Laster ...

Den islamske sivilisasjonen

Verdier
og moral

Balanse mellom tilfredsstillelse av kroppens og sjelens behov:

Muhammed oppfordret til å ha balanse mellom det materielle og det åndelige. Han lærte etterfølgerne sine at kroppens og sjelens behov skal tilfredsstilles på lovlig vis, og viktigheten med selvbeherskelse. Han oppmuntret folk til å se på religionen som en mulighet til å få et bedre liv. Et liv som tilførte verdi til både kropp og sjel.

 

Muhammed fordømte ekstremisme:

Han oppfordret folk til å ha en balansert livsstil, ha balanserte meninger og en rasjonell tankegang. En dag kom tre menn hjem til Muhammed for å spørre hvordan han tilba Allah. Profeten var ikke hjemme og hans kone fortalte dem om ham. De så på sin egen tilbedelse som utilstrekkelig.

  

 

De trodde at en forutsetning for å kunne ha religiøs livsstil, var å ignorere kroppens behov og bare fokusere på det åndelige. 

 

En av dem bestemte seg for at han skulle begynne å be hele natten. Den andre sa at han skulle faste hver dag hele året og aldri bryte fasten. Den tredje mannen sa at han skulle holde seg unna kvinner og aldri gifte seg.

 

Da profeten fikk høre om dette ble han opprørt. Han sa at han utførte ekstra bønner om natten, men at han også hvilte som andre mennesker. Utover den årlige fasten i ramadan fastet han noen ganger og noen ganger ikke. Han hadde også giftet seg og mente at det ikke var bra å forbli ensom. Han sa:

“Dette er min sunnah (livsstilen til Muhammed). Den som ikke aksepterer den, er ikke en av oss”.

history

Muhammed likte ikke å gjøre ting vanskelig:

Når Muhammed skulle ta stilling til noe der det fantes flere mulige alternativ, valgte han den enkleste løsningen. Forutsetningen var at løsningen ga ønsket resultat og var lovlig. (Sahih Al-Bukhari, 8/160, 6786. Sahih Muslim, 7/80, 2327).

 
history

PURIFICATION AND CLEANLINESS

Cleanliness and personal hygiene are essential requirements in the Islamic faith."...Truly, Allah loves those who turn unto Him in repentance and loves those who purify themselves (physically and spiritually)". The Quran, 2:222"And your clothing purify.” The Quran, 74:4

 

Performing ablution before praying is an essential requirement for prayers. It includes washing the hands, face, forearms up to the elbows, wiping the head and washing the feet.

history


Ghusul, complete body wash

Performing “Ghusul” (washing the whole body) on a regular basis is strongly recommended and is considered as part of Muhammad’s Sunnah (teachings and way of life). However, Ghusul is a must for purity on certain occasions (e.g. after marital contact and menstruation).


Muhammad emphasized cleanliness and purification in all aspects of life. He asked his companions to clean their homes and surroundings regularly. He taught them that removing harm or garbage from the road is a rewardable charity act.


Also, Muhammad urged his companions to maintain high personal hygiene and cleanliness. His sayings in this context indicate the following:

history

Miswak og tannhelse: Ren munn og god ånde hele dagen.

Muhammed sa: «Om det ikke hadde vært til besvær for min ummah (etterfølgere), ville jeg befalt dem å bruke miswak før hver bønn (fem ganger om dagen) (Bukhari og Muslim).

 

Hva er miswak?  

Miswak er et vanlig navn for planten Salvadora persica, som inneholder store mengder silisium. Miswak blir brukt i de fleste muslimske land, India, SørøstAsia og enkelte land i Afrika. Det er en kvist man kan bruke som tannbørste, eller eventuelt tygge på for munnhygiene, og den ferner effektivt dårlig ånde. En kjemisk analyse av miswak viser at den inneholder en rekke nyttige mineraler og andre stoffer som fluor, kvarts, vitamin C, samt små mengder med klorid, garvesyre, saponin, flavonoid og steroler

 

 

 

history

Notat  

 

Forskning viser at miswak bidrar til å motvirke plakk, løse tenner og blødning fra tannkjøttet. Ved bruk av miswak blir tennene blanke og glatte og den beskytter mot tannkjøttbetennelse og karies. Miswak har blitt funnet å ferne like mange bakterier som tannkrem, men det er vanskeligere for bakterier å feste seg til tennene på grunn av oljen i kvisten. Tennene blir glatte og samtidig øker produksjonen i spyttkjertlene ved bruk av miswak. Miswak rengjør tennene effektivt og skånsomt, uten å ødelegge emaljen

history

Å tilføre kvalitet gjennom viten:

Budskapet som Muhammed meddelte oppmuntret til vitenskapelig fremgang og sivilisasjonens utvikling. Det startet med en guddommelig åpenbaring som begynte med ordene «Les». Begrep som lese, tenke, lære, observere, oppdage, forstå, begrunne, betrakte, se og reflektere går ofte igjen i Koranen. 

The words: read, think, learn, observe, explore, understand, ponder, contemplate, see and reflect are frequently mentioned in the Quran.

 

I himlenes og jordens skapelse, i nattens og dagens veksling, sannelig, her er jærtegn for dem som har hjertets forstand, som kommer Gud i hu når de er stående, sittende eller liggende, som mediterer over himlenes og jordens skapelse: "Herre, Du har ikke skapt dette for intet! Priset være Du! Bevar oss for Ildens straff!". Koranen , 3:190-191 

APå jorden er jærtegn for dem som har troens visshet, og i dere selv! Kan dere ikke se? Koranen, 51:20-21

history

Muhammed tilførte livskvalitet til mennesker ved å oppmuntre dem til å lære og søke meningsfull kunnskap. Han ville at de skulle bruke kunnskapen for å tjene menneskeheten og ikke påføre jorden skade. Han sa:

 

Gud viser vei til Paradiset for den som følger en vei for å tilegne seg kunnskap”

 

I flere århundrer var muslimske vitenskapsmenn ledende innen vitenskapen. Koranens språk arabisk, ble brukt av vitenskapsmenn ved universiteter og i fagområder som kjemi, matematikk, medisin, astronomi, geograf, ingeniørkunst, kunst og litteratur. En del forskere erkjenner at den vestlige sivilisasjonen har utviklet det meste fra den islamske sivilisasjonen. Hadde de ikke hatt denne lærdommen, ville de behøve minst 500 år til for å komme til den utviklingen som vi ser i verden i dag

history

Å tilføre kvalitet gjennom sport  

Mohammed oppfordret følgesvennene sine til å ta vare på sin helse og bevare kroppen. Han inspirerte dem til å utøve ulike type sport som svømming, bueskyting, ridning og hesteløp. Han deltok ofte i løpekonkurranser med følgesvennene sine. Han pleide også å løpe om kapp med kona si Aisha, der hun vant noen ganger og andre ganger vant han. Dette er et eksempel på kjærligheten og harmonien mellom dem. På den venstre siden av Nabawi moskeen i Media anla Mohammed en løpebane. Her ble også hesteløp holdt. Det ble bygget en moské ved siden av denne som fkk navnet Sabaq moskeen (kappløpbane moskeen). (Abu-Dawoud, 2/334, 2578. Ibn-Majeh, 3/149, 1979)

history
Scientist Major Contributions
Geber 
Father of Chemistry 
721-815 CE
Jaber Ibn Hayyan was a prominent polymath: a chemist, astronomer, astrologer, engineer, geologist, philosopher, physicist, and pharmacist and physician. He is considered by many scientists to be the father of chemistry. He was the first to discover many acids such as nitric, hydrochloric and sulfuric acids. He described many chemical processes such as evaporation, sublimation and distillation. The historian of chemistry Eric John Holmyard gives credit to Geber for developing alchemy into an experimental science.
Algoritmi
Father of Algorithms 
780-850 CE
Mohammad Ibn Musa Al-Khwarizmi was one of the greatest scientists of his time. He was a mathematician, an astronomer and a geographer. He introduced the decimal positional number system to the world. He made a great contribution to Mathematics when he developed Algebra (derived from the word Al-Jabr) and “algorithms” which were named after him. His name is the origin of the word guarismo in Spanish and the word algarismo in Portuguese, both meaning digit.
Rhases (Rasis) 
Father of Physicians 
865-929 CE
Abu Bakr Muhammad Ibn Zakariya AlRazi. He was considered by many scientists as the father of physicians. He was the first to differentiate smallpox from measles. He discovered numerous compounds and chemicals including alcohol and kerosene. Edward Granville Browne considers him as the most original of all the physicians. He wrote many important books which were translated to different languages including English such as “Al-Hawi” medical Encyclopedia, The Big Pharmacology, Kidney and Bladder Stones and The Book of Experiences.
Avicenna 
Father of Modern Medicine 
980-1037 CE
Abu Ali Al-Hussein Ibn Sina is one of the most eminent Muslim scholars in medicine and one of the most famous Muslim scientists in the world. He was a polymath and the author of almost 200 books on science, religion and philosophy. Avicenna’s two most important works are: Shifa (The Book of Healing) which is a philosophical encyclopedia based on Aristotelian tradition and Al Qanun Fi-Tibb (The Canon of Medicine). The Canon is a 14-volume book, which classifies and describes diseases, and outlines their assumed causes. It was translated to different languages and was a standard medical text in Europe for seven centuries (until early 18th century).
Al Jazari 
1136-1206 CE
Abul-Iz Bin Ismael Al-Jazari. He is best known for writing the “Book of Knowledge of Ingenious Mechanical Devices” where he described fifty mechanical devices along with instructions on how to construct them. Al-Jazari is also known as the inventor of the largest astronomical “castle clock”, which is considered to be the first programmable analog computer. According to Donald Routledge Hill, Al-Jazari described the most sophisticated candle clocks. He also invented the water clock and the crank shaft that transforms rotary motion into linear motion.
history