Läser in ...

Profeten av islam

MUHAMMAD صلى الله عليه وسلم FRED VARE MED HONOM

Vi har sänt dig [Muhammad] enbart av nåd till alla folk. (Den Heliga Koranen, 21:107)

Ladda ner boken

Muhammad

(frid vare över honom)

Likheten mellan mig och de profeter som kom före mig är som en man som har byggt ett komplett och fulländat hus sånär som på en tegelsten. Människor som ser huset beundrar dess skönhet och säger: ”Hur fulländat skulle inte huset bli om den sista stenen lades på plats!” Jag är den stenen, och jag är den siste bland Profeterna.

(återberättat av Bukhari, 4.734, 4.735)
MPBUH

Biografi Biografi

VEM ÄR
MUHAMMAD

MPBUH

Hans namn är Muhammad, son till Abdullah, son till Abdul-Muttalib (anoret når tillbaka till profeten Ishmael, son till profeten Abraham).

  Han var från Bani-Hashim-familjen (Bani-Hashim var från Quraysh, en stam som var högt rankad i Arabien), född i Mekka (Makkah) - Arabiska halvön (för närvarande i Saudiarabien) den 20-22 april 570 CE 1 Cirka .

  Muhammad dog i Madinah (ca 400 km norr om Makkah) den 6 juni, 632 CE. (Ungefär var han 63 år när han gick bort)

Ditt liv och ditt handlande är ett lysande Koranen 68:4

Den Islamiska Civilisationen

Värderingar
och Moral

Muhammad visste inte att han skulle vara en profet: Han Muhammad krävde att upprätthålla den rätta balansen mellan materialism och spiritualism. Han lärde sina anhängare att kroppens och själens behov måste uppfyllas men i rätt balans och på lagliga sätt.

  Han uppmuntrade människor att ta religion som en motivator för ett bättre sätt att leva som lägger till värde för sina kroppar och själar.

Hans ord

PROFET
SAYINGS

MPBUH

Muhammeds uttalanden och läror är mycket inflytelserika eftersom de täcker de flesta aspekter av livet: spiritualitet, moral, sociala frågor, handel och mer. Hans uttalanden kommer från en bas av visdom och gudomlig uppenbarelse.

"Denna Koran kan inte ha ställts samman utan Guds medverkan; nej, [den har uppenbarats] för att bekräfa vad som ännu består [av äldre tiders uppenbarelser], och för att ge en fast och klar form åt Guds lag, [uppenbarad] - ingen skall tvivla på detta - av världarnas Herre. " Koranen 10:38

Miraklet

Guds mirakel
till Muhammad

MPBUH

Många lärda personer menar att Muhammads uppdrag att förmedla Guds Budskap och bringa människor till tro var svårare än det uppdrag som många sändebud och profeter hade före honom. Det främsta mirakel som han kom med var Koranen som på ursprunglig arabiska reciterades som gudomlig uppenbarelse från Gud.

"Ägnar de ingen efertanke åt det som Koranen [innehåller]? De skulle säkert ha funnit många motsägelser i den, om den inte varit från Gud. " Koranen 4:82

Vittnesbörd

VAD DE
SADE OM HEM

När en person dör får han ingen belöning utom från tre saker: att ha lämnat efter sig något som andra fortsättningsvis kan dra nytta av; att ha lämnat efter sig kunskap eller vetenskap som gynnar mänskligheten; att ha lämnat efter sig en god (lojal) son som fortsätter att be om Guds välsignelser och förlåtelse för sina föräldrar.”