbës i dogmave racionale, i kultit pa imazhe; themelues i njëzetë perandorive tokësore dhe i një perandorie shpirtërore. Ky është Muhammedi. Sa u përket të gjitha standardeve sipas të cilave mund të matet madhështia, mund të pyesim: Vallë a ka njeri më të madh se ai?

Johann Wolfgang Von Goethe

(1749 - 1832) Një poet i madh europian, Noten und Abhandlungen zum Weststlichen Dvan, WA I, 7, 32

"Ai është një profet dhe jo një poet dhe për këtë arsye Kurani i tij është për t'u parë si Ligj Hyjnor dhe jo si një libër i një qenie njerëzore e bërë për edukim apo argëtim"

Leo Tolstoy

(1828-1920) Shkrimtar dhe romancier i famshëm rus. Autori i romanit: “Lufta dhe Paqja”

“Nuk ka dyshim se Profeti Muhammed është njëri nga reformuesit më të mëdhenj që i shërbeu thellësisht kornizës shoqërore. Mjafton për të që udhëhoqi një komb të tërë drejt ndriçimit të së vërtetës dhe e bëri më të përkushtuar ndaj qetësisë e paqes, ndërsa e pengoi nga gjakderdhja dhe sakrifkimi i njerëzve (edhe pse kjo nuk është provuar kurrë për arabët para Islamit). Ai ia hapi gjerë kombit të tij portën e zhvillimit dhe të qytetërimit. Kjo është një vepër e madhe të cilën mund ta bëjë vetëm një njeri i fuqishëm, dhe një njeri i tillë meriton të respektohet dhe admirohet”

Thomas Carlyle (Thomas Karlajl)

“Si mundet që një njeri vetë t’i bashkonte fiset ndërluftuese dhe beduinët bredhës, në një popull aq të fuqishëm dhe të qytetëruar, në më pak se në dy dhjetëvjeçarë”.

“Si mundet që një njeri vetë t’i bashkonte fiset ndërluftuese dhe beduinët bredhës, në një popull aq të fuqishëm dhe të qytetëruar, në më pak se në dy dhjetëvjeçarë”.
shënim: Thomas Carlyle bëri përpjekje për ta përvijuar zhvillimin e intelektit njerëzor duke përdorur njerëzit historikë si koordinata dhe i caktoi vend të veçantë në libër Profetit Mu hammed në kreun me titull “Hero as a Prophet” (“Heroi si Profet). Në veprën e tij, Carlyle e shprehu admirimin e tij të pasionuar për vendin e parë të Muhammedit si faktor hegelian i reformës.

Reverend Reginald Bosworth Smith

(1839-1908) Author of Mohammad and Mohammedanism, London, 1874, p. 92

“Kreu i shtetit si dhe i Kishës, ai ishte Cezari dhe Papa në një; mirëpo, ai ishte Papa pa pretendimet e Papës, dhe Cezar pa legjionet e Cezarit, pa një ushtri të qëndrueshme, pa truprojë, pa pallat, pa të ardhura fkse. Nëse ndonjëherë ndonjë njeri ka pasur të drejtën të thotë se ka sunduar me të drejtë Hyjnore, ka qenë ky Muhammedi, ngase ai kishte tërë pushtetin pa instrumente dhe pa ndihmën e tij. Atij nuk shqetësohej për veshjen e pushtetit. Thjeshtësia ejetës së tij private qëndronte në mbajtjen e harmonisë me jetën e tij publike.

Maurice Bucaille

(1920-1998) Mjek francez dhe specialist i gastroenterologjisë. Anëtar i Shoqërisë Franceze të Egjiptologjisë. Autor i “Bibla, Kur’ani dhe shkenca”

“Islami mëson se Zoti ia ka dhënë njeriut zotësinë e arsyes dhe prandaj pret nga njeriu që t’i arsyetojë gjërat në mënyrë objektive dhe sistematike. Duke pasur parasysh gjendjen e dijes në kohën e Muhammedit, është e papërfytyrueshme që ekspozimet në Kur’an, që kanë të bëjnë me shkencën, të mund të kenë qenë vepër e njeriut. Një shqyrtim tërësisht objektiv i Kur’anit në dritën e shkencës moderne, na shpie ta njohim pajtimin mes të dyve”.