Indlæser ...

Prophecy

Universaliteten af
Islam (beskeden)

Det universelle Budskab overleveret af Muhammed:  


Muslimer tror på, at Muhammed havde modtaget den samme besked, som var blevet givet til Abraham, Moses, Jesus og andre profeter, men hans mission var universel. Han fk til opgave at rette folks tro, bringe dem tilbage til den rette tro og lære dem gode manerer.”(O Muhammed) Vi har visselig ikke sendt dig som andet end en barmhjertighed for hele menneskeheden!” Koranen, 21: 107

Muhammed sendte breve til nabolandenes og supermagternes ledere, såsom Persien, det Byzantiske Rige og Egypten, hvori han opfordrede dem alle til at acceptere Islam, Guds Budskab. Da Heraklios, Det Byzantiske Riges Konge, modtog Muhammeds brev, inviterede han Abu-Sufyan (en af Mekkas ledere og handelsmænd, som tilfældigvis var i området) hen til sig. Heraklios stillede Abu-Sufyan nogle spørgsmål og bad ham være ærlig


Heraclius : Which social class of the society does Muhammad come from?
Abu-Sufyan : He comes from a noble family in Makkah.
Heraclius : Did he ever betray, break a promise or lie?
Abu-Sufyan : No.
Heraclius : How about his followers, are they increasing or decreasing? And have any of his followers quit because he was not pleased with Muhammad?
Abu-Sufyan : In fact, Muhammad’s followers admired him. They were increasing in number.
Heraclius : Then what does Muhammad teach his followers?
Abu-Sufyan : Belief in One God and social justice.

Heraclius thought for a while, then he said: "If what you told me is true, then Muhammad will be able to inherit my kingdom".

history
 

 

Islam, en universel religion:

 

I dag er islam den andenstørste religion i verden, lige efter kristendommen. En omfattende, global undersøgelse i mere end 200 lande fortæller, at der er 1,57 milliarder muslimer i alle aldre i verden. Dette er 23 % af verdens befolkning på 6,8 milliarder (Pew Forum on Religion & Public Life 2009). Ikke alle muslimer er arabere. Arabiske muslimer udgør mindre end en ferdedel af alle muslimer i verden. Der er omkring 2,1 milliarder kristne i verden, altså 33 % af verdens befolkning, og 1,1 milliarder ikke-religiøse/ateister i verden (16 % af verdens befolkning). Jødedommen udgør 0,22 % af verdens befolkning (omkring 14 millioner).

 

history

FODNOTER  


Uddrag af Marias historie fra Koranen, vers 16 – 23, sura 19 (Maria)

Og husk Maria i Skrifen, da hun trak sig tilbage fra sin familie til et sted i øst og skjulte sig for dem. Da sendte vi Vor ånd (Ærkeenglen Gabriel) til hende, som viste sig som en perfekt mand for hende. Hun sagde: Jeg søger tilflugt fra dig til Gud, hvis du da er Gudfrygtig. Han sagde: Jeg er blot en budbringer fra din Herre, sendt til dig for at skænke dig en søn, ren af hjertet. Hun sagde: Hvordan kan jeg få en dreng (søn), når ingen mand har rørt mig? Og jeg har aldrig været rørt! Han sagde: Således (vil det blive). Din Herre har sagt: Dette er nemt for mig, og Vi vil gøre ham til et tegn for mennesker og en nåde fra Os. Det er blevet afgjort. Så blev hun gravid med barnet og flygtede til et fernt sted, men så bragte veerne hende til et palmetræ, og hun sagde: Gid jeg dog bare havde været død og glemt før dette!

Ifølge historien nævnt i Koranen bragte Maria Jesus til sit folk, som talte ilde om hende, men Jesus (den nyfødte) talte mirakuløst og sagde (vers 30-35, sura 19 Maria):

Jeg er i sandhed Allahs tjener. Han har givet mig Skrifen og gjort mig til profet og til en velsignelse, hvor end jeg er. Og Han har pålagt mig at bede og give almisser, så længe jeg lever, og at være god mod min mor. Han har ikke gjort mig arrogant eller ussel. Må fred være over mig, den dag jeg blev født, den dag jeg dør, og den dag jeg vil genopstå. Dette er Jesus, Marias søn: Dette er sandheden, som de betvivler. Gud har ikke taget sig en søn. Når han bestemmer noget, siger han blot: ”Bliv”, og det bliver således.
history