Indlæser ...

Kvinder i islam

Kvinders rettigheder,
empowerment and treatment.

Muhammed gav kvinder deres rettigheder

Før islam havde kvinder ingen civile rettigheder. Araberne foretrak børn af hankøn frem for hunkøn, hvilket resulterede i, at mange fædre begravede deres døtre levendeuhammad condemned discrimination between male and female children and taught his companions to love their children and raise them properly regardless of their sex. In fact, he emphasized giving more care and attention to female children until they grow up and get married. Muhammad said:

 

“Women are the twin halves of men.” (Tirmithi, 1/154, 113)

Ingen kønsdiskrimination:

Muhammad fordømte diskrimination mellem pige- og drengebørn og lærte sine følgesvende at elske deres børn og opdrage dem ordentligt uanset køn. Faktisk lagde han vægt på at give døtrene mere opmærksomhed, indtil de er blevet voksne og gift.


The word "Muhammad" in Arabic calligraphy being designed in an artistic and symmetrical way. The actual word looks like this . Letters M and H which form the first half of the word "Muhammad" are symmetrical with letters M and D which form the second half of the word "Muhammad" in Arabic

history

Kvinder arver ligesom mænd:

Før islam havde kvinder ingen arveret. Muhammed ændrede dette med succes. Kvinder fik ret til at arve ligesom mænd gjorde. Det var dog ikke Muhammad , som skabte det islamiske arvesystem. Han indførte blot Guds ord (skrevet i Koranen), som fastslår, at begge køn (mand og kvinde) har ret til at arve

history

 Kvinder har en unik identitet:

En kvinde skal ikke betragtes som sin mands ejendom. Hun er en fri person med en unik identitet. Når en kvinde bliver gift, behøver hun ikke at skifte sit efternavn. Hendes identitet bliver bevaret, og hendes ejendele og rigdom er beskyttet efter islamisk lov. Når manden dør, betragtes kvinden som en af arvingerne og ikke som et arvestykke til mænd, som det blev gjort før islam.


(i.e. faith in God has not yet established strongly in his/her heart, therefore the person does not feel guilty or fear God when fornication is committed). 


“And don’t approach (come near unto) fornication (unlawful premarital or extramarital sex), Lo! It is an abomination and an evil way”. The Quran, 17:32

history

En kvinde er ikke et sexobjekt:

Prostitution og utroskab er strengt forbudt i islam. Muhammad sagde, at når en person begår utugt eller utroskab, er vedkommende ikke i en tilstand af Iman (troende) altså troen på Gud har ikke helt forplantet sig i hans/hendes hjerte. Derfor føler personen ikke skyld eller frygt for Gud, når utugt begås).

history

Hijab og beskedenhed i islam:

I islam er det at bære tørklæde og anstændigt tøj en forpligtelse for voksne kvinder. Udover det forbyder islam kvinder at udstille deres krop eller kvindelighed for offentligheden eller som seksuel fristelse. Firmaer og reklamer, der fremstiller kvindekroppen, så den frister seksuelt, er ikke tilladt i slam. Islamiske lærdomme udelukker de midler, som kan være årsag til sexchikane, sexovergreb, voldtægt, kønssygdomme og andre vederstyggeligheder som nøgenhed og pornografi.

history

Gift jer!

Muhammed opfordrede folk til at gifte sig og opbygge et familieliv. Han lærte sine følgesvende ædle islamiske værdier, som forbød ulovlige seksuelle forhold udover andet end et ægteskabeligt forhold mellem en mand og en kvinde. (Sahih Al-Bukhari, 3/26, 1905)

En ung mand spurgte Muhammed om tilladelse til at begå utugt (have samleje uden for ægteskabet med en kæreste eller prostitueret). Muhammed svarede: ”Ønsker du dette for din moder?”. Den unge mand svarede: ”Nej”. Muhammad sagde: ”Ligeledes ønsker andre det heller ikke for deres mødre”. Derefter spurgte han den unge mand det samme igen tre gange: ”Ønsker du dette for din datter, søster eller tante?”. Hver gang svarede den unge mand nej, og Muhammed gentog som før: ”Ligeledes ønsker andre det heller ikke for deres døtre, søstre og tanter”. Derefter lagde Muhammed sin hånd over den unge mands hjerte og bad til Gud: ”O, min herre, tilgiv ham hans synder, rens hans hjerte, og skænk ham kyskhed”. (Munsad Ahmad, 10/5220, 22641)

history

Muhammed bemyndigede kvinder:

Kvinder spiller en stor rolle i samfundet, da de passer og plejer den næste generation, som skal skabe samfundet. Muslimske kvinder blev bemyndiget til at tage en aktiv rolle i samfundet. Selvom der var mest behov for at opdrage børn og sørge for deres velbefindende, plejede kvinder også at arbejde og deltage i det sociale og politiske område. Muhammed plejede at søge råd hos sin kone angående adskillige samfundsanliggender. Muhammad opfordrede også kvinder til at tage en ed til de til islamiske værdier (ligesom mænd gjorde), da de også er ansvarlige for de islamiske love. I sin stræben efter at bemyndige kvinder i samfundet, afholdt Muhammed under adskillige tilfælde undervisning for kvinder. Han opfordrede dem til at deltage i islamiske begivenheder, fester og bøn. Selv tjenestepiger kunne spørge Muhammad til råds.

history

Omsorg for døtre:

Muhammed understregede flere gange vigtigheden af at behandle kvinder godt. Han fortalte sine følgesvende, at hvem end der opdrager sin datter ordentligt og frygter Gud under sin stræben på at lede dem til troen, han vil træde ind i paradis.1 

history

Kvinden som moder:

En mand spurgte Muhammed : ”Hvem fortjener min nærmeste støtte og selskab?”. Muhammed svarede: ”Din mor”. Derefter spurgte manden: ”Hvem så?”. Muhammed svarede: ”Din mor”. Manden stillede det samme spørgsmål igen, og Muhammed svarede for tredje gang: ”Din mor”. Af ren nysgerrighed spurgte manden Muhammed spørgsmålet for fjerde gang (han forstod, at Muhammed ønskede den bedste behandling for mødrene), og derefter svarede Muhammed : ”Din far”. (Altså fortjener din far din nærmeste støtte og selskab næst efter din mor).2 (Sahih Al-Bukhari, 2/8, 5971. Muslim, 8/2, 2548)

history

Kvinden som ægtefælle

 Muhammed sagde, at hvis en mand ikke kan lide en af sin kones egenskaber, så vil han synes godt om en anden egenskab. Han sagde også:De troende, som udviser eksemplarisk tro, er dem med den bedste opførsel; og de bedste af jer er dem, som er gode mod deres koner. (Tirmithi, 6/188, 3895)

Dette var med til at fremme kærlighed, harmoni og indbyrdes forståelse.

history

Muhammed elskede sin kone:

Cirka to år efter Muhammeds kone Khadijah døde, giftede Muhammad sig med Aisha, hans nærmeste ven Abu-Bakirs datter. På trods af sin loyalitet over for sin afdøde kone, så elskede han Aisha og var ærlig over for hende. Han blev engang spurgt af Amr bin Al-Aas (en af ledsagerne): ”Hvem er den person, du elsker mest?”. Muhammed svarede uden tøven: ”Aisha”. (Al-Bukhari, 5/5, 3662)

history

vis din kærlighed til din kone:

Aisha berettede, at Muhammed beskrev sin kærlighed til hende som en stram knude i et reb. Aisha plejede indimellem at spørge Muhammed: ”Hvordan sidder knuden?”, og Muhammed svarede, for at vise sin kærlighed: ”Knuden er stadig bundet og stram, som den altid har været.”

Muhammed plejede at bede Aisha om at sende noget mad til sin afdøde kone Khadijahs venner, hver gang hun tilberedte et får. Muhammed sagde til Aisha, at ingen var bedre end Khadijah under hendes levetid, fordi hun var den første til at tro på ham, da han modtog Guds åbenbaring, da mange folk ikke gjorde dette (nogle af hans onkler og slægtninge troede ham ikke). Hun støttede ham med sine penge og uden tøven. På trods af det faktum, at mange folk kan tænke, at Muhammads kommentar om Khadijah var med til at gøre Aisha jaloux, så var han en fair og loyal ægtefælle over for sine koner.

 

history

Muhammed udviste eksemplarisk loyalitet over for sin afdøde kone:

følge nogle beretninger så bad Muhammed sine følgesvende om at slå hans telt op ved siden af Khadijahs grav. Dette var hans tegn på kærlighed og loyalitet over for hende..


Dette er ordet Muhammed skrevet på arabisk på en kunstnerisk måde, så det ligner en blomst. Gengivet med tilladelse af kalligraf Farid Al-Ali

history