Läser in ...

Hans ord

Hans ord

Muhammads utsagor och undervisning tar upp de flesta av livets aspekter och är därför mycket inflytelserika. De emanerar från en bas av visdom och Gudomlig uppenbarelse. Hans utsagor, handlingar, godkännanden och egenskaper, mer kända som hans ”Sunna”, utgör den andra källan till islamisk rätt efter den Heliga Koranen

Er landsman [dvs. Muhammad] har inte gått vilse och han är alls inte besatt. Och han talar inte av egen drift. Koranen 53:2–3

 

Använd fem före fem:
Din ungdom före senilitet (ålderdom)
Hälsa före sjukdom
Rikedom före fattigdom (att vara behövande)
Fri tid före upptagen tid
Liv före död.”
(Al-Hakim in Al-Mustadriq No. 7846 (4/341  

history
Utsagor från Profeten Muhammad i förhållande till livsmedel och medicin 

Att förebygga är bättre än att behandla

Muhammad var visserligen inte läkare, men hans utsagor i förhållande till livsmedel, hälsosamma matvanor, behandling med örter och alternativ medicin samlades i skrifter senare kända som ”Profetisk Medicin”. Muhammad antydde vid ett flertal tillfällen att magen är den värsta behållare att fylla. Små portioner och några bitar för att stilla hungern är bättre än att fylla magen. Det bidrar en hel del till att hälsoproblem undviks. Han uppmuntrade sina följeslagare att äta och dricka med måtta, undvika fetma och sträva efter en aktiv och hälsosam livsstil. Han reciterade i dessa sammanhang Guds Ord i Koranen, 7:31:

Söner av Adam! Anlägg vårdad klädsel var gång ni går till bön – och ät och drick [det som är gott och hälsosamt], men visa måtta [i allt]; Gud är inte vän av dem som går till överdrif

history

Muhammad föreskrev korn: 

 

Idag fnns en hel del forskning som visar på kornets hälsofördelar, och korngräs är ett kosttillskott. Korn innehåller ett brett spektrum av enzymer, vitaminer, mineraler, phytokemikalier och alla åtta aminosyror inklusive tryptofan som bidrar till att förebygga depression. Muhammad rekommenderade kornsoppa (talbinah) mot magproblem och påpekade i sina obestridliga utsagor att den hjälper mot sorg och depression. Hans hustru Aisha brukade rekommendera närstående till avlidna att äta talbinah-soppa för att lindra sorgen. (Bukhaari, 5365) and (Muslim, 2316)

 

Enligt medicinsk forskning orsakas depressiva sjukdomar av en minskning av vissa kemikalier eller signalsubstanser i hjärnan som påverkar sinnesstämningen. Antidepressiva läkemedel stimulerar kemiska förändringar som ökar mängden sådana signalsubstanser.

 

Enligt medicinsk forskning orsakas depressiva sjukdomar av en minskning av vissa kemikalier eller signalsubstanser i hjärnan som påverkar sinnesstämningen. Antidepressiva läkemedel stimulerar kemiska förändringar som ökar mängden sådana signalsubstanser

 

 

Det är avslöjande att Muhammad inte regelbundet konsumerade vete utan istället mestadels åt korn och bröd gjort på kornmjöl. Det är numera känt att fullkorn av korn har många hälsoeffekter. Det reglerar blodsockret, förhindrar små blodproppar och minskar kroppens produktion av kolesterol.

 

history

Zamzam mineralvatten:

 

Zamzam är namnet på det mineralvatten som kommer från en källa 20 meter öster om islams heligaste plats Kaba i Mecka. Muslimer tror att den kom till på ett mirakulöst sätt för tusentals år sedan när Abrahams son Ismael var törstig och skrek och sparkade på marken tills vatten forsade fram (han var tillsammans med sin mor Hagar). Vattnet är lätt alkaliskt (pH 7,5) och har en distinkt smak. (notera att intag av avjoniserat vatten såsom destillerat vatten resulterar i ett surt pH i mage och tarmar. det kan också ge sura uppstötningar)

 

Muhammad sa att zamzam-vatten är ett välsignat vatten från Gud. Det är ett rikt mål och bra mot många åkommor., (återberättat av Bazzar och Tabarani)

 

Mineralvatten är av USA:s Food and Drug Authority (FDA) klassifcerat som innehållande minst 250 miljondelar (ppm) lösta ämnen (TDS). Kemisk analys av zamzam-vatten visade att det har TDS på mer än 1 000 ppm av mg/L. Det är i linje med Världshälsoorganisationens (WHO) standard för drickbart vatten

 

Ett rikt mål mat är ett som innehåller olika mineraler som kroppen behöver, t.ex. kalcium (som behövs för att stärka benvävnad och för att hjärta, muskler och nerver ska fungera bra), fluorid som är nödvändigt för tänderna och bikarbonat som behövs för matsmältningen

Zamzam-vatten är ett av de drickbara vatten som är rikast på kalcium, 195–200 mg/L (cirka 20 % av det rekommenderade dagliga intaget för vuxna). Detta är högre än flera kända mineralvatten som Evian (78–80 mg/L) och Perrier (147–150 mg/L). 5

 

Mineralvatten har ett brett spektrum av läkande funktioner som kan lindra och behandla inflammationer i muskler och leder, reumatism och artrit.

.

history
Tryffel som medicin:

 

Muhammad sa: ”Tryffel är ett slags ’manna’ [nedsänt över Israels folk] och saften från den är medicin för ögonen.” (återberättat av Bukhaari, 5708) and (Muslim, 5244)

 

Tryffel är en fyllig svampliknande växt som hör till familjen Agaricaceae. Den växer i grupper under jordytan (2–50 cm ner) i fuktig ödemark utan löv eller rötter. Den har en markerad lukt och kan vara vit, grå eller brun till färgen. Enligt vetenskaplig analys är 77 % av tryffeln vatten och resterande del är en blandning av protein, fett, kolhydrater och andra ämnen. Moderna vetenskapliga upptäckter visar emellertid på att tryffelns vätska har en effektiv läkande verkan på flera ögonsjukdomar, bland andra trakom som är en infektionssjukdom som skadar hornhinnans celler.

history

Muhammad och olivolja


Muhammad (fvöh) sa att olivolja kommer från ett välsignat träd. Han rekommenderade sina följeslagare att äta olivolja och gnida in eller smörja den över hela kroppens hud. (Tirmithi, 1851)

 

All modern forskning bekräftar olivoljans många hälsoeffekter. De flesta ”byggstenar” av fettsyror som olivolja består av kommer från enkelomättat fett (bra fett) som erbjuder skydd mot hjärtproblem genom att kontrollera LDL-kolesterolnivåer (dåligt kolesterol) och höja HDLnivåerna (det goda kolesterolet).

 

Olivolja är också mycket bra för magen. Dess skyddande funktion har god effekt för att behandla magsår och magkatarr.

 

Extra jungfrulig olivolja, som fås ur den första pressen av oliverna, är mindre processad och innehåller högre nivåer av antioxidanter, framför allt vitamin E och fenoler. Idag betraktas olivolja som ett gott läkemedel mot hudproblem och som en effektiv fuktkräm. De som ligger i riskzonen för diabetes rekommenderas att kombinera en diet med lite fett och mer kolhydrater med olivolja. Studier visar att denna kombination, när det gäller att balansera blodsockernivån, är överlägsen en diet som enbart fokuserar på l å g f e t t h a l t i g mat. 

 

Gud är himlarnas och jordens ljus. Hans ljus kan liknas vid en nisch där en lykta står. Lyktan är [omsluten] av glas och glaset lyser med en stjärnas glans. [Det är en lykta] tänd [med olja] från ett välsignat träd, ett olivträd som varken tillhör öst eller väst och vars olja nästan lyser utan att eld har rört vid den. Ljus över ljus! Gud leder till Sitt ljus den Han vill och därför framställer Han liknelser för människorna. Gud har kunskap om allt. (den Heliga Koranen 24:35)

history