Bezig met laden ...

Vrouwen in de islam

Rechten van vrouwen,
empowerment en behandeling.

Mohammed Gaf aan de Vrouwen hun RechtenMVoòr de komst van de islam hadden vrouwen geen burgerrechten. De Arabieren gaven de voorkeur aan mannelijke boven vrouwelijke baby’s, in zoverre dat veel vaders hun vrouwelijke baby’s of kinderen levend begroeven.

 

“Women are the twin halves of men.” (Tirmithi, 1/154, 113)

Geen discriminatie naar geslacht:

 Mohammed veroordeelde dergelijk immoreel gedrag, en leerde zijn metgezellen om hun kinderen te beminnen en behoorlijk op te voeden, los van hun geslacht. In feite legde hij zelfs nadruk op meer zorg en aandacht aan vrouwelijke kinderen, tot zij volwassen zijn en trouwen. Mohammed zei


The word "Muhammad" in Arabic calligraphy being designed in an artistic and symmetrical way. The actual word looks like this . Letters M and H which form the first half of the word "Muhammad" are symmetrical with letters M and D which form the second half of the word "Muhammad" in Arabic

history

Vrouwen erven zoals de mannen:

Vòòr de islam hadden vrouwen geen recht op erfenissen. Mohammed slaagde er in dit gebruik te veranderen. Vrouwen verwierven het recht om te erven, net als mannen. Mohammed creëerde daarmee geen islamitisch erfenisstelsel, maar bracht slechts Gods Woord (bewaard in de Quran) over, waarin de erfdelen van elke persoon (mannelijk of.vrouwelijk) bepaald worden

history

De unieke identiteit van vrouwen:

Een vrouw wordt niet beschouwd als een deel van de bezittingen van haar man. Zij is een vrije persoon met een eigen identiteit. Als een vrouw trouwt, hoeft zij haar familienaam niet te veranderen. Haar identiteit blijft bewaard en haar welstand en bezit worden beschermd onder de islamitische wet. Wanneer haar man overlijdt, dan wordt zij beschouwd als één van de erfgenamen, en niét als een bezit dat aan de mannelijke erfgenamen toevalt, zoals dat was vòòr de islam. (Voor de islam werden vrouwen behandeld als “roerend goed”).


(i.e. faith in God has not yet established strongly in his/her heart, therefore the person does not feel guilty or fear God when fornication is committed). 


“And don’t approach (come near unto) fornication (unlawful premarital or extramarital sex), Lo! It is an abomination and an evil way”. The Quran, 17:32

history

Een vrouw is geen seksueel gebruiksvoorwerp:

Prostitutie en overspel worden ten strengste verboden in de islam. Mohammed toonde het volgende aan : als iemand ontucht of overspel begaat, dan bevindt hij of zij zich niet in een toestand van “Eaman” (d.w.z. het geloof in God is niet sterk genoeg geankerd in zijn of haar hart, bijgevolg voelt die persoon zich niet schuldig tegenover God wanneer de ontucht gepleegd wordt). God openbaarde in de Koran:

history

Hijab in de islam

 In de islam zijn de hoofddoek en bescheiden kledij een verplichting voor volwassen vrouwen. Daarenboven verbiedt de islamitische leer de vrouwen om hun lichaam of vrouwelijkheid te gebruiken voor openbaar genoegen of seksuele verleiding. Bedrijven, reclames en advertenties die steunen op het tonen van vrouwenlichamen ter verleiding en seksuele aantrekking zijn niet toegestaan in de islam. De islamitische leer verhindert de middelen die zouden kunnen leiden tot seksuele intimidatie, aanranding, verkrachting, geslachtsziekten en andere schandalige dingen, zoals naaktheid en pornografie.

history

TROUW DAN TOCH!

 

Mohammed moedigde mensen aan om te trouwen en een gezin te stichten. Hij leerde zijn volgelingen nobele islamitische waarden, die ongewettigde seksuele relaties uitbannen, behalve de gewone huwelijksband tussen een man en een vrouw. (Sahih Al-Bukhari, 3/26, 1905)

Een jonge man vroeg ooit toestemming aan Mohammed om overspel te bedrijven (seksuele omgang buiten het huwelijk met een vriendinnetje of vrouw van lichte zeden). Mohammed antwoordde : “Zou jij overspel aanvaarden van je moeder ?” De man antwoordde : “Nee”. Mohammed antwoordde : “Op diezelfde manier zou niemand dat van zijn moeder aanvaarden”. Toen herhaalde Mohammed de zelfde vraag drie maal : “Zou je dat aanvaarden van je dochter, zuster, tante ?”. De man antwoordde telkens “nee”, en Mohammed herhaalde wat hij gezegd had : “Op de zelfde manier zou niemand dat aanvaarden van zijn eigen dochter, zuster of tante”. Toen legde Mohammed zijn hand op het hart van de man, en smeekte God : “O mijn Heer, vergeef hem zijn zonde, zuiver zijn hart en breng hem kuisheid". (Munsad Ahmad, 10/5220, 22641)

history

Mohammed gaf aan de vrouw volmachten:

Vrouwen spelen een cruciale rol in de maatschappij, aangezien zij de volgende generatie van de gemeenschap voeden en opvoeden. Moslimvrouwen werden gemachtigd om een actieve rol in de maatschappij op te nemen, zonder de rol van de man over te nemen. Hoewel de voorkeur werd gegeven aan de taak van het opvoeden van de kinderen en voor hun welzijn te zorgen, gingen vrouwen ook werken en namen zij deel aan het sociaal en politiek leven. Mohammed placht zijn vrouwen te raadplegen in verscheidene zaken die met de gemeenschap te maken hadden. Mohammed vroeg de vrouwen zich er toe te verplichten (zoals de mannen) de islamitische waarden te eerbiedigen, aangezien deze verantwoordelijk waren voor de islamitische wetten. Onder de inspanningen die Mohammed deed om de rol van vrouwen in de maatschappij te bekrachtigen, wees hij bepaalde dagen per week aan voor de opvoeding van vrouwen. Hij drong er bij hen op aan deel te nemen aan islamitische gebeurtenissen, feestdagen en gebeden. Zelfs de dienstvrouwen konden Mohammed ontmoeten, met hem praten en zijn hulp of advies vragen.

history

De zorg voor de dochters:

Mohammed benadrukte bij verschillende gelegenheden de goede behandeling van vrouwen, en hij beschreef hen als “delicaat en breekbaar als glas”. Hij zei tot zijn metgezellen dat wie behoorlijk voor zijn dochters zorgt en godvrezend is door hen te verzorgen en naar het pad van het geloof te leiden, zeker in het Paradijs komt.

history

De vrouw als moeder:

 Een man vroeg aan Mohammed : “Wie verdient mijn dichtste steun en gezelschap ?” Mohammed antwoordde : “Jouw moeder.” Toen vroeg de man : “En na haar, wie dan ?” Mohammed antwoordde : “Jouw moeder.” De man stelde de vraag telkens weer, waarop de Profeet telkens antwoordde : “Jouw moeder”. Uit nieuwsgierigheid stelde de man deze vraag een vierde keer (hij besefte dat Mohammed nadruk wou leggen op de beste behandeling van de moeder), en toen zei Mohammed : “Jouw vader.” (dus vader verdient nà moeder het meeste steun en gezelschap) 2

history

Muhammad encouraged good treatment of wives 

He stated that if a man disliked one of a woman’s traits he will be pleased with another. And he said:


The believers who show the most perfect faith are those who have the best character; and the best of the believers are those who are best to their wives.

history

Mohammed hield van zijn vrouw:

Ongeveer twee jaar na de dood van zijn vrouw Khadija, trouwde Mohammed met Aisha, de dochter van zijn beste vriend Abu-Bakir. Hoewel hij zeer loyaal was tegenover zijn gestorven vrouw, beminde hij Aisha en was hij oprecht tegenover haar. Ooit werd hem door Amr bin Al-Aass (een gezel) gevraagd : “Wie bemin jij het meest ?”. Mohammed antwoordde : “Aisha”

history

Bevestig je liefde voor je vrouw:  

Aisha vertelde dat Mohammed zijn liefde voor beschreef als een touw waarin een strakke knoop zit. Aisha vroeg hem soms : “Hoe staat het met de knoop ?”, en Mohammed bevestigde zijn liefde voor haar. Hij zei : “Die knoop zit nog even strak als voorheen.history

Mohammed toonde voorbeeldige trouw tegenover zijn overleden vrouw:

Mohammed vroeg zijn vrouw Aisha wel eens om een maaltijd te laten sturen naar de vrienden van zijn overleden vrouw Khadija, telkens als Aisha schapenvlees of ooilam klaarmaakte. Mohammed vertelde Aisha dat er niemand beter was dan Khadija in haar dagen, want zij geloofde hem toen hij de eerste keer de openbaring van God kreeg (sommige van zijn ooms en verwanten geloofden hem namelijk niet). Zij troostte hem ook fnancieel en steunde hem, zonder woorden. Ondanks het feit dat Mohammeds opmerkingen over wijlen zijn vrouw Khadija volgens sommigen jaloezie bij zijn huidige vrouw Aisha kon opwekken, was hij een eerlijk en loyaal echtgenoot tegenover zijn vrouwen.

Dit is het woord “Mohammed”, ontworpen in een formele Arabische stijl, lijkend op een bloem. Met dank aan plastisch kunstenaar Farid Al-Ali.

history