Indlæser ...

Miraklerne

Videnskabelige fakta
i Koranen.

The Big Bang og universets skabelse:

På Muhammeds tid var der ingen, der kendte til universets skabelse, planeternes bevægelse, eller om jorden var flad eller rund. Muslimerne tror på, at kun Gud, Skaberen, kender til alt dette. For 1.400 år siden nævnte Koranen (på mirakuløs vis) skabelsen af universet, månens og solens bevægelse, jordens rotation og dagens og nattens skiften. Moderne videnskab forklarer jordens skabelse ved hjælp af ”Big Bang-teorien”, som man har regnet ud gennem flere årtiers iagttagelser og eksperimentelle data. Big Bangteorien går ud på, at hele universet var én stor masse, hvorefter én stor eksplosion forårsagede skabelsen af galakserne ud af nogle gasskyer.

history

Universets udvidelse: 

I 1925 fandt den amerikanske forsker Edwin Hubble ud af, at stjernerne bevæger sig væk fra hinanden, hvilket vil sige, at galakserne og hele universet udvider sig. Det er også et grundlagt videnskabeligt faktum, at planeterne bevæger sig i ellipseformede baner om solen og drejer om deres egne akser. Man vil blive overrasket over ligheden mellem den moderne videnskabs opdagelser og det følgende vers i Den Hellige Koran, som blev reciteret af Muhammed for mere end 1.400 år siden, og som er blevet bevaret indtil i dag

”Indser de vantro ikke, at Himlene og Jorden var tætte masser, og at Vi skilte dem? Og af vandet frembragte Vi alt levende. Vil de da ikke tro?” Vers 30, sura 21 (Profeterne)

”Han, Den Almægtige Gud, vendte sig mod himlen, da den var røg og damp, og sagde til den og jorden: Kom sammen villigt eller modvilligt, og de svarede: Vi kommer villigt.” Vers 11, kapitel 41 (Fussilat)

”Og det er Ham, som skabte natten og dagen og solen og månen. Alle svømmer (flyder) de i hver deres bane.” Vers 33, sura 21 (Profeterne)

”Med kraf byggede Vi himlene, og Vi udvider dem fortsat.” Vers 47, sura 51 (Tariyat)

history

Embryologi og skabelsen af mennesket: 

Muhammad reciterede følgende mirakuløse vers op, som fortæller om menneskets skabelse. Denne form for viden kendte man ikke engang på hans tid, og viden om embryologi blev først opdaget efter 1.400 år.

”Han skabte jer i jeres mødres maver, skabelse efer skabelse i trefoldig mørke. Dette er Allah, jeres Herre. Ham tilhører herredømmet. Der er ingen anden Gud end Ham. Hvordan kan I da ledes bort?” Koranen, 39: 66


Moderne videnskab siger, at der er tre mørke lag, som dækker fosteret, og som yder robust og stærk beskyttelse under embryonet; 1: moderens indre mavevæg, 2: livmodervæggen og 3: den aminokorioniske membran. 
Menneskets skabelse beskrives mirakuløst i det følgende vers fra Koranen.
”Vi har sandelig skabt mennesket ud af ler (våd jord), hvorefter Vi lagde ham som en dråbe sæd i sikker forvaring; Derefter lavede vi dråben om til en klump størknet blod, og ud fra denne klump lavede Vi knogler og dækkede dem derefter til med kød og skabte den en anden.” Koranen, 23:12-14


Surprisingly, embryo development as stated in the Quran was found identical to the discoveries of medical science. Also, it was found that bones were formed before the formation of flesh, exactly as mentioned in the above verse. 
Udover det har videnskabsmænd fundet ud af, at fosterets høresans udvikler sig i moderens mave før synssansen. Dette passer med rækkefølgen i Koranen. Vers 9:32, vers 2:76 og 78:23 refererer alle til høresansen før synssansen
”Priset være Allah, den bedste skaber.”Koranen, 23:14  

history

Mirakuløse tællinger af år:  

 sura 18 (Hulen) i Koranen fortæller om de syv sovende og siger, at de sov 300 år i hulen og 9 år yderligere. Ingen på Muhammeds tid vidste, hvorfor der ikke blev sagt 309 år i stedet for ovenstående udtryk. I Arabien kendte man heller ikke forskellen mellem månekalenderen og sol/den gregorianske kalender. Måneår er 11 dage kortere end solår. Det utrolige faktum er, at på 300 år, er der en forskel på 9 år mellem måneår og solår.
Den Hellige Koran indeholder omkring 80.000 ord. Den er sammensat af 114 suraer, som fylder ca. 600 sider. Det er bevist, at Koranen blev åbenbaret gennem en periode på 23 år, hvorefter den blev samlet i én bog.

history

Mirakuløse forudsigelser af fremtidige begivenheder:

Vers 1-5 i Den Koran siger:
”Romerne er blevet besejret ved det lave land, men de vil sejre om få år. Sagen er i Guds hånd, før og efer, og på den dag vil de troende glæde sig over Guds sejr. Han giver sejr til dem, Han vil. Han er Den Almægtige, Den Barmhjertige.”

 

å Muhammeds tid var det bogstaveligt talt umuligt for araberne at forudsige, hvordan konflikten ville udvikle sig mellem de to stormagter inden for de næste 10 år, og om et besejret rige kunne rejse sig igen på kun få år. Det er et historisk faktum, at det Persiske Rige besejrede det Byzantiske Rige i år 614 ca. tæt på Det Døde Hav. Men inden for få år (år 622 e.Kr.) rejste det Byzantiske Rige igen og besejrede perserne.

history

Mirakuløs geograf:

Overraskende nok har den seneste forskning vist, at Det Døde Hav, som ligger ved Jordan, er den dybeste saltvandssø i verden. Den ligger 422 meter (1,385 fod) under havoverfladen. Dens kyster er de lavest beliggende punkter på jorden. De koranske vers nævner tydeligt, at romerne blev besejret ved det lave land, som var en del af området omkring det døde hav.
Note: Det oprindelige arabiske ord Adna (vers 3 ovenover) kan betyde både tættest på og laveste.

history

SLUTNOTER  

Det gamle testamente blev skrevet på hebræisk mellem 1500-1400 f.kr. Det nye testamente blev skrevet på græsk under den anden halvdel af det første århundrede e.kr. Det er blevet fastslået, at Matthæusevangeliet var det første evangelium, som blev skrevet mellem 50 og 75 e.kr. Af de fre evangelier betragtes Johannesevangeliet som værende det sidste evangelium, skrevet omkring 85 e.kr

 For at se mere omkring embryologi og de videnskabelige fakta i Koranen, se www.eajaz.org, www.eajaz.org, og www. islamhouse.com..

history