Bezig met laden ...

De profeet van de islam

MUHAMMAD صلى الله عليه وسلم VREDE ZIJ MET HEM

“En Wij hebben u slechts als een Genade voor de Werelden gezonden” De Koran, 21:107

DOWNLOAD HET BOEK

Mohammed

(Vrede zij met hem)

Ik verhoud mij tot de profeten vòòr mij, als tot iemand die een huis heeft gebouwd, volledig en uitstekend, met slechts één ontbrekende steen. Wanneer men het huis ziet, bewondert men de schoonheid ervan, en zegt: “Hoe prachtig zal dit huis zijn wanneer de ontbrekende steen op zijn plaats wordt gezet !” Aldus ben ik deze steen, en ben ik de laatste der

(Overgeleverd door Bukhari 4.734, 4.735)
MPBUH

Biografie

WIE IS
MOHAMMED

MPBUH

Zijn naam is Mohammed, de zoon van Abdullah, de zoon van Abdul-Muttalib (afstamming reikt terug tot de profeet Ismaël, de zoon van profeet Abraham).

Hij kwam uit de Bani-Hashim-familie (Bani-Hashim was van de Qoeraisj, een stam die hoog gerangschikt was in Arabië), geboren in Mekka (Mekka) - Arabisch schiereiland (momenteel in Saoedi-Arabië) op 20 - 22 april, 570 CE 1 Ongeveer .

Mohammed stierf in Medina (ongeveer 400 km ten noorden van Mekka) op 6 juni 632 CE. (Ongeveer was hij 63 jaar oud toen hij stierf)

Gij zijt moreel hoogstaand De Koran, 68:4

Persoonlijke Ontwikkeling

en
Leiderschap

Mohammed wist niet dat hij een profeet zou zijn: hij riep op tot het handhaven van de juiste balans tussen materialisme en spiritualisme. Hij leerde zijn volgelingen dat de behoeften van lichaam en geest bevredigd moeten zijn, maar op de juiste balans en op legale manieren.

  Hij moedigde mensen aan om religie te nemen als een motivator voor een betere manier van leven die waarde toevoegt aan hun lichaam en ziel.

Zijn uitspraken

PROFEET
ZEGGEN

MPBUH

Mohammeds uitspraken en leringen zijn van grote invloed omdat ze de meeste aspecten van het leven bestrijken: spiritualiteit, moraal, sociale zaken, handel en meer. Zijn uitspraken komen voort uit een basis van wijsheid en goddelijke openbaring.

“Zeg, o mensen, dat ik voor u allen de boodschapper van Allah ben. Aan Hem behoort de heerschappij over hemel en aarde. Er is geen god dan Allah. Hij beheerst leven en dood. Geloof dus in Allah en Zijn boodschapper, de ongeletterde profeet, die in Allah en Zijn Woord geloof ; volgt hem, zodat gij geleid wordt.” De Koran, 7 :158

Het Mirakel

Het Mirakel van
God aan Mohammed

MPBUH

Vele geleerden geloven dat Mohammeds zending – het brengen van Gods Woord en mensen tot het geloof te leiden – zwaarder was dan die van vele boodschappers en profeten. Het grootste wonder was de overdracht van de Koran, die in oorspronkelijk Arabisch werd gereciteerd als de goddelijke openbaring van Allah.

"“Denken zij dan niet na over de Koran ? Indien deze van een ander dan Allah kwam, dan hadden zij daar zeker menige tegenstrijdigheid gevonden.". De Koran, 4:82

Getuigenissen

WAT ZIJ
ZEI OVER HEM

Wanneer iemand sterft, wordt hij niet beloond, behalve voor drie dingen : als hij een liefdadigheid nalaat waar mensen steeds van kunnen genieten, als hij kennis of wetenschap nalaat waar de mensheid van geniet of als hij een getrouwe zoon nalaat, die steeds zal bidden en de zegen en vergiffenis van God voor zijn ouders vraagt"