Laster ...

Kvinner i islam

Kvinners rettigheter,
myndighet og behandling.

Kvinners rettigheter

Før islam hadde ikke kvinnene noen medborgerlige rettigheter. Araberne foretrakk guttebarn fremfor jenter i så stor grad at mange fedre begravde jentebarn levende

 

“Women are the twin halves of men.” (Tirmithi, 1/154, 113)

Ingen kjønnsdiskriminering:

Muhammed fordømte diskriminering mellom gutter og jenter, og lærte ledsagerne sine å elske og oppdra barna sine likt uansett kjønn. Han understrekte viktigheten ved å vise omsorg for jentebarn til de var vokst opp og gifte. Muhammed sa:


The word "Muhammad" in Arabic calligraphy being designed in an artistic and symmetrical way. The actual word looks like this . Letters M and H which form the first half of the word "Muhammad" are symmetrical with letters M and D which form the second half of the word "Muhammad" in Arabic

history

Kvinner har også arverett:

Før islam hadde kvinnene ingen arverett. Muhammed forandret denne skikken suksessfullt, og kvinnen fikk også sin rett til å arve. Skjønt dette islamske arvesystemet formidlet han fra Guds Ord (Koranen), som stipulerer hvordan hvert enkelt individ skal arve.

history

Kvinner har en unik identitet:

En hustru betraktes ikke som en del av en manns eiendom, men en fri person med sin unike identitet. En kvinne trenger ikke å endre på etternavnet sitt ved ekteskap. Identiteten hennes er intakt, og hennes midler og eiendom er beskyttet av islamsk lov. Hvis mannen hennes dør er hun en av arvingene, og ikke slik som før islam da en enke ble arvet videre til mannlige familiemedlemmer (før islam ble kvinner betraktet som eiendom).


(i.e. faith in God has not yet established strongly in his/her heart, therefore the person does not feel guilty or fear God when fornication is committed). 


“And don’t approach (come near unto) fornication (unlawful premarital or extramarital sex), Lo! It is an abomination and an evil way”. The Quran, 17:32

history

En kvinne er ikke et kjønnsobjekt:

Prostitusjon og utroskap er strengt forbudt i islam. Muhammed sa: «Når en person begår usømmelighet eller utroskap, befinner han eller hun seg i en tilstand borte fra iman» (trosoverbevisning). (Dvs. at gudstro har enda ikke blitt forankret i hjertet til personen, og gjør at han eller hun ikke føler skam eller skyld overfor Gud)

history

Hijab og blyghet i islam:

I islam er hodeklede og anstendig klesstil et påbud for voksne kvinner. Menn skal også kle seg anstendig. Ifølge islamsk lære er det ikke tillat for kvinner å bruke kroppen sin for å friste menn seksuelt (utenom sin ektemann). Handelsvirksomhet, reklamer og annonser som eksponerer en kvinnes kropp er ikke tillat i islam. Læren i islam er å avverge provokasjoner som kan føre til seksuelle trakasseringer, overgrep, voldtekter, kjønnssykdommer, og anstøtelighet som nakenhet og pornografi.

history

Gift deg!

Muhammed formanet folket til å gifte seg og etablere et familieliv. Han underviste ledsagerne sine i edle islamske verdier, og forbød seksuelle relasjoner utenom den ekteskapelige. Utroskap Kvinner Kvinner (Sahih Al-Bukhari, 3/26, 1905)

En mann ba Muhammed om tillatelse til å ha et utenomekteskapelig forhold til en kvinne (en prostituert). Muhammed svarte: «Ville du akseptere dette for moren din?» Mannen svarte: «Nei.» Muhammed sa: «På samme vis liker ikke andre det for sine mødre heller.» Han gjentok spørsmålet til mannen: «Ville du ha akseptert det for datteren, søsteren, eller tanten din?» Og mannen sa igjen «nei», og da sa Muhammed : «På samme vis liker ikke andre det heller for sin datter, søster eller tante.» Så la Muhammed hånden sin over hjertet til mannen og ba til Gud: «Herre, tilgi ham og hans syndefulle tanker, rens hans hjerte og gi han tilgivelse.» Gift deg! M

history

Muhammeds sterke kvinner

For å opprettholde kvinnenes sterke rolle i samfunnet, hadde Muhammed leksjoner noen ganger i uken for kvinnene. Han oppfordret dem til å delta i islamske begivenheter, feiringer og fellesbønn. Også kvinner som jobbet som tjenere eller hushjelp oppsøkte profeten for å få hjelp eller råd. Kvinner spiller en avgjørende rolle i et samfunn ettersom de tar hånd om og oppdrar den kommende generasjon som skal forme nasjonen. Muslimske kvinner ble gitt myndighet til å spille en aktiv rolle i samholdet uten å måtte ta på seg en manns rolle. Selv om oppfostring av barn skulle være en prioritet, arbeidet kvinnene også. I tillegg deltok de i det sosiale og politiske livet.

history

Muhammed la særskilt vekt på å ta hånd om jenter/ døtre

Ved flere anledninger understrekte Muhammed nødvendigheten med god behandling av kvinner, og beskrev dem som «skjøre som glass». Han sa til ledsagerne sine at den som oppdrar døtrene sine på beste vis, har gudsfrykt i sin omsorg med dem, og veileder dem til den rette tro, kommer til Paradiset1 .

history

Muhammed formanet til full respekt for mødre:

En mann spurte Muhammed ; «Hvem fortjener min nærmeste støtte og vennskap?» Muhammed svarte: «Din mor». Mannen spurte så hvem etter henne. Muhammed svarte: «Din mor». Mannen stilte det samme spørsmålet igjen, hvorav Muhammed svarte for tredje gang: «Din mor». Av nysgjerrighet stilte mannen samme spørsmål for fjerde gang (han innså at Muhammed ønsket å legge vekt på mødrenes betydning). Muhammed svarte han da: «Din far»2 . (dvs. at faren din fortjener din nærhet og vennskap etter mor). Lærde har brukt å kommentere dette med å påpeke at mødre kan ikke unngå tre store prøvelser; graviditet, fødselssmerter og selve fødselen, for å ikke glemme amming og avvenning.

history

Muhammed oppmuntret til beste behandling av hustruer

Han påpekte at om en mann ikke likte noe ved en hustrus væremåte, ville han være fornøyd med en annen side av henne. Og han sa: "De troende som har den mest fullkomne tro, er de som har den beste karakter. Og de fremste blant de troende er de som behandler hustruene sine best." Dette fremhever kjærlighet, harmoni og gjensidig forståelse.

history

Muhammed elsket kona si:  

Noen år etter at Muhammeds første kone Khadija døde, giftet han seg på nytt med Aisha, datteren til sin nærmeste venn, Abu Bakr. Tross for kjærligheten til sin avdøde hustru, elsket han Aisha og var oppriktig glad i henne. Ved en anledning spurte ledsageren hans Amr bin al-Aws : "Hvem er deg mest kjær?" Uten å nøle svarte Muhammed 

history

Bekreft kjærligheten til kona di:  

Aisha fortalte at Muhammed sammenlignet kjærligheten sin til henne som en hard knute på et rep. Aisha spurte da hvordan knuten kunne bekrefte kjærligheten hans til henne, og han svarte: "Knuten sitter like hardt som den bruker å gjøre."

 

history

Muhammed beviste eksemplarisk lojalitet mot sin avdøde hustru  

Da Muhammed kom tilbake til Mekka i år 630 evt. ba han følgesvennene sine om å sette opp et telt for han i nærheten av Khadijas grav. Dette var et utrykk for kjærlighet og hengivenhet til henne 

Navnet «Muhammed» på arabisk i en formativ stil som skal ligne en blomst. Med tillatelse fra kunstneren Farid al-Ali

history