Indlæser ...

Prophecy

Én Gud,
én besked

Profeterne og budbringerne af Guds budskab i Koranen:

Islam anerkender alle profeter og sendebud sendt af Gud før Muhammed for at retlede menneskeheden. Gud sendte dem for at forhindre mennesket i at tage den forkerte vej, lære dem om god moral, adfærd og meningen med livet. Gud sendte dem for at lære mennesket om livets mening og god opførsel samt for at beskytte dem mod vildfarelse Den Hellige Koran nævner 25 profeter og budbringere ved navn og beretter om nogle af dem. I Koranen bliver Adam nævnt 25 gange, Noah 43 gange, Abraham 69 gange, Moses 136 gange, David 16 gange, Jesus 25 gange og Muhammed 4 gange

Muhammed sagde: "Hør, hvordan jeg adskiller mig fra de profeter, der kom før mig: En mand byggede et hus, fuldstændigt og formfuldendt, på nær en enkelt sten. Alle beundrer husets skønhed og siger: 'Huset vil være uovertruffent, hvis blot den sidste sten lægges.' Jeg er den sten, jeg er den sidste af profeterne.” (Beskrives af Bukhari 4.734, 4.735)


Visselig sendte Vi sendebud før dig. Nogle af dem har Vi fortalt dig om, andre har Vi ikke omtalt for dig. Intet sendebud er kommet med et tegn (mirakel) uden Guds samtykke (tilladelse). Koranen, 40: 78 Sig: ”Vi tror på Gud, på det, som er åbenbaret for os, og for Abraham og Ismael, Isak, Jakob og stammerne, på det, som blev givet Moses og Jesus og profeterne fra deres Herre. Vi gør ingen forskel på nogen af dem, og vi har hengivet os til Ham i tjeneste.” Koranen, 2:136

history

Toraen, evangelierne og Koranen er Guds åbenbaringer til mennesket:

Troen på de budskaber, Gud åbenbarede før Koranen, før Koranen, er ligeledes en vigtig del af islamisk tro. Muslimer tror på, at Koranen ikke modsiger de tidligere åbenbaringer, men den påpeger og retviser de afledninger fra sandheden, der opstået gennem historiens gang.

Vi har åbenbaret Toraen, i den er der vejledning og lys. Koranen, 5: 44 Og vi lod Jesus, Marias søn, følge i profeternes spor for at stadfæste loven, som var før ham. Og Vi gav ham evangeliet med en retledning og lys for at stadfæste det, som var forud for ham i Toraen, og som retledning og formaning for de gudfrygtige. Koranen, 5:46 (O, Muhammed) Vi har åbenbaret for dig skrifen (Koranen) med sandheden for at stadfæste skrifen, som var åbenbaret forud for dig, og som en bekræfelse! Koranen, 5:48 Disse er de, som Gud har vist nåde blandt profeterne af Adams slægt, af dem, som Vi lod sejle (i skibet) med Noah, af Abrahams og Israels børn, af dem, Vi har retledet og udvalgt. Når Den Barmhjertiges ord blev læst op for dem, faldt de ned i tilbedelse under tårer. Koranen, 19:58
 
Prophet Muhammad Jesus Moses Abraham
Approx. Period 570 - 632 CE 1-33 CE around 1400 BC around 1700 BC
Approx. Age 63 33 120 175
history

Muhammad og Abraham:  

Abraham betragtes som alle profeters fader i både kristendommen, jødedommen og islam, fordi de fleste kendte profeter stammer fra ham. Muslimerne tror på, at Profeten Muhammed nedstammer fra ham gennem hans førstefødte søn, Ismael, som også var fader til mange arabiske stammer. På den anden side nedstammer nationen Israel og mange profeter såsom Jakob, Josef, Moses, David og Salomon fra hans anden søn, IsakWho is better in religion than the one who submits him / herself to Allah (surrender his/her purpose to God) while being a doer of good and follows the religion of Abraham (tradition inclining towards truth, the upright? And Allah chose Abraham as an intimate friend.

Abraham viede sit liv til at lære folk om monoteisme; en hård kamp for ham. Den Hellige Koran nævner hyppigt Abraham og nævner, at efter al sin søgen efter sandheden og overbevisningen om Guds énhed beviste Abraham sandelig sin oprigtighed, ærlighed, taknemmelighed og lydighed over for Gud. Han udviste et af de største og mest mindeværdige eksempler i historien på fuld underkastelse af én Gud, selv i de vanskeligste situationerAbraham was a man of truth who showed an exemplar obedience to God, therefore, according to the Quran, God chose Abraham as a friend and as one of the elite in the world and among the righteous in the Hereafter (Quran, 4:25, 2:130). God guided him to the right religion and made him an “Imam” i.e. a leader for people (Quran, 2:124) and described him as a nation (Quran, 16:120). Abraham is revered by Muslims as the person who gav

Hvem har en bedre tro end den, som indordner sig under Gud (underkaster sig til Gud), handler vel og følger Abrahams, søgeren af Gud, lære? Og Gud tog Abraham som ven!” Koranen, 4:125“Abraham was neither a Jew, nor a Christian; but he was “Musliman Hanifan” an upright man who had surrendered and sincerely submitted to Allah (God), and he was not of the idolaters”

Abraham var en sandfærdig mand, som viste eksemplarisk tilbedelse af Gud. Derfor valgte Gud, ifølge Koranen, Abraham som en ven og som en af de bedste i verden og iblandt de retfærdige i livet efter døden (vers 125, sura 4, vers 130, sura 2). Han vejledte ham til den rette religion og gjorde ham til imam, altså en leder for folket (vers 124, sura 2) og beskrev ham som en nation for sig selv (vers 120, sura 16). Abraham er æret af muslimerne som den person, som gav dem navnet muslimer. (Altså dem, som tror på én Gud og underkaster sig ham) (Vers 78, sura 22).

”Abraham var hverken jøde eller kristen, men han var en Musliman Hanifan, en oprigtig mand, som havde underkastet sig Allah (Gud). Og Han hørte ikke til afgudsdyrkerne" Koranen, 4:125It is believed that the first building for worshipping one God was established when Adam first descended on the earth. Muslims believe that the most important person who rebuilt this

Note: Navnet Abraham stammer oprindeligt fra Abram eller Avram og skrives og udtales Ibrahim på arabisk. Den romersk-katolske kirke betegner Abraham som vor tros fader. Den øst-ortodokse kirke betegner ham som den retfærdige forfader Abraham.

Det menes, at det første hus, hvor man tilbad én Gud, blev opført af Adam, da han blev nedsendt til jorden. Muslimer tror på, at Gud pålagde Abraham og hans søn den pligt, at skulle genopføre det hus, som kaldes Kabaen (en kubisk bygning), og som ligger i Mekka, i Bacca-dalen i det nuværende Saudi-Arabien. Gud befalede, at Abraham og hans søn skulle rense Kabaen for de bedende, så de her kunne bede og underkaste sig Allah. Kabaen er et bønnens og lovprisningens hus, men også et et sted, hvor folk kan søge beskyttelse og tryghed

history

Abrahams og Ismaels bøn:  

"Herre, gør os til Dine hengivne tjenere, og vore eferkommere til et folk af hengivne tjenere. Vis os, hvordan Du vil tilbedes, og vend Dig i nåde mod os. Ti Du er Den Tilgivende, Den Nådige" Koranen, 2: 128

 

Hvert år tager mere end 3 millioner muslimer på pilgrimsrejse, Hajj, til Den Hellige Moské i Mekka i Saudi-Arabien. Dette udgør islams femte søjle, som skal udføres én gang i livet for dem, som har økonomien og helbredet til det.

Muhammed lærte folk at tage på Hajj, et ritual som stammer fra Abraham. Muhammed gik rundt om Kabaen. Man går syv gange rundt om Kabaen, mod urets retning, for at underkaste sig Gud. Denne handling kan sammenlignes med planeternes og elektronernes bevægelse.

Derefter bad han bag det sted, hvor Abraham også bad, og vendte sig mod Gud. Dette sted kaldes Maqam Ibrahim. I dag er det hegnet inde; her er bevaret Abrahams fodaftryk på en sten

history

Derefter gik profeten Muhammed mellem bakkerne Safa og Marwa, det samme sted, som Hagar gik efter vand tusind år tidligere, da hendes mand Abraham efterlod hende i ørkenen med deres fælles søn Ismael. Abraham befalede hende at blive der, som tegn på sin lydighed og underkastelse over for Guds befaling, som skulle gøre dette sted til et helligt sted, beregnet til bøn.

Afstanden mellem de to bakker er cirka 395 meter. Dette ritual kaldes for Sa’y, en luntetur mellem bakkerne Safa og Marwa. Den består af syv ture med en samlet afstand på 2,76 km, hvor man begynder ved Safa og slutter ved Marwa.

 

Sa’y symboliserer den daglige motion, de handlinger, aktiviteter, rejser og indsats, som en person gennemgår i sit liv. Disse handlinger og gerninger skal være nyttefulde og tilføre livet værdi i overensstemmelse med Guds befalinger.

Udover de andre ritualer drog Muhammed til et sted kendt som Jamarat i en by kaldet Mina (8 km øst for Mekka). Der eftergjorde han Abrahams handling, da denne kastede sten efter djævelen, der viste sig for ham som en gammel mand, der prøvede at tale ham fra at ofre sin søn til Gud. Abraham jagede ham bort ved at kaste sten efter ham. Derfor udfører muslimer dette ritual, og ved at gøre det, vender de sig bort fra djævelen og den indre djævel i dem selv

history

 

På samme måde som Gud i sidste ende skånede Abrahams søn og byttede ham ud med en vædder, lærte Muhammed muslimerne at give et offer til Gud. Det gøres ved at slagte et får eller en ged, som symbol på Abrahams offerdyr, og dele kødet ud til de fattige.

 

Muhammed lærte muslimerne at rette en bøn for Abraham og hans familie under hver af de fem daglige bønner. Det er værd at nævne, at Muhammed der døde som spæd.
 
”Sig (O, Muhammed): Visselig har Min Herre ledt mig til en lige Vej, en værdifuld, ret tro (troen på én Gud), som Abrahams har vist mig. Og han var ikke blandt afgudsdyrkere" Koranen, 6:161
 
Bygningen består hovedsageligt af en stor moské (rektangulær) med to frkantede minareter. Den består også af mange rum og underjordiske huler. I midten af bygningen står Abraham og Sarahs gravmonument. Det sydlige rum (Ohel Yitzhak på hebræisk) indeholder Isak og Rebekkas gravmonument. Det nordlige rum indeholder Jakob og Leas gravmonument. Det menes, at de jordiske rester af Abraham, Isak, Jakob, Sarah, Rebekka og Lea er opbevaret i de underjordiske kamre under bygningen.
 
Note: Muslimer helliggør ikke gravsteder. Ifølge islamisk lære må monumentets gulvhøjde ikke være højere end få centimeter over grunden
history

Muhammad og Moses :  

Muhammed priste profeten Moses højt og nævnte, at på Genopstandelsens Dag ville han se Moses stå ved siden af Allahs trone. ( Sahih Al-Bukhari, 4/157, 3408. 4/159, 3414)

Endvidere skal det også nævnes, at da Muhammed ankom til Madinah, så han jøderne faste på Ashura-dagen (den dag, da Gud reddede Israels børn, jøderne, fra Egyptens Farao), og han opfordrede derefter muslimerne til frivilligt at faste denne dag, fordi Moses fastede den dag som tegn på sin taknemmelighed til Gud. ("Ashura" er den 10. dag i den første måned, Muharram, ifølge den islamiske kalender

Omkring en tredjedel af Koranen handler om Moses og de begivenheder og oplevelser, som Israels børn gik igennem. Den Hellige Koran nævner også nogle af de profeter, der blev sendt ud til Israels børn, som David og Salomon.

Koranen beskrev Moses som værende én af de fem profeter, som havde svære missioner (Ulu’l Azm), og som Gud sluttede en højtidelig pagt med (vers 8, sura 33, Ahzab). De fem sendebud er Noah, Abraham, Moses, Jesus og Muhammed, fred være med dem alle.

Moses døde ved eller på bjerget Nebo, som har udsigt over Det Døde Hav og Palæstina. Et mindesmærke blev bygget på bjerget, og dette blev en vigtig turistattraktion i Jordan.

history

Muhammad og Jesus :  

Ifølge autentiske beretninger sagde Muhammed :  


”Jeg er den tætteste af alle personer på Marias søn, og alle profeter er faderlige brødre, og der har ikke været nogen profet mellem mig og ham (Jesus)”. (Bukhaari, 3285)

The Quran describes Jesus as "God’s Word" and "glad tidings" conveyed to Mary. His name is “The Messiah Jesus son of Mary”.

 

God supported him with the Holy Spirit (Archangel Gabriel) and sent him as a messenger to the children of Israel to guide them to the straight path and to worship God “Allah” his Lord and their Lord and the Lord of all beings. (See the Quran, 2:87, 3:45-49, 4:171). Nazareth.

 

Koranen beskriver Jesus som Guds ord. Hans navn er Jesus Messias, søn af Maria. Gud sendte ifølge Koranen Helligånden (Ruuh Al Qudus) til ham som støtte og nedsendte ham som sendebud til Israels børn for at lede dem ad den Rette Vej og til at tilbede Gud, hans Herre og deres Herre og Herren over alt (vers 87, sura 2, vers 45- 49, sura 3, og vers 171, sura 4)

 

Nazaret er en historisk by i Galilæa, Palæstina. Den bliver nævnt i Bibelen som Marias hjemby og er tæt sammenknyttet med Jesus’ barndom. Ifølge romersk katolicisme fandt bebudelsen (om Jesus' fødsel) sted ved Bebudelsens Kirke i Nazaret.

 

Koranen beskriver ham også som hæderkronet (mindeværdig og fremtrædende) i denne verden og i det hinsidige, en af de retskafne og en af de tætteste på Gud. Koranen nævner, at Gud lærte Jesus skriften og visdommen, Toraen og Bibelen. Han gav ham autoritet via mirakler såsom at helbrede de blindfødte og spedalske samt at genoplive de døde ved hjælp af Hans magt og vilje. 

 

He will return before the end of the world in order to bring people to monotheism and establish the Law of God on the earth. He will fight the false Messiah, and unite all believers in one God. He will be a just ruler and he will bring peace to the whole world. Muslims are required to be amongst the supporters and followers of Jesus upon his return.

 

Muslimer tror på, at Jesus en dag vil vende tilbage. Muhammed sagde, at Dommedagen ikke vil fnde sted, førend Jesus bliver nedsendt fra himlen. Han vil vende tilbage før alt liv på jorden ophører for at opretholde Guds lov. Han vil besejre den falske Messias, dræbe det onde og forene alle dem, som tror på Gud (Allah). Han vil være en retfærdig leder og vil bringe fred til hele verden. Muslimerne er forpligtet til at støtte Jesus, når han vender tilbage.

history