Indlæser ...

Profeten af islam

MUHAMMAD صلى الله عليه وسلم FRED VÆRE MED HAM

”(O Muhammed) Vi har visselig ikke sendt dig som andet end en barmhjertighed for hele menneskeheden!” Koranen, 21: 107 (Profeterne)

Hent Bogen

Muhammad

(Fred være med ham)

Muhammed sagde: "Hør, hvordan jeg adskiller mig fra de profeter, der kom før mig: En mand byggede et hus, fuldstændigt og formfuldendt, på nær en enkelt sten. Alle beundrer husets skønhed og siger: 'Huset vil være uovertruffent, hvis blot den sidste sten lægges.' Jeg er den sten, jeg er den sidste af profeterne.

(Fred være med ham)
MPBUH

Biografi

HVEM ER
MUHAMMAD

MPBUH

Hans navn er Muhammad, søn af Abdullah, søn af Abdul-Muttalib (forfædre når tilbage til profeten Ishmael, søn af profeten Abraham).

  Han var fra Bani-Hashim-familien (Bani-Hashim var fra Quraysh, en stamme, der var højtrangeret i Arabien), født i Mekka (Makkah) - den arabiske halvø (i øjeblikket i Saudi-Arabien) den 20.-22. April, 570 CE 1 ca. .

  Muhammad døde i Madinah (ca. 400 km nord for Makkah) den 6. juni, 632 CE. (Omtrent var han 63 år gammel da han døde)

"Du er visselig af stor moralsk karakter" Koranen, vers 4, sura 68

VÆRDIER OG PRINCIPPER

Personlig udvikling og
lederskab

Muhammad vidste ikke, at han ville være en profet: Han Muhammad opfordrede til at opretholde den rette balance mellem materialisme og spiritualisme. Han lærte sine tilhængere, at kroppens og sjælens behov skal opfyldes, men i den rette balance og på lovlige måder.

  Han opfordrede folk til at tage religion som en motivator for en bedre livsstil, som tilføjer værdi til deres organer og sjæle.

Hans ordsprog

PROFET
ordsprog

MPBUH

Muhammeds ord og lære er meget indflydelsesrige, da de dækker de fleste aspekter af livet: spiritualitet, moral, sociale anliggender, handel med mere. Hans udsagn stammer fra et grundlag af visdom og guddommelig åbenbaring.

"And it was not possible for this Quran to be produced by other than Allah, but it is a confirmation of the revelation made before it and a detailed explanation of the Book (former scripture), without a doubt it is (a revelation) from the Lord of the worlds (entire Universe)." The Quran, 10:37

Mirakelet

Guds mirakel
til Muhammed

MPBUH

Mange lærde tror, at Muhammeds mission om at videregive Guds budskab og få folket til at tro var den sværeste mission af alle de andre profeter og sendebuds missioner

”Sig, O, folk, jeg er Allahs (Gud) sendebud til jer alle fra Ham, hvis herredømme omfatter Himlene og Jorden! Der er ingen Gud undtagen Ham (Allah)! Han giver liv og død. Tro på Gud og Hans sendebud, Profeten fra folkene, som tror på Gud og Hans ord. Følg Ham, så I kan fnde den rette vej.” Koranen, vers 158, sura 7 (De høje stader) M

Vidnesbyrd

DET DE
Sagde om ham

Når en mand dør, modtager han ingen belønninger udover tre ting. Hvis han har givet til velgørenhed, så folk får gavn af det, eller hvis han havde en viden, som han delte ud til folk, så de kunne få gavn af den, eller hvis han har efterladt sig en god (troende) søn, som beder til Gud om velsignelse og tilgivelse for sine forældre