Läser in ...

Den islamiska civilisationen

värden
och moral

Fulländad balans i att tillfredsställa kroppsliga och själsliga behov

Muhammad manade till att bibehålla rätt balans mellan det materiella och det andliga. Han lärde sina efterföljare att kroppens och själens behov ska tillfredsställas på tillåtna sätt och med måttfullhet som ledstjärna. Han manade människor att se religionen som en möjlighet till ett bättre liv som tillför värde till deras kroppar och själar.

 

Muhammad fördömde extremism:

Han manade till en balanserad livsstil, balanserade åsikter och rationellt tänkande. Det berättas att tre personer kom hem till honom för att fråga om hans sätt att utöva religion. Muhammad var inte hemma utan hans hustru talade med dem. De fann hans nivå på tillbedjan och religionsutövning lägre än de hade förväntat sig av en Profet.

 

Enligt deras uppfattning förutsätter en religiös livsstil att man fokuserar på andliga övningar och bortser från vissa av kroppens behov eller berövar den naturliga drifter.

 

Enligt deras uppfattning bör en religiös person förbli ensam och ogift. Han eller hon bör också fasta varje dag och förrätta extra böner på natten utöver de dagliga bönerna. 

När Muhammad fick kännedom om vad de hade sagt blev han upprörd men sa att han vanligen förrättade extraböner på natten och vilade som andra människor. Utöver den årliga fastan under Ramadan fastade han ibland och ibland inte. Han hade också ingått äktenskap och menade att man inte bör förbli ensamstående. Han sa:

”Detta är min Sunna [den livsstil som Gud tycker om]. Den som inte accepterar den är inte en av oss.”(Bukhaari, 1184) and (Muslim, 849)

history

Muhammad tycker inte om svårigheter:

Det berättas att Muhammad när han skulle ta ställning till något där fler än ett alternativ var möjligt alltid undvek svårigheter och valde de minst komplicerade lösningarna förutsatt att de ledde fram till önskat resultat och inte inbegrep otillåtna saker.

 
history

Rening och renlighet

Renlighet och personlig hygien är grundläggande inslag i den islamiska tron."Gud älskar dem som vänder tillbaka till Honom i ånger [om de har syndat] och Han älskar dem som vill rena sig [fysiskt och andligt]. " Koranen 2:222
"Och rengör din klädsel! " Koranen 74:4

Att tvaga sig före bön är en nödvändig förutsättning för bönen. Tvagningen inbegriper att tvätta händer, ansikte, underarmar upp till armbågarna, stryka över huvudet och tvätta fötterna

history


history

Miswak och tandvård. Ren mun och god andedräkt under hela dagen

Muhammad sa: "Om det inte hade varit besvärligt för er hade jag befallt er att borsta era tänder med miswak före varje bön." [fem gånger om dagen] (återberättat av Bukhari & Muslim) 

Vad är miswak?

Miswak är ett vanligt namn för Salvadore persica (tandborstträd, också känt som arakträd). Det är vanligt förekommande i Saudiarabien. Veken från miswak rengör mellan tänderna och bryts inte vid tryck utan är böjlig och stark. En kemisk analys av miswak visar att den innehåller en rad nyttiga mineraler och andra ämnen som fluor, kvarts, vitamin C samt små mängder klorid, garvsyra, saponin, flavoner och steroler

 

 

 

history

Not

 

Forskning säger att miswak bidrar till att motverka plack, tandlossning och blödningar från tandköttet. Miswak-stickan släpper ifrån sig sav och kvarts (ett hårt och blankt ämne) som har en slipande effekt och tar bort fläckar. Miswak rengör tänder på ett skonsamt och effektivt sätt, och gör tänderna vitare utan att skada emalj eller tandkött. Klorid bidrar till att avlägsna plack och tandstensfläckar, och vitamin C gynnar läkning av vävnader. Det antas också att extrakt från miswak lindrar huvudvärk, vanlig förkylning, illamående, spänningar och yrsel.

history

Att tillföra kvalitet genom vetande:  

Muhammad bibringade ett Budskap präglat av ljus och vägledning som uppmuntrade vetenskapliga framsteg och civilisationens utveckling. Detta utgick från en gudomlig uppenbarelse som hade inletts med ordet ”Läs”. Inom några decennier hade detta revolutionerat vetandet och alla typer av vetenskap i Arabien och världen. Begrepp som läsa, tänka, lära, observera, upptäcka, förstå, begrunda, betrakta, se och reflektera förekommer frekvent i den Heliga Koranen..

  

I skapelsen av himlarna och jorden och i växlingen mellan natt och dag ligger helt visst budskap till dem som vill använda sitt förstånd; de som minns Gud när de står, när de sitter och när de lägger sig till vila, och som, när de begrundar himlarnas och jordens skapelse [ber med dessa ord]: "Herre! Du har inte skapat [allt] detta i blindo. Stor är Du i Din härlighet! Förskona oss från Eldens straff! Koranen 3:190–1

 

För dem som har visshet i tron fnns tecken [på Guds allmakt överallt] på jorden, och inom er själva. Varför inte [öppna ögonen och] se? Koranen 51;20, 21

history

Muhammad tillförde kvalitet till människors liv genom att mana dem till att lära och söka meningsfull kunskap. Han ville att de skulle använda kunskap i mänsklighetens tjänst och inte förorsaka skada på jorden. Detta kopplade han till Guds belåtenhet när han sa:

 

"Den som följer en väg för att nå kunskap, visar Gud en väg till Paradiset.” (Sahih Muslim, 8/71, 2699)

 

Under många århundraden var muslimska vetenskapsmän ledande inom teoretisk och tillämpad vetenskap. Arabiska – Koranens språk – blev det språk som vetenskapen använde sig av vid universitet och lärosäten som utfärdade examina i kemi, matematik, medicin, astronomi, geograf, ingenjörskonst, konst och litteratur. En del forskare erkänner att den västerländska civilisationen i huvudsak förlitade sig på den islamiska civilisationen. Utan den skulle den västerländska civilisationen behöva åtminstone femhundra år till för att åstadkomma det man har åstadkommit fram till dagens datum

history

Att tillföra kvalitet genom sport:

Muhammad brukade mana sina följeslagare att ta hand om sin hälsa, vårda sina kroppar och lära sig olika typer av sporter som simning, bågskytte, ridning och hästkapplöpning. Därutöver deltog han i löptävlingar med sina följeslagare. Det berättas att Muhammad brukade tävla med sin hustru Aisha. Hon vann någon gång och han vann vid ett annat tillfälle. Detta återspeglar också den ömsesidiga kärlek, harmoni och glädje som Muhammad hade tillsammans med sin hustru. Vid Medinas Nabawimoskés västra sida anlade Muhammad en kapplöpningsbana. Även hästkapplöpningar genomfördes här. En annan moské byggdes bredvid banan och kallades Sabaq-moskén (dvs. kapplöpningsbanans moské).

history
Scientist Major Contributions
Geber 
Father of Chemistry 
721-815 CE
Jaber Ibn Hayyan was a prominent polymath: a chemist, astronomer, astrologer, engineer, geologist, philosopher, physicist, and pharmacist and physician. He is considered by many scientists to be the father of chemistry. He was the first to discover many acids such as nitric, hydrochloric and sulfuric acids. He described many chemical processes such as evaporation, sublimation and distillation. The historian of chemistry Eric John Holmyard gives credit to Geber for developing alchemy into an experimental science.
Algoritmi
Father of Algorithms 
780-850 CE
Mohammad Ibn Musa Al-Khwarizmi was one of the greatest scientists of his time. He was a mathematician, an astronomer and a geographer. He introduced the decimal positional number system to the world. He made a great contribution to Mathematics when he developed Algebra (derived from the word Al-Jabr) and “algorithms” which were named after him. His name is the origin of the word guarismo in Spanish and the word algarismo in Portuguese, both meaning digit.
Rhases (Rasis) 
Father of Physicians 
865-929 CE
Abu Bakr Muhammad Ibn Zakariya AlRazi. He was considered by many scientists as the father of physicians. He was the first to differentiate smallpox from measles. He discovered numerous compounds and chemicals including alcohol and kerosene. Edward Granville Browne considers him as the most original of all the physicians. He wrote many important books which were translated to different languages including English such as “Al-Hawi” medical Encyclopedia, The Big Pharmacology, Kidney and Bladder Stones and The Book of Experiences.
Avicenna 
Father of Modern Medicine 
980-1037 CE
Abu Ali Al-Hussein Ibn Sina is one of the most eminent Muslim scholars in medicine and one of the most famous Muslim scientists in the world. He was a polymath and the author of almost 200 books on science, religion and philosophy. Avicenna’s two most important works are: Shifa (The Book of Healing) which is a philosophical encyclopedia based on Aristotelian tradition and Al Qanun Fi-Tibb (The Canon of Medicine). The Canon is a 14-volume book, which classifies and describes diseases, and outlines their assumed causes. It was translated to different languages and was a standard medical text in Europe for seven centuries (until early 18th century).
Al Jazari 
1136-1206 CE
Abul-Iz Bin Ismael Al-Jazari. He is best known for writing the “Book of Knowledge of Ingenious Mechanical Devices” where he described fifty mechanical devices along with instructions on how to construct them. Al-Jazari is also known as the inventor of the largest astronomical “castle clock”, which is considered to be the first programmable analog computer. According to Donald Routledge Hill, Al-Jazari described the most sophisticated candle clocks. He also invented the water clock and the crank shaft that transforms rotary motion into linear motion.
history