Läser in ...

Kvinnor i islam

Kvinnors rättigheter,
empowerment och behandling.

Muhammad gav kvinnor deras rättigheter

Före islam hade kvinnor inga medborgerliga rättigheter. Araber brukade föredra barn av manligt kön framför kvinnligt i sådan utsträckning att en del fäder begravde sina flickebarn levande.

 

“Women are the twin halves of men.” (Tirmithi, 1/154, 113)

Ingen könsdiskriminering:

Muhammad fördömde diskriminering mellan pojkar och flickor och lärde sina följeslagare att älska och uppfostra sina barn utan hänsyn till vilket kön de har. Faktum är att han betonade omsorgen om flickebarn till dess de har växt upp och gift sig. Muhammad sa:


The word "Muhammad" in Arabic calligraphy being designed in an artistic and symmetrical way. The actual word looks like this . Letters M and H which form the first half of the word "Muhammad" are symmetrical with letters M and D which form the second half of the word "Muhammad" in Arabic

history

Kvinnor ärver som män:

Före islam hade kvinnor ingen arvsrätt. Muhammad förändrade framgångsrikt denna sed och kvinnor fick liksom männen rätt att ärva. Det var dock inte han som utformade det islamiska arvssystemet utan han förmedlade bara Guds Ord (nedtecknade i den Heliga Koranen) vilka stipulerade den del som varje individ med rätt att ärva skulle ha.

history

Kvinnor har en unik identitet:

En hustru betraktas inte som en del av en mans tillhörigheter, utan är en fri person med unik identitet. En kvinna behöver inte ändra sitt efternamn vid äktenskap. Hennes identitet är intakt och hennes tillgångar och egendom skyddas av islamisk lag. När hennes make avlider betraktas hon som en av arvingarna och inte, såsom var fallet före islam, som en egendom som ärvs av manliga arvingar. (Före islam behandlades kvinnor som boskap).


(i.e. faith in God has not yet established strongly in his/her heart, therefore the person does not feel guilty or fear God when fornication is committed). 


“And don’t approach (come near unto) fornication (unlawful premarital or extramarital sex), Lo! It is an abomination and an evil way”. The Quran, 17:32

history

En kvinna är inte en sexleksak:

Prostitution och otrohet är strängt förbjudet i islam. Muhammad sa: ”När en person begår otukt eller äktenskapsbrott befinner sig han eller hon inte i ett tillstånd av ”Iman” (trosförvissning)” (dvs. Gudstro har ännu ingen stark förankring i personens hjärta, vilket gör att han eller hon inte känner skuld eller fruktan inför Gud). .

history

Hijab and modesty in Islam:

I islam är huvudduk och anständig klädsel en skyldighet för vuxna kvinnor (även män ska klä sig anständigt). Islams lära förbjuder kvinnor att använda sina kroppar eller sin femininitet i offentlig fritid eller för sexuell frestelse. Affärsverksamhet, reklam och annonser som exponerar kvinnans kropp är inte tillåtet i islam. Islams läror blockerar medel som kan leda till sexuella trakasserier, övergrepp, våldtäkter, könssjukdomar och andra vederstyggligheter som offentlig nakenhet och pornografi.

history

Gift dig!

Muhammad (fvöh) manade människor att gifta sig och bygga upp ett familjeliv. Han undervisade sina följeslagare i höga islamiska värden som förbjuder sexuella relationer andra än den äktenskapliga.(Sahih Al-Bukhari, 3/26, 1905)

En ung man bad Muhammad om tillåtelse att ha utomäktenskapligt sex med en flickvän eller en prostituerad. Muhammad svarade: ”Skulle du acceptera detta för din mor?” Mannen svarade: ”Nej.” Muhammad (fvöh) sa: ”På samma sätt tycker andra inte om det för sina mödrar.” Han upprepade sedan frågan tre gånger till den unge mannen: ”Accepterar du det för din dotter, syster, faster?” Varje gång svarade mannen ”Nej”, och Muhammad upprepade sedan samma sak: ”På samma sätt tycker andra inte om det för sina döttrar, systrar och fastrar.” Muhammad lade sedan sin hand på mannens hjärta och bad till Gud: ”Herre, förlåt honom hans syndfulla tänkande, rena hans hjärta och skänk honom renlevnad.”

(Munsad Ahmad, 10/5220, 22641)

history

Muhammad stärkte kvinnor

I syfte att stärka kvinnors roll i samhället avsatte Muhammad vissa dagar varje vecka för kvinnors utbildning. Han uppmanade dem att delta i islamiska begivenheter, fester och böner. Också kvinnor som arbetade som hembiträden och hushållerskor kunde söka upp Muhammad, tala med honom och få hans hjälp och råd. Han bad också kvinnor att, som män också gjorde, avge en formell utfästelse eftersom de är ansvariga inför islamisk lag. Kvinnor spelar en avgörande roll i ett samhälle eftersom de tar hand om och fostrar den kommande generation som ska forma nationen. Muslimska kvinnor gavs myndighet att spela en aktiv roll i samhället utan att överlappa mäns roll. Även om prioritet alltid gavs uppgiften att fostra och ta hand om barn, arbetade kvinnor också och deltog i det sociala och politiska livet

history

Muhammad lade särskild vikt vid att ta hand om flickor/ döttra

Muhammad betonade vid flera tillfällen den goda behandlingen av kvinnor och beskrev dem som ömtåliga och ”sköra som glas”. Han sa till sina följeslagare att den som fostrar sina döttrar på ett bra sätt, fruktar Gud i sin omsorg om dem och vägleder dem till den rätta tron kommer att få Paradiset.

history

Muhammad manade till full respekt för mödrar

En man frågade Muhammad: ”Vem förtjänar mitt närmaste stöd och mitt kamratskap?” Muhammad svarade: ”Din mor.” Mannen frågade då vem efter henne. Muhammad svarade: ”Din mor.” Mannen ställde samma fråga igen varpå Muhammad för tredje gången svarade: ”Din mor.” Av nyfikenhet ställde då mannen samma fråga för fjärde gången (han insåg att Muhammad ville inskärpa mödrars betydelse). Muhammad sa då till honom: ”Din far.” (dvs. din far förtjänar ditt närmaste stöd och kamratskap efter din mor).2

history

Muhammad uppmuntrade god behandling av fruar:  

Han uppgav att om en man ogillade en av kvinnans egenskaper kommer han att vara nöjd med en annan. Och han sa:


De troende som har den mest fulländade tron är de som har den främsta karaktären, och de främsta bland de troende är de som behandlar sina hustrur bäst

 

history

Muhammad älskade sin hustru:

Några år efter att Muhammads första hustru Khadija hade gått bort gifte han sig med sin närmaste vän Abu Bakrs dotter Aisha. Trots sin trohet mot sin avlidna hustru älskade han Aisha och var uppriktig mot henne. Vid ett tillfälle frågade Amr bin alAs (en av följeslagarna) honom: ”Vem är dig mest kär?” Utan att tveka svarade Muhammad: ”Aisha.”

history

Bekräfta din kärlek till din hustru:

Aisha berättade att Muhammad liknade sin kärlek till henne vid en hård knut på ett rep. Aisha frågade då och då Muhammad hur knuten satt

och han brukade då bekräfta sin kärlek till henne. Han sa: ”Knuten sitter lika hårt som den brukar göra.

Varje gång Aisha lagade till lamm eller får brukade Muhammad be henne skicka lite av det till vänner till hans tidigare hustru Khadija. Muhammad berättade för Aisha att ingen var bättre än Khadija när hon levde. Khadija trodde på honom när han först mottog Guds uppenbarelse när många, bland andra vissa släktingar, inte gjorde det. Hon tröstade honom och gav honom sitt stöd utan att tveka. En del kan tycka att Muhammads kommentarer om sin tidigare hustru Khadija alstrade svartsjuka hos Aisha, men han var rättvis och lojal mot sina hustrur

 

history

Muhammad visade prov på exemplarisk lojalitet mot sin exhustru:

Enligt vissa källor bad Muhammad då han återvände till Mecka år 630 e.Kr. sina följeslagare att slå upp hans tält nära Khadijas grav. Detta var ett uttryck för kärlek och trohet mot henne

ordet ”Muhammad” på arabiska i en formativ stil liknande en blomma. Med tillstånd av konstnären Farid al-ali 

history