Läser in ...

Miljö

Miljö
SKYDD

Det bugande trädet: Trädet hittades vid en campingplats i Nowra i södra Sydney i Australien. Det liknar bugandet inför Gud i den muslimska bönen. Trädets nedre ände ser ut som en bugande persons huvud

Muhammad efterlyste en grön värld

Muhammad kopplade bevarandet av miljön till tron på Gud som skapare av allting. Eftersom miljön är en del av Guds rike kan en Gudstroende inte tillfoga miljön skador. Att skada miljön och slösa bort eller förorena dess resurser (vatten, växter, djur, jord, luft, marina ekosystem m.m.) är inte acceptabelt ur en islamisk synvinkel


Den muslim som odlar ett frö som växer till en nivå som gör att människor eller djur kan dra nytta av det eller äta det har gjort något som betraktas som sadaqah [en välgörenhetshandling som belönas av Gud].1 Muhammad (Bukhaari, 2320) and (Muslim,1188)

 

Naturens resurser är i fulländad jämvikt

Muhammad lärde sina efterföljare att alla naturresurser är skapade av Gud och av Honom har ordnats i fulländad balans. I den Heliga Koranen, uppenbarad för Muhammad, säger Gud:.

Allt har Vi skapat med rätta mått. … och allt har sitt givna mått i Hans [plan]. Guds verk, som i allt är fulländat! Koranen, 54;49 13; 8 27;88

 

history

Människor har lika rätt till naturens resurser:  

Naturens resurser är Guds gåva till hela mänskligheten. De ska inte slösas bort eller monopoliseras. Muhammad förklarade att alla har lika rätt till vatten, mark och eld (energi), förutom det som ofciellt har privatiserats. 

Tillför kvalitetFörorena inte miljön  
Förorena inte miljön
Slösa/överutnyttja inte naturliga resurser
Använd naturresurser effektivt, överväg återvinning

 

 

”Ingen skada” är en allmän regel  

Muhammad satte upp en allmän regel för att skydda naturens resurser och bevara miljön och människors trygghet när han sa till sina följeslagare:

”Tron kan delas in i fler än 70 delar med vittnesbördet om Guds Enhet främst. Den sista delen handlar om att ur människors väg avlägsna sådant som kan skada.”

detta är ordet ”Muhammad” skrivet i en formativ stil i arabisk kalligraf. det liknar gröna löv på en gren.

history

Muhammad förespråkade sparsamhet med vatten och fördömde slöseri och överkonsumtion

Muhammad förklarade klart och tydligt för en följeslagare (som var i färd med att tvaga sig) att inte slösa vatten trots att han var nära en forsande flod. Vid ett annat tillfälle sa Muhammad till sina följeslagare att inte förorena stilla vatten eller urinera i det. Gud sa i den Heliga Koranen:


"Vi har låtit allt liv uppstå ur vatten." "Slösarna är demonernas bröder och Djävulen visade stor otacksamhet mot sin Herre."

"Ät och drick [det som är gott och hälsosamt], men visa måtta [i allt]; Gud är inte vän av dem som går till överdrif." Koranen 21:30, 17:27, 7:31

 

 

history
Tillför kvalitet till livsmiljön: 

Muhammad uppmanade människor att ständigt tillföra kvalitet till miljön, även om det skulle vara så att hela universum är på väg att kollapsa och livet på denna planet är på väg att upphöra. Han sa:


”Om Stunden [dvs. slutet för det världsliga livet] var inne och någon står med ett frö i handen med möjlighet att så det, låt honom då göra det.” (Musnad Ahmad, 5/2727, 13100)


tillföra kvalitet till miljön och skydda den. Gud tycker inte om dem som orsakar fördärv på jorden och förstör grödor och boskap.

"Sträva med det som Gud har gett dig efer det eviga livets goda utan att försumma din del av det världsliga! Och gör gott mot andra såsom Gud har gjort gott mot dig, och stör inte ordningen på jorden och sprid inte sedligt fördärv; Gud är inte vän av dem som stör ordningen på jorden och fördärvar sederna." Koranen 28:77

history

Djurskydd

Muhammad manade till etisk behandling av djur:

Han var emot att fånga in och hålla djur inhägnade utan något gott skäl till det. Han ogillade också att djur piskades eller slogs i ansiktet. Han använde olika pedagogiska metoder för att understryka betydelsen av att behandla djur på ett bra sätt (dvs. direkt undervisning, indirekt undervisning med hjälp av berättelser, och praktisk undervisning genom att gripa in i verkliga händelser).

 
history

Djur och allt levande bildar gemenskaper precis som vi:

"Det fnns inte ett enda av markens djur, inte en fågel som bärs av sina vingar, som inte bildar samhällen liksom ni själva; ingenting har Vi förbisett i Vårt beslut. Och till sist skall de samlas åter till sin Herre." Koranen 6:38


Halal är mer än halal-mat::

Muhammad lärde sina efterföljare att de inte har rätt att döda något djur som inte Gud har tillåtit. Det är endast med Guds (som alla djur tillhör) tillåtelse som vissa typer av djur kan slaktas för att ätas av människor. Med undantag för grisar är det bara djur som inte är rovdjur som får ätas, t.ex. kor, får, kycklingar och vissa andra fåglar.

history

Muhammad lärde sina efterföljare att tillåtet (halal) dödande av djur ska göras på minst smärtsamma sätt:

Djuret får till exempel inte slaktas med en slö kniv utan den måste vara mycket vass. Djuret får inte slås ihjäl med en sten eller slaktas så att andra djur kan se processen. Till en person som slaktade ett djur bredvid ett annat sa Muhammad: ”Vill du döda det andra djuret två gånger?”(Al-Hakim, 4/231, 7658) 

 

Vid ett tillfälle ville Muhammad framföra ett budskap till en person angående god behandling av djur. Han sa till honom att hans kamel ”klagade” på honom för att den var lastad med mer än den kunde bära(Abu-Dawoud, 2/328, 2549) 

 

Vid ett annat tillfälle sa Muhammad till sina följeslagare: ”Den som fångade dessa fågelungar ska återföra dem till deras mor” [som rusade runt som en huvudlös höna](Abu-Dawoud, 3/8, 2675, 4/539, 5268)

history
Du får belöning för att vara god mot djur :

 En god handling, också mot djur, förtjänar belöning från Gud. Muhammad berättade vid ett tillfälle för sina följeslagare om en törstig man som fann en källa och tog sig ner i den för att dricka. När han kom upp fann han en törstig hund flämtande, så han tog sig ner till källan igen, fyllde sin sko med vatten och tog med sig upp till hunden. Gud uppskattade detta och förlät mannen hans tidigare synder(Sahih Al-Bukhari, 3/132, 2466. Muslim, 7/44, 2244) 

 

Vid ett annat tillfälle berättade Muhammad för sina följeslagare att Gud hade straffat en kvinna eftersom hon hade hållit en katt instängd så att den dog. Hon gav den varken mat eller släppte ut den. (Sahih Al-Bukhari, 3071)

history