Laster ...

Epilogue

Epilogue

Historien har registrert fine detaljer om Muhammeds liv så vel som hans sublime og menneskelige omgang med mennesker.

Mannen Muhammed  

Muhammeds sjenerøsitet og medmenneskelighet er vel dokumentert i historien. Hans forkynnelse og undervisning var basert på vennskapelighet og brorskap. Stahet og stridighet hadde ingen plass i hans måte å være på. Mickael Hart skrev i boken sin "Den 100; en rangering av de mest innflytelsesrike personene i historien:


“Fra en ydmyk og enkel oppvekst grunnla og belærte Muhammed en av verdens største religioner, og ble en ytterst effektiv politisk leder. I dag, mer enn 1400 år etter sin død, er innflytelsen hans fortsatt mektig og dyp. Majoriteten av personer i denne boken hadde fordelen av å være født og oppvokst i sivilisasjonens sentrum, samt i høyt kultiverte og politisk betydningsfulle nasjoner.” Muhammed derimot ble født i år 570 evt. i byen Mekka på den arabiske halvøy, som på den tiden var en avkrok i verden, langt fra handelshus, kunst og kunnskapens metropoler.”“Det er trolig at Muhammeds relative innflytelse på islam har vært større enn innflytelsen Jesus Kristus og Paulus har hatt på kristendommen til sammen. På et rent religiøst nivå viser det seg at Muhammed har vært like innflytelsesrik i den menneskelige historien som Jesus.”

history
 

 

 

Lederen Muhammed

Den franske skribenten og politikeren Alphonse de Lamartine skrev i boken sin Histoire de la Turquie:"Hvis storhet i formål, mangel på hjelpemidler, og forbløffende resultater er de tre kriterium for menneskelig geni, hvem kunne våge å sammenligne noen stor mann i moderne historie med Muhammed?"

"De mest kjente menn opprettet bare hærer, lover og imperier. De grunnla, hvis de i det hele tatt grunnla noe, ikke mer enn materielle makter som ofte svant hen foran deres øyne. Denne mannen Muhammed beveget ikke bare hærer, lovgivninger, imperier, folk og dynastier, men millioner av mennesker. Og likeså alter, avguder, religioner, ideer, tro og sjel."

"På basis av en Bok, hvorav hver bokstav har blitt til lov, skapte han en åndelig nasjonalitet som smeltet sammen folk fra hvert tungemål og rase."

 

 

Lamartine forundret seg også over at Muhammed frivillig og uselvisk kunne innta seg på et slikt høyt mål mot alle odds. Ikke minst å bryte ned et samfunn basert på overtro og bringe mennesket tilbake til Gud, føre tilbake det rasjonelle og helliggjøre tanken om den ene Gud midt i et virvar av avguder

history

Muhammed ; Guds sendebud  


Historien om Suraqa og en forutsigelse om noe som skulle komme til å skje 20 år senere:

Da Muhammed og hans nære venn Abu Bakr flyktet til Medina i år 622 evt. utlyste lederne i Mekka en stor belønning på 100 kameler til den som kunne fange Muhammed død eller levende. Muhammed og følgesvennen hans ble uheldigvis sporet opp av en sporfnner fra Mekka som het Suraqa bin Malik. Han var lokket av den store belønningen. På veien snublet og falt hesten hans noen ganger, og Suraqa trodde at dette var en uvanlig hendelse som et indirekte tegn på at Muhammed måtte være støttet av en guddommelig kraft. Da Suraqa kom nær Muhammed, sa profeten til han: «Dra tilbake til folket ditt, og jeg lover deg at du en dag (under den islamske stat) kommer til å bære den persiske herskerens armbånd.» I forundring spurte Suraqa Muhammed om han mente den iranske herskeren Khusrov bin Homuz’ armbånd. Muhammed svarte bekreftende og med full overbevisning om at islam kom til å nå Persia og bli kjent over hele verden

history

 

Suraqa vendte tilbake til Mekka, men ble ikke muslim før Muhammed fredelig inntok Mekka 8 år senere (år 630 evt). Muhammed døde i år 632, men Suraqa tvilte aldri på at løftet fra profeten skulle bli oppfylt. Det skjedde faktisk da Umar ibn Khattab ble islams andre kalif. Under hans tid nådde islam Persia (i år 642 evt.), og rikdommene til keiseren falt i hendene på muslimene. Umar husket hva som hadde blitt fortalt om samtalen mellom profeten og Suraqa den gangen, og ba følgesvennene hente Suraqa som nå var blitt en gammel mann. Etter fellesbønnen sa Umar til han: «Her er den persiske herskeren Khusrovs armbånd, dette er hva Muhammed lovte deg. Ta det på, og la alle muslimer se det og vite at Muhammeds løfte har blitt oppfylt.» Suraqa gråt, og alle gråt med ham. Muhammeds forutsigelse ble til virkelighet ti år etter hans død.

history

Historien om nøkkelen til Kabah; et evig løfte  

År 630 evt. fkk Muhammed overtak på lederne i Mekka, og gikk inn i byen uten vold. Han kom ikke tilbake for å bosette seg der igjen, men for å fri byen fra hedenskap og rense Kabah for alle avgudsstatuer. Dette var ene og alene for at den skulle komme tilbake til sin opprinnelige oppgave som gudshus til den Ene og sanne Gud. Han ødela alle avgudsstatuer i og rundt Kabah, og ba så følgesvennen Bilal å klatre opp på taket til Kabah, og kalle ut: " Gud er størst, Gud er størst! Jeg bevitner at det ikke fnnes annen gud utenom Allah, og jeg bevitner at Muhammed er Hans Sendebud! "
Muhammed ville ha nøkkelen til døra til Kabah, så han tilkalte Uthman bin Talha (fra Bani Shaybas slekt) som oppbevarte den. Det er vesentlig å vite at før islam var det en avtale som hadde gitt slekten Bani Shayba tilliten ved å være voktere over Kabah. Dette ærefulle oppdraget hadde vært overført fra generasjon til generasjon i samme familie, og nå hadde Uthman bin Talha dette oppdraget. Uthman bin Talha hadde da enda ikke blitt muslim. For flere år siden hadde han ikke ønsket å slippe Muhammed inn i Kabah for å be siden han ikke trodde på ham. Når så Muhammed kom tilbake til Mekka hadde han ikke annet valg enn å gi profeten nøkkelen, og fryktet han skulle bli fratatt dette ærefulle ansvaret med å være vokteren av Kabah.

history

 

Så i denne stund var det mange som ba Muhammed skjenke dem æren av å ta vare på nøkkelen til Kabah, og et tusentalls muslimer ventet spent på hvem som skulle få være den nye vokteren. Muhammed brøt stillhetens øyeblikk, åpnet døren til Kabah, og begynte å kaste ut alle avgudsstatuene. Han så på Uthman bin Talha og sa:

“I dag er lojaliteten og gudsfryktens dag. Ta nøkkelen tilbake. Fra og med nå og fram til den siste dag, skal ingen ta nøkkelen ifra slekten Bani Shayba uten å måtte sloss for det!”

history

Denne tillitserklæringen har blitt bevart helt fram til vår tid:  

Det vil kanskje forundre deg å vite at nøkkelen er fortsatt i Bani Shaybas varetekt! Mer enn 1400 år har passert, og nøkkelen går fortsatt fra generasjon til generasjon i denne slekten. I dag er det slik at når saudiske myndigheter utfører det årlige renhold og forberedelsen til pilegrimsreisende, kontakter de Bani Shayba som kommer og åpner for dem.

history
Muhammed; en profet av vår tid  

Karen Armstrong, forfatteren til "Muhammed, a Prophet for our time" (Muhammed, en profet av vår tid), påpekte at vi må nærme oss profeten Muhammeds liv på et balansert vis for å kunne forstå hans betydningsfulle innsats.

 

Han har viktige lærdommer å komme med, ikke bare for muslimer men også verden forøvrig. Muhammed anstrengte seg til det ytterste for å bringe ro og orden til et konfliktherjet Arabia. Livet hans var en utrettelig kamp mot gjerrighet, urett og arroganse. Karen Armstrong mener at om vi vil unngå katastrofe, må vi få de muslimske og vestlige kulturforskjeller til å verdsette hverandre. Et bra utgangspunkt er personen Muhammed .

 

history