Laster ...

prophecy

universaliteten til
Islam (budskapet)

Islam, en universal religion:  


Muslimer tror at Muhammed fkk det samme budskapet som ble gitt til Abraham, Moses, Jesus og andre profeter (fred være med dem), men at hans oppdrag var universalt. Han hadde oppdraget med å korrigere folks tro, bringe dem tilbake til den sanne tro, og lære dem gode manerer.“Vi har sendt deg som en nådesbevisning til all verden.”
Koranen, 21:107 
 

Muhammed sendte brev til herskere og konger i nabolandene og supermakter som Persia, Byzantine og Egypt for å kalle dem til å akseptere islam som et budskap fra Gud. Da Heraklius, kongen av Byzantine, mottok brevet fra Muhammed inviterte han Abu Sufan (en av Mekkas mest fremtredende ledere som tilfeldigvis var i området på handelsreise) til audiens.


Heraclius : Which social class of the society does Muhammad come from?
Abu-Sufyan : He comes from a noble family in Makkah.
Heraclius : Did he ever betray, break a promise or lie?
Abu-Sufyan : No.
Heraclius : How about his followers, are they increasing or decreasing? And have any of his followers quit because he was not pleased with Muhammad?
Abu-Sufyan : In fact, Muhammad’s followers admired him. They were increasing in number.
Heraclius : Then what does Muhammad teach his followers?
Abu-Sufyan : Belief in One God and social justice.

Heraclius thought for a while, then he said: "If what you told me is true, then Muhammad will be able to inherit my kingdom".

history
Islam, en universal religion :

 

Muslimer tror at Muhammed fkk det samme budskapet som ble gitt til Abraham, Moses, Jesus og andre profeter (fred være med dem), men at hans oppdrag var universalt. Han hadde oppdraget med å korrigere folks tro, bringe dem tilbake til den sanne tro, og lære dem gode manerer

“Vi har sendt deg som en nådesbevisning til all verden.” Koranen, 21:107

Muhammed sendte brev til herskere og konger i nabolandene og supermakter som Persia, Byzantine og Egypt for å kalle dem til å akseptere islam som et budskap fra Gud. Da Heraklius, kongen av Byzantine, mottok brevet fra Muhammed inviterte han Abu Sufan (en av Mekkas mest fremtredende ledere som tilfeldigvis var i området på handelsreise) til audiensI dag er islam den nest største religionen i verden etter kristendommen. En omfattende demografsk studie av over 200 land viser at det er 1.57 milliarder muslimer i verden. Det tilsvarer 23% av verdens befolkning på 6,8 milliarder (Pew Forum on Religion & Public Life, 2015).

.Ikke alle muslimer er arabere: 

Arabiske muslimer utgjør mindre enn en ferdedel av den totale muslimske befolkning i verden.

Kristne utgjør 2.3 milliarder eller 33 % av verdens befolkning. 1.1 milliarder, eller 16 % er ikke religiøse/ ateister. Jødedommen representerer 0.22 % og tilsvarer 14 millioner mennesker.

history

MERKNAD  

Historien om Maria i Koranen (19:16-23)

Kom i hu Maria i skrifen. Hun trakk seg tilbake fra sin familie til et sted i øst, og anla slør fremfor dem. Vi sendte Vår ånd til henne, og den fremstod for henne som en vakker mann. Hun sa: «Jeg ber den Barmhjertige bevare meg mot deg, om du har gudsfrykt.» Han svarte: «Jeg er bare en Herrens utsending for å gi deg en sønn, ren av hjertet.» Da sa hun: «Hvordan skal vel jeg få en sønn, da ingen mann har rørt meg? Jeg er ikke løsaktig! Han svarte: «Slik blir det! Herren sier: ’Dette er lett for meg! For Vi vil gjøre ham til et tegn for menneskene og en nåde fra Oss. Dette er avgjort sak.’» Så ble hun svanger med barnet, og trakk seg tilbake til et avsides sted. fødselsveene kom over henne ved et palmetre, og hun sa: «Å, hadde jeg bare vært død før dette, og gjemt og glemt!

Ifølge Koranen tok Maria sønnen sin til folket sitt som rettet anklagelser mot henne. Den nyfødte Jesus talte mirakuløst og sa:

Da sa barnet: «Jeg er Guds tjener. Han har gitt meg skrifen, og gjort meg til profet! Han har velsignet meg hvor jeg enn ferdes, og Han har pålagt meg bønn og godgjørenhet så lenge jeg lever, og godhet mot min mor! Han har ikke gjort meg arrogant eller ussel. Måtte fred være over meg den dag jeg ble født, den dag jeg dør, og den dag jeg gjenreises levende!» Dette er Jesus, Marias sønn, med sanne ord, som de er i tvil om. Det er ikke Guds vis å legge seg til barn. Ære være Ham! Når Han bestemmer noe, sier Han bare: «Bli!» Og det blir. (Koranen 19:30-35).
history