Indlæser ...

Kvinder i islam

Guds bud
for at kontrollere polygami.

Muhammed gav kvinder deres rettigheder:

Før islam havde kvinder ingen civile rettigheder. Araberne foretrak børn af hankøn frem for hunkøn, hvilket resulterede i, at mange fædre begravede deres døtre levende.

history

Muhammad levede det meste af sit liv med én kvinde:

Han var gift med Khadijah i næsten 25 år og var far til 4 piger og 3 drenge. Alle tre sønner døde, da de var små. Efter Khadijah døde, giftede han sig med en fattig, gammel enke ved navn Sawdah. Hendes mand døde efter deres hjemkomst fra Abessinien, hvor Muhammed sendte nogle af sine følgesvende hen for at søge tilflugt. Hans ægteskab med Sawdah var en form for støtte til hende. Muhammed var næsten 50 år gammel, da han giftede sig med Sawdah, som var ældre end ham.

history

Muhammed giftede sig med sin nærmeste ledsager, AbuBakrs, datter:

Cirka 3 år efter hans første kone Khadijah døde, giftede Muhammed sig med Aisha, hans nærmeste og mest trofaste ven Abu-Bakrs datter. Ægteskabet var en ære for både Abu-Bakr og Aisha

history

Muhammed giftede sig med sin andennærmeste ledsager Omars datter:

To år senere mistede Omars datter Hafsa sin mand under slaget ved Uhud og blev en enke. Omar foreslog, at hun giftede sig med én af hans venner, men ingen friede til hende. Derefter tog Muhammed initiativ og friede til hende. Ægteskabet var en ære og en god støtte for Omar og hans datter Hafsa.

history

Muhammed giftede sig med sin fendes datter, som var muslimsk enke:

Ramlah var kendt under navnet Um Habibah. Hun var Mekkas øverste mands datter (AbuSufyan). Selvom Abu-Sufyan ikke troede på Muhammed og bekæmpede ham i 20 år, konverterede hans datter til islam. Hun var en af de muslimer, som udvandrede til Abessinien med sin mand og boede der i omkring 15 år

history

Muhammed giftede sig med Safyya, en kvinde fra en jødisk stamme:

Bani Al-Nadhir var en jødisk stamme, som forrådte Muhammed og modarbejdede ham. Efter at Muhammed belejrede deres by Khaybar, overgav de sig. Deres leders datter, Safyya, var iblandt de tilfangetagne. Muhammad løslod hende og friede til hende. Hun sagde ja, og de blev derefter gift. Muhammed beviste over for alle, at han intet havde imod det jødiske samfund, men undertrykkere skal stoppes uanset race eller tro. Under adskillige lejligheder og selv efter Muhammeds død, beskrev Safyaa ham som en kærlig og loyal ægtefælle. (Tirmithi, 6/188, 3894. Musnad Ahmad, 5/2609, 12587)

history

Kopteren Mariya:  

Samme år sendte Muhammed et sendebud til Egyptens leder, som var kristen, med en besked om at tage islams budskab til sig. Egyptens kristne leder afslog med en høflig undskyldning og sendte Muhammed nogle gaver og en læge og en tjener ved navn Mariya (Maria). Muhammed tog imod den egyptiske leders gaver. Han giftede sig med Mariya, og de fk en dreng, som de kaldte Ibrahim. Ibrahim døde, da han var en lille dreng, og Muhammed sørgede over sit tab af sin søn6

history

Muhammed viderebragte Guds bud for at kontrollere polygami:

Islam forbød ikke polygami, men opsatte nogle bestemte regler for det. Det er ikke obligatorisk at gifte sig med flere kvinder, men det er tilladt ved særlige omstændigheder (f.eks. hvis kvinden er ufrugtbar, lider af kronisk sygdom, bliver handicappet eller andre grunde). En mand kan gifte sig med en anden kvinde, hvis han kan være respektfuld, retfærdig og upartisk. Vers 3, sura 4 i Den Hellige Koran siger, at hvis en mand ikke er i stand til at behandle siner koner ens, skal han kun gifte sig med en. Man bør dog aldrig gifte sig med mere end fre. 

Før denne åbenbaring havde mænd snesevis af kvinder, uden grænser eller betingelser.

history

Grænser for Profeten Muhammed:

Profeten Muhammed var gift med mere end fre kvinder før denne åbenbaring. At være kone til Guds sendebud var en stor ære for dem, udover at være betragtet som de troendes mødre. Gud åbenbarede i Koranen, at disse kvinder helt lovligt var gift med Muhammed. Dog kunne Muhammad ikke gifte sig med flere, selv ikke hvis han blev skilt fra nogle af sine koner7.

history

Grænser for Profeten Muhammeds koner:  

Det var ikke tilladt for muslimerne at gifte sig med Profeten Muhammeds koner efter hans død, da de blev betragtet som de troendes mødre. I Den Hellige Koran beskriver Gud Profetens koner som værende ulig andre kvinder (de skulle ses af andre muslimer som forbilleder og de troendes mødre). Hvis nogen af Profetens koner begik en syndefuld handling, ville hun blive tildelt den dobbelte straf. Men hvis nogen af Profetens koner adlød Gud og hans sendebud og udførte gode handlinger, så ville de modtage den dobbelte belønning.


Muhammeds koner var frie til at vælge: Gud bad Muhammad (Som skrevet i den hellige Koran, kapitel 33,vers 28 – 29) om at tildele hans koner to valgmuligheder:Enten at frigøre sig (skilles), hvis nogen af dem ønskede det verdslige liv og dets gaver eller forblive gift medProfeten Muhammad og vie deres liv til islams sag. De valgte alle den anden valgmulighed og forblev gift med Profeten Muhammed. Efter Muhammeds død giftede ingen af dem sig igen.

De valgte alle den anden valgmulighed og forblev gift med Profeten Muhammed . Efter Muhammeds død giftede ingen af dem sig igen

history