Indlæser ...

Miraklerne

Koranen er
et evigt mirakel.

”Sig, O, folk, jeg er Allahs (Gud) sendebud til jer alle fra Ham, hvis herredømme omfatter Himlene og Jorden! Der er ingen Gud undtagen Ham (Allah)! Han giver liv og død. Tro på Gud og Hans sendebud, Profeten fra folkene, som tror på Gud og Hans ord. Følg Ham, så I kan fnde den rette vej.” Koranen, vers 158, sura 7 (De høje stader)

Guds mirakel til Muhammed  

Mange lærde tror, at Muhammeds mission om at videregive Guds budskab og få folket til at tro var den sværeste mission af alle de andre profeter og sendebuds missioner. Det største mirakel, som han bragte, var Koranen, som blev skrevet på originalt arabisk som en guddommelig åbenbaring fra Gud. På trods af den modstand, han mødte fra sit eget folk, som talte arabisk, videregav han også Guds budskab uden for Arabien, hvor han inviterede nationer og samfund med forskellige sprog, kulturer og religioner til at tage imod islam


M”Reflekterer de da ikke over Koranen? Hvis den havde stammet fra en anden Gud end Allah, så ville de have fundet mange modsigelser i den!” Koranen, 4: 82

history

Hvorfor betragtes Den Hellige Koran som et evigt mirakel?  

Ulig andre fysiske mirakler, som blev bragt af sande profeter og sendebud, og som kun blev set af folk, der levede på deres tid, betragtes Den Hellige Koran som et evigt mirakel af muslimerne, da den kan røres, ses, læses og videregives fra den en generation til en anden.

Muslimer betragter Koranen som Guds ord og Hans evige besked til hele menneskeheden. De tror på, at det er den eneste bog med Guds ord, hvor der ikke er blevet omskrevet noget fra hans profet eller andre. Vers 88, kapitel 17 siger:

”Sig (Muhammed): ”Hvis hele menneskeheden og alle jinnerne samledes for at skabe en bog lig denne Koran, ville det ikke lykkes dem, om så de hjalp hverandre.” Koranen, 4: 82

history

Mirakuløs bevarelse af Koranens tekster:

Den nuværende Koran er identisk med den, som blev åbenbaret til Profeten Muhammed . Den blev i starten lært udenad af de fleste religiøse muslimer (ord for ord og bogstav for bogstav). Efter Muhammeds døde blev hele Koranen samlet i én bog, da Abu Baker As-Siddiq blev den første islamiske kalif. Der blev fremstillet adskillige autentiske kopier af den, som blev udgivet i flere islamiske stater og regioner, da Othman Bin Affan blev den tredje kalif, 13 år efter Profeten Muhammeds død.

Dette gentagelseskoncept, Tawatoor, bekræfter Koranens ægthed, da den samme tekst blev fortalt af forskellige grupper af folk og givet videre fra én generation til anden uden nogen modsigelser eller uoverensstemmelser.

history

Koranens særprægethed:  

Det skal her noteres, at Muhammeds lærdomme og citater ikke blev blandet sammen med Koranen (som kun indeholder Guds ord uden nogen menneskelig indblanding). Muhammads lærdomme og citater blev samlet i bøger, som kaldes for Profetens Sunnah og Hadith. De indeholder hans citater, levevis og forklaringer på Bogen (Den Hellige Koran)Sammenligning mellem Hadith-bøgerne og andre hellige bøger:

De fleste hellige bøger fra andre religioner er forfattet og skrevet af mennesker med egne ord og sætninger. Da Hadith-bøgerne blev samlet af muslimske lærde og indeholdt Muhammads egne lærdomme og citater, ser mange forskere dem som lig de andre hellige bøger. Eksempelvis blev Biblen skrevet gennem en periode på 1.400 til 1.800 år af 40 forskellige


forfattere. Det er en samling af 66 forskellige bøger delt op i to dele: Det Gamle Testamente (39 bøger) og Det Nye Testamente (27 bøger).
Muhammed sagde tydeligt, at det, han reciterede som Koranen, er Guds egne ord og ikke sine egne ord. Den Hellige Korans sprog indikerer, at Gud taler til hele menneskeheden. Den bruger ret ofte stedordet ”Vi” med verber og bydeordet ”Sig” (f.eks. Sig, O Muhammed til dem). Muhammed understregede, at når han reciterede Koranen, var det Guds ord, ikke hans

history

Mirakuløs bevarelse af måden, hvorpå man reciterer Koranen:  Når der reciteres eller læses i Koranen, nævnes udtrykket ”Tajweed” ret ofte for at beskrive den viden, som er forbundet med, hvordan man læser Den Hellige Koran. Muslimer tror på, at det ikke kun var Koranens tekster, som blev mirakuløst bevaret, men også den stil, som Muhammad og hans ledsagere læste den i. Stilen, hvorpå man reciterer Den Hellige Koran, er blevet dokumenteret af fortællerne og læserne, helt tilbage fra da de hørte den fra Muhammed indtil i dag. (Dette er fra hele den islamiske verden og fra generation til generation indtil i dag). Det menes, at Tajweed er en meget unik form for videnskab, som ikke fndes hos andre religioner. Den viser den

history

Koranens mirakuløse sprog:  

Den Hellige Koran blev åbenbaret på det originale arabiske sprog. Muslimske lærde mener, at arabisk er alle andre sprog overlegne, da det har et stort ordforråd og et højt grammatisk niveau. Dette viser, at det arabiske sprog kan være mere præcis end alle andre sprog, når det kommer til at beskrive Guds ord. Eksempelvis har det arabiske alfabet 28 bogstaver, hvoraf nogle ikke fndes hos andre sprog, såsom Dhad, som er et tungt D, og Tau, et tungt T. Der kan laves over 100 afledninger fra hvert originalt ord, og det arabiske sprog når derfor op på over 6 millioner ord. Dette er det største antal ord per sprog i verden.

history