Bezig met laden ...

De islamitische beschaving

Waarden
en moraal

Perfecte verhouding tussen bevrediging van lichamelijke en spirituele noden:

Bij verschillende gelegenheden riep Mohammed op tot het handhaven van het juiste evenwicht tussen materialisme en spiritualiteit. Beide noden moeten op een gematigde en toegestane manier bevredigd worden. Hij moedigde mensen aan om geloof aan te nemen als een betere en gemakkelijker manier van le-ven, niet als een hardere en strengere. Hij moedigde daarnaast mensen ook aan om hun lichaam te verzorgen, en matig te eten.

 

Mohammed veroordeelde extremisme:

Hij riep op tot een evenwichtige levenswijze, evenwichtige zienswijzen en rationeel denken. Er wordt verteld dat er eens drie mensen naar zijn huis kwamen om hem te vragen naar zijn manier van aanbidding. Mohammed was niet thuis, en zijn vrouw sprak met hen. Zij vonden zijn manier van aanbidding minder aan wat zij van een Profeet zouden verwachten.

 

Volgens hun denkwijze vereiste een godvruchtig leven vooral concentratie op spirituele aspecten, en het negeren van sommige lichamelijke noden of het lichaam de natuurlijke verlangens ontzeggen. Zij vonden dat zij vrijgezel moesten blijven en niet mochten trouwen. Daarnaast moest iemand dan elke dag vasten en ’s avonds laat extra gebeden opzeggen naast de dagelijkse gebeden.

Toen Mohammed vernam wat zij zeiden, was hij enigszins overstuur, maar verklaarde dat hij ’s avonds gewoonlijk extra gebeden zei en rustte zoals alle andere mensen. Bovenop de jaarlijkse vasten tijdens de maand Ramadan, vastte hij soms enig tijd, en op andere momenten niet. Tenslotte was hij ook getrouwd, en hij had liever dat mensen niet alleen bleven. Hij zei:

“Dit is mijn ‘Sunnah’ (de levenswijze die God welgevallig is). Wie deze niet kan aanvaarden, is niet één van ons”. (Bukhaari, 1184) and (Muslim, 849)

history

Mohammed houdt niet van ontbering :

Er wordt verteld dat als Mohammed moest beslissen over een zaak of probleem waarbij meer dan een mogelijkheid of alternatief gegeven werd, hij gewoonlijk de ontbering vermeed, en minder gecompliceerde mogelijkheden gaf, op voorwaarde dat deze het vereiste doel dienden, en geen onwettige dingen inhielden. (Sahih Al-Bukhari, 8/160, 6786. Sahih Muslim, 7/80, 2327) 

 
history

Reinheid en zuiverheid.

Netheid en persoonlijke hygiëne zijn essentiële elementen in het islamitische geloof. Vers 222 in hoofdstuk 2 van de Heilige Koran verklaart dat God houdt van wie zichzelf zuivert
"...Waarlijk, Allah bemint wie zich in berouw tot Hem wendt, en zij die elke vorm van reinheid nastreven". De Koran, 2 :222

"En reinig uw kledij” De Koran, 74: 4

 

Performing ablution before praying is an essential requirement for prayers. It includes washing the hands, face, forearms up to the elbows, wiping the head and washing the feet.

history


history
“Miswak” en tandhygiëne . Schone mond en  frisse adem tijdens de hele dag:

Profeet Mohammed zei: "Als het zal u niet lastig, zou ik beveel je om je tanden met "Miswak" poetsen voor elk gebed (vijf keer per dag)". Met andere woorden [om niet te moeilijk zijn voor mijn mensen bestelden ze een (Miswak) tandstok met elk gebed gebruiken]. (Verteld door Bukhari & Muslim)

 

Wat is miswak ?

De miswak of Siwak is een tanden reinigen takje gemaakt van de Salvadora persica boom (bekend als arak in het Arabisch). Een traditionele en natuurlijk alternatief voor de moderne tandenborstel, het heeft een lange, goed gedocumenteerde geschiedenis en is bekend om zijn geneeskrachtige voordelen eigenschappen. Afgezien van hun antibacteriële activiteit die kan helpen bij het controleren van de vorming en de activiteit van tandplak, kunnen ze effectief worden gebruikt als een natuurlijke tandenborstel voor de tanden te reinigen. Dergelijke stokken zijn effectief, goedkoop, gemeenschappelijke, beschikbaar en bevatten veel medische eigenschappen ". Het heeft ook een prominente plaats in de islamitische hygiënische jurisprudentie

 

 

history

Nota

Chemische analyse van de miswak toont dat deze vele nuttige mineralen en elementen bevat, zoals grote hoeveelheden fluoriden, silicium, vitamine C en kleine hoeveelheden chloriden, tannines, saponiden, flavenoïden en sterolen. Volgens analyses helpt miswak tandplak te bestrijden, terugwijkend en bloedend tandvlees. Een miswak-stoker geeft vers sap af en silicium, dat werkt als een schuurmiddel dat vlekken verwijdert. Miswak maakt de tanden zacht en doeltreffend schoon, zonder glazuur of tandvlees te beschadigen. De chloride helpt plak en tandsteen te verwijderen, en de vitamine C stimuleert genezing en herstel van het (mond) weefsel. Men gelooft dat het extract van de miswak hoofdpijn verlicht

history
Kennis als toegevoegde waarde: 

Mohammed bracht een boodschap van licht en leiding, die een bron werd van beschaving en wetenschappelijke vooruitgang gedurende vele eeuwen. Deze vertrok vanuit een goddelijke openbaring die begon met het woord “Lees” [ “studeer”]. Dit betekende op enkele tientallen jaren een revolutie in kennis en alle soorten wetenschap in Arabië en de hele wereld Woorden als “lezen / denken / leren / observeren / verkennen / begrijpen / overdenken / beschouwen / zien en reflecteren” worden herhaaldelijk vermeld in de Heilige Koran

 

 

Waarlijk, in de schepping van de hemelen en de aarde, in de afwisseling van dag en nacht zijn de tekenen (van Zijn scheppende kracht) voor wie begrip en onderscheidingsvermogen heef. Zij die Allah (Heer der wezens) gedenken met ontzag, staand, zittend of liggend, en die nadenken over de schepping van hemel en aarde, zeggen : ‘Onze Heer ! Gij hebt dit alles niet zonder doel geschapen!’. De Koran, 3:190-191

 

En zowel op de aarde als in uzelf zijn er wonderbaarlijke tekenen van Zijn Aanwezigheid – kunt gij deze dan niet zien ? De Koran, 51:20-21

history

Mohammed voegde waarde toe aan het leven van mensen door hen aan te moedigen tot studie en het zoeken van nuttige kennis. Hij drong er bij zijn metgezellen op aan om kennis aan te wenden voor het welzijn van de mensheid, en niet om boosdoenerij te veroorzaken. Hij lieerde dit aan het welgevallen van God, toen hij zei:

 

“God vergemakkelijkt de weg naar het Paradijs voor wie de we" (Sahih Muslim, 8/71, 2699)

 

Gedurende vele eeuwen waren islamitische wetenschappers voortrekkers op het gebied van theoretische en toegepaste wetenschappen. De Korantaal, het “Arabisch” werd de taal der wetenschappen in de volgroeide universiteiten, waar graden in chemie, wiskunde, rekenkunde, geneeskunde, astronomie, aardrijkskunde, bouwkunde, kunst en literatuur werden toegekend. Sommige onderzoekers erkennen dat de westerse beschaving voornamelijk steunde op de islamitische. Zonder deze basis had de westerse beschaving 500 jaar meer nodig gehad om wat nu bereikt is te verwezenlijken.

history

A boa ética através do esporte

Muhammad used to encourage his companions to maintain healthy bodies and learn different types of sports such as swimming, archery, horse riding and horse racing (horsemanship).

 

In addition, he participated in several running competitions with his companions, a sport that brings happiness and excitement. It is narrated that Muhammad used to do running races with his wife Aisha. She won the race once and he won the race on another occasion. This activity reflected the mutual love, harmony and fun Muhammad had with his wife.

 

Muhammad allocated an area to be a racing field in the western side of the Nabawi Mosque in Madinah. Horse racing used to be conducted in the same field as well. A mosque was built next to the racing field and it was called the Sabaq Mosque (i.e. the mosque of the racing field).

history
Scientist Major Contributions
Geber 
Father of Chemistry 
721-815 CE
Jaber Ibn Hayyan was a prominent polymath: a chemist, astronomer, astrologer, engineer, geologist, philosopher, physicist, and pharmacist and physician. He is considered by many scientists to be the father of chemistry. He was the first to discover many acids such as nitric, hydrochloric and sulfuric acids. He described many chemical processes such as evaporation, sublimation and distillation. The historian of chemistry Eric John Holmyard gives credit to Geber for developing alchemy into an experimental science.
Algoritmi
Father of Algorithms 
780-850 CE
Mohammad Ibn Musa Al-Khwarizmi was one of the greatest scientists of his time. He was a mathematician, an astronomer and a geographer. He introduced the decimal positional number system to the world. He made a great contribution to Mathematics when he developed Algebra (derived from the word Al-Jabr) and “algorithms” which were named after him. His name is the origin of the word guarismo in Spanish and the word algarismo in Portuguese, both meaning digit.
Rhases (Rasis) 
Father of Physicians 
865-929 CE
Abu Bakr Muhammad Ibn Zakariya AlRazi. He was considered by many scientists as the father of physicians. He was the first to differentiate smallpox from measles. He discovered numerous compounds and chemicals including alcohol and kerosene. Edward Granville Browne considers him as the most original of all the physicians. He wrote many important books which were translated to different languages including English such as “Al-Hawi” medical Encyclopedia, The Big Pharmacology, Kidney and Bladder Stones and The Book of Experiences.
Avicenna 
Father of Modern Medicine 
980-1037 CE
Abu Ali Al-Hussein Ibn Sina is one of the most eminent Muslim scholars in medicine and one of the most famous Muslim scientists in the world. He was a polymath and the author of almost 200 books on science, religion and philosophy. Avicenna’s two most important works are: Shifa (The Book of Healing) which is a philosophical encyclopedia based on Aristotelian tradition and Al Qanun Fi-Tibb (The Canon of Medicine). The Canon is a 14-volume book, which classifies and describes diseases, and outlines their assumed causes. It was translated to different languages and was a standard medical text in Europe for seven centuries (until early 18th century).
Al Jazari 
1136-1206 CE
Abul-Iz Bin Ismael Al-Jazari. He is best known for writing the “Book of Knowledge of Ingenious Mechanical Devices” where he described fifty mechanical devices along with instructions on how to construct them. Al-Jazari is also known as the inventor of the largest astronomical “castle clock”, which is considered to be the first programmable analog computer. According to Donald Routledge Hill, Al-Jazari described the most sophisticated candle clocks. He also invented the water clock and the crank shaft that transforms rotary motion into linear motion.
history