Laster ...

Miljø

Miljø
BESKYTTELSE

The bowing tree was found in a camping site in Nowra, South of Sydney, Australia. It resembles bowing to God in the Muslims' prayers. The lower edge of the tree looks like the head of a bowing person.

Mohammed etterlyste en grønn verden

Mohammed koblet bevaring av naturen med troen på Gud som har skapt alt. Ettersom miljøet er en del av Guds rike, skal ikke en muslim skade miljøet. Islam tillater ikke sløsing eller forurensing av ressurser (vann, planter, jord, luft, dyreriket m.m.).

 

“Mohammed sa at en muslim som planter et frø som vokser til slik at mennesker, dyr eller fugler kan dra nytte av det, vil bli belønnet av Gud. ”

 

Naturens ressurser er i fullstendig likevekt  

Muhammed lærte følgesvennene at alle naturressurser er skapt av Gud og Han har ordnet alt i balanse. I Koranen står det:

Vi har visselig skapt alt med beregning. ....Hos Ham har alle ting sitt mål. et verk av (Allah) som har gjort alt fullkomment. Koranen , 54:49; 13:8; 27:88

 

history

Mennesker har lik rett til naturens ressurser:

Naturens ressurser er en gave fra Gud til hele menneskeheten. Ressursene skal ikke sløses og ingen har monopol over disse. Muhammed forklarte at alle har like mye rett på tilgang til vann, jord, ild (energi), utenom privat eiendom

Beskytt miljøet
Ikke forurens miljøetIkke skad miljøet
Ikke sløs med naturens ressurser
Bruk naturens ressurser effektivt/resirkuler  

 

 

"Ikke skad noe eller noen" er den allmenne regel

Mohammed satte opp en allmenn regel for å beskytte naturens ressurser og for å bevare miljø og menneskers trygghet. Han sa til følgesvennene:

“Troen kan deles inn i 70 deler, der vitnesbyrdet om Guds enhet kommer først. Den siste delen handler om å ferne fra veien det som kan skade folk."

“Troen kan deles inn i 70 deler, der vitnesbyrdet om Guds enhet kommer først. Den siste delen handler om å ferne fra veien det som kan skade folk."

history

Mohammed la vekt på å være sparsom med vannet, og fordømte sløseri og overkonsumering

Mohammed sa klart ifra til følgesvennene om at de ikke måtte sløse med vannet, selv når de vasket seg i en rennende elv. Ved et annet tilfelle sa Mohammed at man ikke skal forurense eller urinere i stillestående vann. Gud sier i Koranen:
“…Og av vannet frembrakte Vi alt levende. ” Sløserne er Satans brødre, og Satan er utakknemlig mot sin Herre.”

“…Spis og drikk, men vær ikke lettsindige. Han liker ikke de lettsindige.” Koranen , 21:30; 17:27; 7:31

history
Beskytt miljøet under alle omstendigheter: 

Mohammed oppfordret mennesker til å stadig gi noe tilbake til naturen, selv om hele universet skulle til å kollapse og livet på denne planeten skulle til å opphøre. Han sa:
”Om Timen er inne (dvs. slutten på dette verdslige livet) og noen står med et frø i hånden med mulighet til å så det, så la ham gjøre det.” (Musnad Ahmad, 5/2727, 13100)


Mohammed sa: "Ta vare på miljøet og beskytt naturen. Gud liker ikke de som forårsaker korrupsjon på jorden ved å ødelegge den."


“Han sendte ned vann fra oven, og Vi lot derved fremstå allslags planter og grønne vekster, korn i aks, daddelpalmens dadler tett i tett, vingårder, oliven og epler, likt og ulikt. Se på frukten når den kommer frem og modnes! I dette er visselig jærtegn for folk som tror.” Koranen , 28:77

history

ANIMAL WELFARE


Mohammed formante til etisk behandling av dyr:

Han var imot at man holdt dyr i fangenskap uten grunn. Han likte heller ikke at dyrene ble slått eller pisket. Han brukte forskjellige pedagogiske metoder for å understreke viktigheten av å behandle dyrene bra (dvs. direkte og indirekte undervisning ved hjelp av historier og ved å gripe inn i situasjoner som omhandlet mishold av dyr).

 
history

ALLE SKAPNINGER PÅ JORDEN ER EN DEL AV ET STORT FELLESKAP :

 

“Det fnnes ikke dyr på jorden eller fugl på vingen uten at de utgjør samfunn, som dere. Vi har ikke oversett noe i Boken. Og så samles de hos sin Herre.” Koranen , 6:38


Halal er mere enn bare halal mat: 

Mohammed lærte følgesvennene at de ikke hadde rett til å drepe dyr, bortsett fra når Gud tillater det. Dyrene tilhører Gud og noen tillates å slakte for at mennesker skal kunne spise dem. Med unntak av gris, er det bare dyr som ikke er rovdyr som kan spises, f.eks. kyr, får, kylling og visse andre fugler.

history

Mohammed lærte sine etterfølgere at dyr må slaktes (på halal vis) med minst mulig smerte:

Dyret kan ikke slaktes med en sløv kniv, og kniven må være så skarp som mulig. Dyret må ikke slås i hjel og heller ikke slaktes mens andre dyr ser på. Mohammed sa til en person som slaktet et dyr foran et annet: "Vil du drepe det andre dyret to ganger?"(Al-Hakim, 4/231, 7658) 

 

Ved et tilfelle ville Mohammed gi et budskap til en person angående behandling av dyr. Han sa til ham at hans kamel klagde på ham for at den var lastet med en større bør enn det den kunne bære(Abu-Dawoud, 2/328, 2549) 

 

Ved et annet tilfelle sa Mohammed til følgesvennene: "Den som har fanget disse fugleungene skal føre dem tilbake til deres mor". (Abu-Dawoud, 3/8, 2675, 4/539, 5268)

history
Du får belønning for å være god mot dyr:

 

 En god handling også mot dyr fortjener belønning fra Gud. Mohammed fortalte om en mann som var tørst og klatret ned i en brønn for å drikke vann. Da han kom opp igjen, så han en hund som tørstet. Mannen klatret ned i brønnen igjen, fylte skoen med vann og klatret opp for å gi hunden vannet slik at den kunne slukke tørsten. Gud tilga denne mannen hans tidligere synder.(Sahih Al-Bukhari, 3/132, 2466. Muslim, 7/44, 2244)

 

Ved et annet tilfelle fortalte Mohammed om at Gud hadde straffet en kvinne som hadde holdt en katt innestengt uten å gi den mat eller drikke til den døde. Hun hadde heller ikke sluppet den ut.  (Sahih Al-Bukhari, 3071).

 

 

 

history