Läser in ...

Profetia

Universaliteten i
Islam (meddelandet)

Universaliteten i det Budskap som förmedlades av Muhammad:

  

Muslimer tror att Muhammad fck ta emot samma budskap som gavs till Abraham, Moses, Jesus och andra profeter, men att hans uppdrag var universellt. Han uppdrogs att korrigera människors trosuppfattningar, föra dem tillbaka till den sanna tron och undervisa dem i det goda handlandet.Vi har sänt dig [Muhammad] enbart av nåd till alla folk. Koranen, 21:107

Muhammad skickade brev till härskare och kungar i grannländerna och i den tidens stormakter Persien, Bysans och Egypten och bjöd dem att acceptera islam som ”Guds Budskap”. När den bysantinske härskaren Herakleios fck Muhammads brev bjöd han in Abu Sufyan (en av Meckas mest framstående ledare och handelsman som av en händelse råkade vara i området i affärer) till sig. Herakleios ställde några frågor och bad Abu Sufyan att vara uppriktig


Heraclius : Which social class of the society does Muhammad come from?
Abu-Sufyan : He comes from a noble family in Makkah.
Heraclius : Did he ever betray, break a promise or lie?
Abu-Sufyan : No.
Heraclius : How about his followers, are they increasing or decreasing? And have any of his followers quit because he was not pleased with Muhammad?
Abu-Sufyan : In fact, Muhammad’s followers admired him. They were increasing in number.
Heraclius : Then what does Muhammad teach his followers?
Abu-Sufyan : Belief in One God and social justice.

Heraclius thought for a while, then he said: "If what you told me is true, then Muhammad will be able to inherit my kingdom".

history
Islam – en universell religion:

 

 

I skrivande stund är islam den andra största religionen i världen efter kristendomen. En genomgripande demografsk studie av över 200 stater fnner att det idag fnns 1,57 miljarder muslimer i världen, vilket motsvarar 23 % av världens totala befolkning på 6,8 miljoner (Pew Forum on Religion & Public Life,2015).Alla muslimer är inte araber: 

 Arabiska muslimer utgör mindre än en färdedel av det totala antalet muslimer i världen.

Kristna utgör 2.1 miljarder eller 32 % av världens befolkning, och 1.1 miljarder eller 15 % är ickereligiösa/ ateister. Judendomen representerar 0.22 % och består av cirka 14 miljoner människor.

history

FOTNOTER  


Berättelsen om Maria i den Heliga Koranen (19:16–23):

Och minns [vad] denna Skrif [har att säga om] Maria. Hon drog sig ifrån de sina till ett [avskilt] rum i öster och lät dem förstå att hon ville vara i ostördhet genom [att anbringa] ett förhänge. Och Vi sände till henne Vår ingivelses ängel som uppenbarade sig för henne i en välskapad mans skepnad. Då ropade hon: "Jag ber om den Nåderikes beskydd mot dig! [Kom inte nära mig] om du fruktar Gud!" Hon sade: "Hur skulle jag, som ingen man har rört, kunna få en son? Jag har aldrig fört ett lösaktigt liv!" Hon sade: "Hur skulle jag, som ingen man har rört, kunna få en son? Jag har aldrig fört ett lösaktigt liv!" [Ängeln] svarade: ”Det skall bli [som jag har sagt]. Din Herre säger: 'Detta är lätt för Mig och [det sker] för att han skall bli ett tecken för människorna och [en symbol för] Vår nåd. Så har [Vi] beslutat!'” Och hon blev havande och drog sig undan med sin börda till en avlägsen trakt. Och [när hennes tid var inne] drev henne födslovåndorna [att ta stöd] mot en palmstam och hon utbrast: "Ack om jag hade fått dö och överlämnas åt glömskan innan detta [skedde]!"

Enligt den Heliga Koranen tog Maria sin son till sitt eget folk som riktade anklagelser mot henne. Den nyfödde Jesus talade då mirakulöst och sa (19:30–35):

[Då talade] han [till dem]: "Jag är Guds tjänare. Han har gett mig uppenbarelsen och kallat mig till profet; Han har välsignat mig, var jag än befnner mig, och befallt mig att så länge jag lever förrätta bönen och ta mig an de fattiga och att älska min moder och visa henne aktning – och Han har inte gjort mig till en eländig tyrann. [Guds] fred var med mig den dag jag föddes och skall vara med mig den dag jag dör och den dag då jag skall uppväckas från de döda." Detta är med sanna ord Jesus, Marias son, om vars [natur] de tvistar. Guds [majestät] förbjuder att Han skulle ha en son; stor är Han i Sin härlighet! När Han beslutar att något skall vara, säger Han endast till det: "Var!" – och det är.
history