Indlæser ...

Miljø

Miljø
BESKYTTELSE

Det bukkende træ blev fundet på en lejrplads i Nowra, syd for Sydney, Australien. Træet symboliserer muslimernes bøjen sig for Gud under bøn. Den nederste del ligner en bukkende persons hoved

Muhammed opfordrede til en grøn verden:

Muhammed opfordrede til en grøn verden og forbandt miljøets bevarelse med Guds glæde og tilfredshed. Da hele verden er Guds rige, må mennesket ikke forårsage skade på jorden. At skade miljøet (jord, planter, dyr og luft) og spilde dets resurser er ikke acceptabelt..

”Enhver muslim der planter et frø der vokser til noget, mennesker eller dyr eller fugle kan drage fordel af eller spise af det, betragtes denne handling som en Sadaqa". (En velgørenhed, der belønnes af Gud). 1 Muhammed (Bukhaari, 2320) and (Muslim,1188)

 

Naturens resurser er i perfekt balance:  

Muhammed lærte sine følgesvende, at alle naturlige resurser er skabt af Gud og blev placeret af Ham i perfekt balance. Gud sagde i Den Hellige Koran:

”Sandelig er alt, som vi har skabt, i balance.” ”Og alt er skabt af Ham i balance.” ”Allah har gjort alt perfekt.” Koranen, 54: 49; 13: 8; 27: 88

 

history

Folk har lige meget ret til naturens resurser:

Naturens resurser er Guds gave til hele menneskeheden. Ingen kan gøre krav på dem. Det blev berettet, at Muhammed sagde, at folk har lige ret til vand, græs (grønne områder) og ild (energi), med undtagelse af det, som ofcielt er blevet privatiseret

Værdisæt
Bidrag ikke til forurening  
Bidrag ikke til forurening
Spild ikke naturens ressurser
Genbrug så meget som muligt  

 

 

Gør aldrig skade:  

Muhammed satte én generel regel op for beskyttelse af naturens resurser, bevarelse af miljøet og folks sikkerhed, da han sagde til sine følgesvende:

”I må ikke skade eller blive skadet”

”Tro (på Gud) kan fordeles på mere end 70 måder, hvor troen på én Gud er den højeste gren. Den laveste form for tro er at ferne forhindringer fra folks veje."4

history

Muhammed understregede vigtigheden af rationering af vand og fordømte spild og overforbrug:

Muhammed fortalte en ledsager (som var ved at vaske sig), at han ikke skulle spilde vand, selvom han vaskede sig ved en rindende flod. Ved en lejlighed sagde Muhammed til sine følgesvende, at de ikke måtte forurene vand eller urinere i det. Gud siger i Den Hellige Koran:
”Ud af vand skabte Vi alle levende skabninger.” ”Sandelig er de ødsle (overforbrugere) djævlens brødre, og djævlen er utaknemmelig overfor sin herre.”

”Spis, og drik uden at ødsle. For Han kan sandelig ikke lide de ødslende (dem som spilder og overforbruger).” Koranen, 21:30; 17:27; 7:31

history

Bidrag positivt til miljøet:

Muhammed opfordrede folk til at blive ved med at bidrage positivt til miljøet, selv hvis hele universet faldt sammen, og alt liv var ved at ende på denne jord.


Han sagde: ”Hvis timen kom (det verdslige livs ende), og nogen havde et frø i hånden, som de skulle til at plante, så lad dem plante det”7. (Musnad Ahmad, 5/2727, 13100)


De gudstroende er forpligtet til at passe på miljøet og beskytte det. Gud kan ikke lide dem, som forårsager skade (på jorden) og ødelægger dets kvæg og afgrøder8.
”Stræb, midt i alt, som Gud har givet dig, efer den evige bolig. Dog, glem ikke din andel i denne verden, og gør godt, som Allah har gjort godt mod dig. Skab ikke ufred på jorden. Allah kan ikke lide dem, som gør skade.” Koranen, 28: 77

history

Dyrevelfærd

Muhammed opfordrede til etisk behandling af dyr:

Han var imod tilbageholdelse og indespærring af dyr uden nogen rimelig grund. Han kunne heller ikke lide piskning af dyr eller at slå dem i hovedet. Han lærte folk på forskellige måder, hvordan man behandler dyr godt. (F.eks. direkte instruktive måder, indirekte måder gennem historier og praktiske måder ved at gribe til handling under virkelige hændelser).

 
history

Alle dyr og skabninger har et samfund, ligesom vi mennesker:

 

”Der er ikke noget dyr eller skabning (som lever og bevæger sig) på jorden, end ikke et flyvende væsen, som ikke udgør et samfund som jer. Vi har ikke overset noget i Bogen, og de (alle skabninger) skal samles hos deres Herre.” Koranen, 6: 38


HALAL betyder mere end bare halalmad:

 

Muhammed lærte sine følgesvende, at ingen ret havde til at dræbe noget dyr, medmindre de blev befalet af Gud til det. Det var kun med Guds tilladelse (til hvem alle dyr tilhører), at visse dyr måtte slagtes for at spises af mennesker. Kun planteædende dyr må slagtes til spiselige formål (køer, får, kyllinger og fugle, som ikke spiser kød), dog ikke grise.

history

Muhammed lærte sine følgesvende, at lovlig (HALAL) slagtning af dyr skal foregå mindst smertefuldt som muligt:

F.eks. må dyret ikke slagtes med en sløv kniv (den skal være skarp). Et dyr må ikke dræbes med en sten eller slagtes, mens et andet dyr kigger på. Muhammed sagde til en person, som var ved at slagte et dyr foran et andet: ”Ønsker du at dræbe det andet dyr to gange?Al-Hakim, 4/231, 7658)

 

Ved en lejlighed sagde Muhammed nogle ord til en person angående ordentlig behandling af dyr. Han fortalte ham, at hans kamel ”klagede” til ham, fordi han havde læsset mere på den, end den kunne bære. (Abu-Dawoud, 2/328, 2549)

 

Under en anden lejlighed sagde Muhammed til sine følgesvende: ”Hvem end, der har fanget denne fugls unger, skal aflevere dem tilbage til deres moder (som løb rundt som en hovedløs høne)." (Abu-Dawoud, 3/8, 2675, 4/539, 5268)

history
Muhammed lærte folk om mildhed mod dyr i praksis:

 

 I året 627 e.Kr. ledte Muhammed sine følgesvende til Mekka for at udføre Umrah (religiøse ritualer og tilbedelse). Muhammed tog en omvej med hele konvojen, fordi han ikke ville skræmme en hunhund, som lige havde født et sted længere fremme. Det sted var tæt på et område kaldet Hudaybiyah (som stadig er kendt ved dette navn i dag i Saudi-Arabien). (Sahih Al-Bukhari, 3/132, 2466. Muslim, 7/44, 2244)

 

Under en anden lejlighed, fortalte Muhammed om en kvinde, som Gud havde straffet, fordi hun holdt en kat indespærret indtil dens død. Hun fodrede den ikke eller lod den løbe frit. (Sahih Al-Bukhari, 3071)

 

 

history