Läser in ...

Kvinnor i islam

Guds bud
för att kontrollera polygami.

Muhammad gav kvinnor deras rättigheter

Före islam hade kvinnor inga medborgerliga rättigheter. Araber brukade föredra barn av manligt kön framför kvinnligt i sådan utsträckning att en del fäder begravde sina flickebarn levande

history

Muhammad levde större delen av sitt liv i äktenskap med en kvinna:

Han var gift med Khadija i närmare 25 år och fck fyra döttrar och två söner. Båda pojkarna dog i späd ålder. Efter Khadijas död äktade han en fattig äldre änka som hette Sawdah vars make hade gått bort efter återkomsten från Abessinien, det land till vilket Muhammad (fvöh) sände en del av sina följeslagare för att söka beskydd. Hans äktenskap med Sawdah var en form av stöd till henne. Muhammad (fvöh) var närmare 50 år gammal när han gifte sig med Sawdah som var äldre än honom.

history

Muhammad äktade sin närmaste följeslagares dotter:

Några år senare gifte han sig med sin närmaste vän och mest lojale följeslagare Abu Bakrs dotter Aisha. Äktenskapet var en ära för Abu Bakr och Aisha

history

Muhammad äktade sin närmaste följeslagares dotter:

Några år senare gifte han sig med sin närmaste vän och mest lojale följeslagare Abu Bakrs dotter Aisha. Äktenskapet var en ära för Abu Bakr och Aisha

history

Muhammad äktade en muslimsk änka som var dotter till en av hans fender:

Ramlah var känd under smeknamnet Umm Habibah och var dotter till Meckas mäktigaste man Abu Sufyan. Abu Sufyan trodde inte på Muhammad och bekämpade honom under 20 års tid, men hans dotter antog islam. Hon var en av de tidiga muslimer som tillsammans med sin make utvandrade till Abessinien och levde där under närmare 15 års tid. Hennes make konverterade till kristendomen och gick bort i Abessinien.

history

Muhammad äktade Safyya, en kvinna från en judisk stam:

Bani al-Nadhir var en av de judiska stammar som förrådde Muhammad och arbetade emot honom. Efter att Muhammad hade belägrat dem i deras stad Khaybar kapitulerade de. Deras ledares dotter Safyya var en av de tillfångatagna. Muhammad frigav henne och erbjöd henne äktenskap. Safyya sa ja och de gifte sig. Muhammad visade här för alla att han inte hade något emot det judiska samfundet, men att angripare måste stoppas oavsett etnicitet eller religion. Safyya beskrev vid ett flertal tillfällen, också efter Muhammads död, honom som en kärleksfull och rättvis make

history

MARIYA THE COPT

Samma år skickade Muhammad en budbärare till Egyptens kristne härskare och bjöd honom att acceptera islams budskap. Egyptens härskare svarade med en artig ursäkt och sände några gåvor till Muhammad tillsammans med en läkare och en tjänarinna eller konkubin vid namn Maria. Muhammad (fvöh) tog emot gåvorna. Han gifte sig med Maria och fck med henne en son, Ibrahim. Ibrahim dog som liten och Muhammad var mycket ledsen över att mista honom.6

history

Muhammad förmedlade Guds befalla för att kontrollera polygami:

Islam förbjöd inte polygami men det begränsade och reglerade det. I islam är det inte obligatoriskt att gifta sig med mer än en fru men det är tillåtet av äkta skäl. En man kan ta en andra hustru om han kan uppvisa full respekt, rättvisa och opartiskhet gentemot alla sina hustrur. Den tredje versen i den Heliga Koranens färde kapitel visar klart och tydligt att en man inte kan äkta mer än en kvinna om han inte kan behandla dem oklanderligt och opartiskt. Versen sätter också upp en gräns på fyra hustrur för opartiska och rättvisa makar.

Före denna uppenbarelse brukade män ha horder av hustrur utan några begränsningar eller regleringar

 

history

Begränsningar för Profeten Muhammad:

Profeten Muhammad var gift med fler än fyra hustrur före denna uppenbarelse. Att vara hustrur till Guds Sändebud var en stor ära för dem och de betraktades också som de troendes mödrar. Gud uppenbarade i den Heliga Koranen att Muhammads hustrur var tillåtna för honom. Ingen ytterligare kvinna kunde dock gifta sig med Profeten Muhammad även om han skulle skilja sig från någon av sina hustrur.

history

Begränsningar för Profeten Muhammads hustrur:

hustrur var som de troendes mödrar var det inte tillåtet för någon att gifta sig med någon av dem efter att han hade gått bort. I den Heliga Koranen beskriver Gud Profetens hustrur som olika andra kvinnor (de skulle av andra muslimer ses som föredömliga och som de troendes mödrar). Om någon av Profetens hustrur begick en uppenbart syndfull handling skulle straffet för henne bli dubbelt. Om de däremot hängivet följde Gud och Hans Sändebud och gjorde rättfärdiga handlingar skulle de få dubbel belöning.


Muhammads hustrur hade valfrihet: Gud bad Muhammad (som sägs i den Heliga Koranen, 33:28–9) att ge sina hustrur två alternativ. Antingen släppas (via skilsmässa) om någon av dem ville ha det världsliga livet och dess lockelser, eller stanna i äktenskap med Profeten Muhammad och ägna hela sitt liv åt islam

Muhammads hustrur hade valfrihet: Gud bad Muhammad (som sägs i den Heliga Koranen, 33:28–9) att ge sina hustrur två alternativ. Antingen släppas (via skilsmässa) om någon av dem ville ha det världsliga livet och dess lockelser, eller stanna i äktenskap med Profeten Muhammad och ägna hela sitt liv åt islam

history