Bezig met laden ...

Milieu

Milieu
BESCHERMING

De “buigende boom” – deze boom staat in een kampeergebied in Nowra, ten zuiden van Sydney (Australië). Hij lijkt als het ware voor God te buigen, zoals in een islamitisch gebed. Het lagere uiteinde heeft weg van het hoofd van iemand die buigt

Mohammed pleitte voor een groene wereld:

Mohammed deed een oproep tot een “groene” wereld, en verbond de bescherming van het milieu met het geloof in God. Aangezien de hele wereld het Koninkrijk van God is, mag geen mens schade berokkenen aan het milieu. Beschadiging van het milieu (grond, planten, dieren en lucht) en verspilling van kostbare grondstoffen zijn niet aanvaardbaar.


Wanneer een moslim iets zaait dat een zekere groei bereikt, waardoor mensen of dieren er van kunnen genieten of eten, dan is dat “Sadaqa”, een liefdadige handeling die door God beloond wordt.” Mohammed (Bukhaari, 2320) and (Muslim,1188

 

Grondstoffen bestaan in een perfect evenwicht:

Mohammed leerde aan zijn volgelingen dat alle grondstoffen door God werden geschapen, en door Hem in een volmaakt evenwicht uitgezet werden. God zegt in de Heilige Koran, die aan Mohammed werd geopenbaard

“Voorwaar, alle dingen die Wij geschapen hebben, hebben hun juiste maat en verhouding.” “En bij Hem heef alles een eigen maat.” “Het Werk van Allah, die voor alles een volmaakte orde voorzag.” De Koran, 51:49,13:8, 27:88

 

history

Mensen hebben gelijk recht op de grondstoffen:

Grondstoffen zijn een geschenk van God aan de hele mensheid. Niemand mag deze voor zichzelf alléén opeisen. Er wordt verteld dat Mohammed stelde dat alle mensen een gelijk deel hadden in water, gras (of vegetatie) en vuur (of energie) behalve in datgene wat wettig privé-eigendom is.


 

 

“Niet beschadigen” is een algemene regel:

Mohammed gaf een algemene regel mee ter bescherming van grondstoffen, van het milieu en de mens, toen hij tegen zijn metgezellen zei :

“Het geloof in God kan vertakken in 70 takken, waarvan de toppen getuigen van de Eénheid van God. De laatste tak is het wegnemen van schadelijke dingen op de weg van de mens.” Mohammed (Sahih Al-Bukhari, 1/11, 9)

Dit is het woord “Mohammed” in formeelkalligrafsch Arabische stijl. Het lijkt op het (groene) blad van een boom.

history

Mohammed beklemtoonde het rantsoeneren van water en veroordeelde verspilling en overconsumptie:

Mohammed maakte het zeer duidelijk aan een metgezel (die de rituele zuivering voor het gebed deed), dat men geen water moest verspillen, zelfs niet vlak bij een stroom. Bij andere gelegenheden zei Mohammed aan zijn gezellen stilstaand water niet te vervuilen of er in te urineren. . God zegt in de Heilige Koran: Milieu


“Wij hebben elk levend wezen uit water geschapen” “Waarlijk, de spilzuchtigen zijn de broeders van het Kwade, en de Satan is immer ondankbaar ten aanzien van zijn Heer.”

“Eet en drink met mate. Voorzeker, Hij houdt niet van gulzige mensen.” De Koran, 21:30, 17:27, 7:31

 

 

history
Het milieu waarderen: 

Mohammed moedigde mensen aan om steeds het milieu te waarderen, zelfs wanneer het hele universum in elkaar stort en het leven op deze planeet eindigt. Hij zei : “Als het Laatste Uur slaat en iemand heefteen zaailing in zijn hand, en hij is nog in staat om die te planten, dan moet hij dat doen, en lààt het hem doen.” Wie in God gelooft wordt verondersteld het milieu te waarderen en te beschermen. God houdt niet van wie kwaad doet (aan de Aarde) of gewassen en vee verwoest

“Maar zoek door wat Allah u gegeven heef, het Hiernamaals, vergeet uw deel aan de wereld niet, en doe overal het goede, zoals Allah aan u gedaan heef ; en schep geen wanorde op aarde, want Allah houdt niet van wie onheil veroorzaakt.” De Koran, 28:77

history

Dierenwelzijn

Mohammed riep op tot een waardige behandeling van dieren:

Hij was tégen het vasthouden of insluiten van dieren zonder grondige reden. Daarnaast hield hij niet van het afranselen of in het gezicht slaan van dieren. Hij maakte gebruik van verschillende leermethodes om de goede behandeling van dieren te beklemtonen (bijvoorbeeld een rechtstreekse instructie, een indirecte manier door het vertellen van verhalen en een praktische methode door daadwerkelijk te handelen in reële gevallen).

 
history

Dieren en alle andere schepselen maken deel uit van gemeenschappen zoals de onze:

“Er is geen dier of ander levend schepsel op de aarde, of enig wezen dat vleugels heef, dat geen gemeenschap zoals de uwe vormt. Er is niets in het Boek dat Wij verwaarloosd hebben, en al deze schepselen zullen aan het einde bij hun Heer verzameld worden.” De Koran, 6: 38


“Halal” betekent meer dan alleen “rein voedsel":

Mohammed leerde aan zijn volgelingen dat zij het recht niet hebben enig dier te doden, tenzij God dat toestaat. Alleen met Gods toestemming, (aan Wie alle schepselen toebehoren), kunnen bepaalde soorten dieren geslacht worden om door de mens gegeten te worden. Alleen herbivoren (met uitzondering van het varken) mogen voor consumptie geslacht worden (zoals runderen, schapen, kippen en vogels die géén vlees eten)

history

Mohammed leerde zijn volgelingen dat het wettige (“halal”) doden van dieren op de minst pijnlijke manier moest gebeuren:

Om een voorbeeld te geven : een dier mag niet geslacht worden met een bot mes (het moet zo scherp mogelijk zijn). Een dier mag niet neergeslagen worden met een steen, of geslacht worden in bijzijn van een ander dier. Mohammed vroeg ooit aan iemand die een dier slachtte in bijzijn van een ander : “Wil jij het andere beest twee keer doen sterven ?” (Al-Hakim, 4/231, 7658)

 

Bij een bepaalde gelegenheid wou Mohammed iemand iets duidelijk maken in verband met de juiste behandeling van dieren. Hij vertelde die persoon dat diens kameel “klaagde” dat hij zwaarder geladen was dan hij kon verdragen. (Abu-Dawoud, 2/328, 2549)

 

Op een andere keer zei Mohammed tot zijn metgezellen: “Degene die deze kuikens heeft gevangen, moet hen eigenlijk naar hun moeder terug brengen (die zelf rond liep als een kip zonder kop).” (Abu-Dawoud, 3/8, 2675, 4/539, 5268)

history
Je zult beloond worden als je dieren goed behandelt: 

Een vriendelijke daad, zelfs tegenover een dier, verdient het om door God beloond te worden. Mohammed vertelde ooit het verhaal van een dorstige man die een waterbron vond, en neerknielde om er van te drinken. (Sahih Al-Bukhari, 3/132, 2466. Muslim, 7/44, 2244)

 

Toen hij opstond, vond hij een van dorst hijgende hond, dus keerde hij weer naar de bron om zijn schoen met water te vullen, en die naar de hond te brengen. God was deze man dankbaar, en vergaf hem al zijn vorige zonden. (Sahih Al-Bukhari, 3071)

history