Indlæser ...

epilog

epilog

Historien har registreret fine detaljer om Muhammeds liv såvel som hans sublime og humane omgang med mennesker.

Manden Muhammed  

Gennem tiderne er alle Muhammeds sublime og humane interaktioner med folk blevet dokumenteret. Hans kald og lærdomme var baseret på venlighed og broderskab, og der var ingen dårlige opførsel at spore hos ham. Michael Hart skriver i sin bog The 100; A Ranking of the Most Influential Persons in History:


”Muhammed grundlagde og udbredte en af verdens største religioner og blev en yderst effektiv politisk leder. I dag, 13 århundreder efter hans død, er hans indflydelse stadig stærk og overvældende. Størstedelen af folkene i denne bog havde den fordel, at de blev født og opvoksede midt i civiliserede og politisk centrerede samfund.” Muhammad derimod blev født i år 570 e.Kr. i Mekka i det sydlige Arabien, i en helt anden ende af verden, langt væk fra handels- og undervisningscentre.”Det er muligt, at Muhammeds indflydelse på islam er større end Jesus Kristus’ og St. Pauls indflydelse på kristendommen kombineret.

history

THE STORY OF THE KA'BAH KEY; A LASTING PROMISE

In the year 630 CE, Muhammad gained victory over the

 

 

Lederen Muhammed  

Den franske forfatter og politiker, Alphonse de Lamartine, skrev følgende om Muhammed i sin bog Histoire de la Turquie:”Hvis storhed i målsætning, lidenhed i midler og enorme resultater er de tre kriterier for et menneskeligt geni, hvem ville så vove at sammenligne nogen stor mand i historien med Muhammad?”

Aldrig har noget menneske, frivilligt eller ufrivilligt, sat sig et højere mål, eftersom dette mål var overmenneskeligt; at undergrave den overtro, der var kommet imellem skabningen og dens Skaber, at give Gud til mennesket og mennesket til Gud; at genoprette de rationelle og hellige ideer om guddommelighed midt i kaosset af materielle og forvrængede afguder. Aldrig har et menneske nogen sinde på så kort tid gennemført så enorm og varig revolution i verden

 

”Hvis storhed i målsætning, lidenhed i midler og enorme resultater er de tre kriterier for et menneskeligt geni, hvem ville så vove at sammenligne nogen stor mand i historien med Muhammad?” Aldrig har noget menneske, frivilligt eller ufrivilligt, sat sig et højere mål, eftersom dette mål var overmenneskeligt; at undergrave den overtro, der var kommet imellem skabningen og dens Skaber, at give Gud til mennesket og mennesket til Gud; at genoprette de rationelle og hellige ideer om guddommelighed midt i kaosset af materielle og forvrængede afguder. Aldrig har et menneske nogen sinde på så kort tid gennemført så enorm og varig revolution i verden

history

Muhammed, Guds sendebud


Historien om Suraqah; en forudsigelse går i opfyldelse efter 20 år

Da Muhammed vandrede til Madinah med sin nære ledsager, Abu Bakr, (622 e.Kr.), udlovede Mekkas ledere en dusør på 100 kameler til den, som kunne bringe Muhammed tilbage, død eller levende. Muhammed og hans ledsager blev forfulgt af en af de arabiske riddere ved navn Suraqah Bin Malik, som var fristet af den store dusør. På vejen faldt hans hest, og han faldt på jorden adskillige gange. Han tolkede disse usædvanlige hændelser, som at Muhammed blev beskyttet af en guddommelig kraft. Da Suraqah nærmede sig Muhammed , sagde Muhammed til ham ”Vend tilbage til dit folk, og jeg lover dig, at en dag (under den islamiske stat), at du vil bære Chosroes (den persiske leders) armbånd. Suraqah spurgte interesseret, om han mente Khusrow bin Hormuz, den persiske kejsers armbånd? Muhammed sagde med stor overbevisning, at islam en dag ville nå Persien og blive kendt over hele verden: Så ja

history

 

Suraqah vendte derefter tilbage til Mekka, men tog ikke islam til sig før Muhammed overtog Mekka 8 år senere (år 630 e.Kr.). Muhammed afgik ved døden i 632 e.Kr., og hans følgesvende troede på, at Muhammeds løfte til Suraqah en dag ville gå i opfyldelse. Tiden gik, og Omar bin Al-Khattab blev den anden kalif (den muslimske stats leder). Under hans tid nåede islam Persien i året 642 e.Kr., og alle Khosrows skatte faldt i hænderne på Omar. Omar huskede historien om Suraqah og bad sine følgesvende om at kalde på ham. (Der var gået 20 år, siden løftet blev givet, og Suraqah var blevet en gammel mand). Efter en gruppebøn sagde Omar til Suraqah: ”Her er den persiske kejser Khosrows armbånd. Dette er, hvad Muhammed lovede dig. Tag det på, og lad alle muslimer se det, så alle kan se, at Muhammeds forudsigelse er gået i opfyldelse.” Alle græd, inklusive Suraqah. Muhammeds forudsigelse gik i opfyldelse 10 år efter hans død

history
Historien om Kabaens nøgle – et vedvarende løfte   

Muhammed sejrede i året 630 e.Kr. over Mekkas ledere. Han vendte ikke hjem for at bo der resten af sit liv, men for at udrydde hedenskab og bringe Ka’baen tilbage til dens oprigtige formål (den kubiske bygning, som blev bygget af profeten Abraham med det formål at tilbede én Gud). Han fernede alle afguder omkring Kabaen og bad sin ledsager Bilal om at kravle op på toppen af Kabaen og kalde til folk: "Gud er den største, Gud er den største. Jeg bevidner, at der ingen anden Gud end Allah er, og jeg bevidner, at Muhammad er hans sendebud."

 

Muhammed ville have nøglen til Kabaens dør, så han kaldte på Othman Bin Talha (fra Bani-Shaybas familie), som var nøglens vogter. Det skal her understreges, at der før islam var en pagt, som havde tildelte Bani-Shaybas slægt æren af at bevogte nøglen. Æren og ansvaret var blevet givet videre fra far til søn i den samme familie indtil Othman Bin Talha. Othman Bin Talha var på det tidspunkt nyomvendt muslim. År forinden nægtede han Muhammed at gå ind i Kabaen og bede inde i den ligesom alle andre, da Othman ikke troede på ham. Da Muhammed vendte tilbage til Mekka, havde Othman ingen anden mulighed end at give ham nøglen og æren af at beholde den.

history

 

Pludselig var der mange folk, som bad Muhammed om at tildele dem æren af at opbevare nøglen til Kabaen, og tusinder af muslimer var samlet for at se, hvem der skulle blive nøglens vogter. Efter et øjebliks stilhed åbnede Muhammed døren til Kabaen og ryddede den for afguder. Han kiggede på Othman Bin Talha og sagde til ham:

”I dag er loyalitetens og gudfrygtighedens dag. Tag nøglen. Fra i dag og til Dommedagen skal ingen tage den fra dig (Bani Shayba-familien), medmindre han angriber dig.” Fortegnet af alTabaraani i al-Kabir (11/120) nr.: 11234,

history

Ein Augenblick der Treue, der bis heute andauert:  

mag vielleicht überraschen, zu erfahren, dass der Schlüssel für die Ka'aba tatsächlich auch heute noch im Gewahrsam der Familie Bani Schayba ist! Mehr als 1400 Jahre sind vergangen und der Schlüssel wird immer noch innerhalb der Familie Bani Schayba von einer Generation zur nächsten weitergereicht. Bis zum heutigen Tage wagt es niemand ihnen den Schlüssel wegzunehmen, denn niemand möchte es auf sich nehmen, als der agressive Übertreter dazustehen, und unter Muhammeds Beschreibung zu fallen. Heute ist es Brauch, dass wenn die saudischen Autoritäten ihre Vorbereitung und Säuberung der Ka'aba für die jährliche Pilgerreise vornehmen wollen, sie die Familie der Bani Schayba bitten, die Tür der Ka'aba für sie zu öffnen

history

Muhammad, en profet for vor tid  

Karen Armstrong, forfatter af ’Muhammad a prophet for our Time’ angiver, at vi må se på Profeten Muhammeds liv på en nuanceret måde for at kunne værdsætte hans betydelige resultater. Han havde nogle vigtige læresætninger, ikke kun brugbare for muslimer, men også for vesten. Muhammed knoklede bogstaveligt talt for at bringe fred til det krigsramte Arabien. Hans liv var en utrættelig kamp mod grådighed, uretfærdighed og arrogance. Karen tror på, at hvis vi skal afværge en katastrofe, så må den muslimske og den vestlige verden lære ikke kun at tolerere hinanden, men også at værdsætte hinanden. Et sted at starte kunne være med personen Muhammed.

 

history