Bezig met laden ...

Zijn karakter

Mohammed
Karakter

Moslims hebben geen tekeningen of foto's voor profeet Mohammed of de profeten vóór hem. In tegenstelling tot de oprichters van de grote geloofstradities vóór zijn tijd, is de profeet Mohammed echter veel meer een herkenbare historische figuur, omdat zijn metgezellen en familieleden hem heel goed beschreef en veel verhalen uit zijn leven opnamen voor het nageslacht.

history

Hoe zag hij er uit?

Mohammed was een blanke man met een rozige tint. Hij was een beetje groter dan gemiddeld. Hij was goed gebouwd, met brede schouders. Zijn buik stak nooit voorbij zijn borst, van opzij gezien. Hij stapte kwiek en stevig, de voet boven de grond geheven. Mohammeds metgezellen beschreven hem als een knappe man met vooruitstekend voorhoofd, opwippende neus, lange wimpers, grote zwarte ogen, goed gebit en een aangename glimlach. Zijn haar krulde lichtjes en hij had een volle baard. Zijn metgezellen vermeldden dat hij een vriendelijk en helder vollemaansgezicht had. Hij lachte niet luidop ; zijn lach was meestal een glimlach die tanden toonden, die wat weg hadden van hagelstenen. Zijn opgewektheid en open persoonlijkheid werden door iedereen gevoeld

history

Zijn aard

Mohammed was zonder mankeren opgewekt, gemakkelijk van aard, en had zachte manieren. Hij was geen luidruchtige grootspreker, noch grofbespraakt. Hij zocht niet naar fouten, maar prees ook niet overmatig.

Zijn manier van spreken

Mohammed sprak niet onnodig, en wat hij zei was ter zake, en niet omfloerst. Zijn woorden waren precies en beknopt, elk woord vol van betekenis. Hij praatte vloeiend, zonder overdrijving of abnormale kortheid. Wanneer hij een punt beklemtoonde, herhaalde hij dat vaak drie maal met een gebaar. Hij sprak nergens over, behalve in de hoop er door God voor beloond te worden. Hij zei dit aan zijn metgezellen :

"Ik garandeer een huis aan de rand van het Paradijs voor degene die controverse verlaten of argument zelfs als hij gelijk heeft, en ik garandeer een huis in het midden van het Paradijs voor degene die stoppen met liegen, zelfs als hij een grapje maakte, en ik verzeker een huis in het hoogste deel van het Paradijs voor degene die zich gedraagt met een goede manier." (Sahih Abu Dawood, 4974/4800)
history

Passies van de Profeet

Hij hield zijn gevoelens stevig in bedwang. Wanneer hij verveeld zat met iets, draaide hij zich weg of sprak niet. Wanneer iemand door handeling de wet van God schond, toonde hij grote woede en tegenstand. Niemand durfde het om tegen zijn boosheid in te g a a n wanneer het ging om iets wat de Goddelijke waarheid tegensprak, tot hij daarin zegevierde, maar hij werd nooit woedend omwille van zichzelf

history

Hoe hij met mensen omging

Mohammed groette anderen altijd als eerste en trok zijn hand niet terug van de begroeter vòòr deze dat deed. Om het even wie hem op het onverwachts zag, bewonderde en achtte hem. En degenen die hem vaak zagen of met hem omgingen, beminden hem. Hij was zachtaardig van nature. Hij was tegen niemand ruw of minachtend. Wanneer hij anderen aankeek, keek hij hen recht in het aangezicht. Als iemand hem riep, draaide hij niet alleen het hoofd, maar gaf hij met heel zijn lichaam aandacht. Als hij een groep bezocht, nam hij plaats op de dichtst beschikbare plek. Hij droeg zijn metgezellen op zijn gedragswijze te volgen. Hij gaf zijn volledige aandacht aan degenen die dicht bij hem zaten, op zo’n manier dat niemand kon denken dat een ander de voorkeur kreeg. Hij behield zich geen vaste zitplaats voor tussen de anderen. Hij was eerlijk tegenover zijn gezellen en alle mensen. Deugd en toewijding aan God was het enige waardoor zij werden onderscheiden.

history

Zijn levenswijze

Alles wat hij deed was gematigd zonder overdrijving of weerbarstigheid. Hij gaf noch commentaar op het eten of drinken dat voor hem werd bereid, noch overdreven lof. Wanneer hij thuis was, verdeelde hij zijn tijd in drieën : een deel voor God, één voor zijn familie en één voor zichzelf. Hij nam deel aan het huishoudelijk werk, en soms herstelde hij zijn eigen kleren of schoenen, of veegde hij de vloer aan. Hij kleedde zich gewoonlijk goed en rook aangenaam. (Sahih Bukhari, Hoofdstuk: Kitabul Adab) Na het ochtendgebed bleef hij in de moskee zitten om de Heilige Koran op te zeggen en Allah te prijzen, totdat de zon opkwam Na middernacht stond hij op voor de Tahajjud gebeden, die hij niet één keer in zijn leven oversloeg. (Bukhari, Sahih Bukhari) Alles wat hemzelf of zijn familie werd gegeven bij wijze van zakat of sadaqa (vormen van liefdadigheid) werd door hem onwettig verklaard. Daarin was hij zo secuur, dat hij weigerde ook maar iemand van zijn familie aan te stellen als zakat-inzamelaarZijn huis was niet meer dan een hut met muren van ongebakken klei en een strodak van palmbladeren, bedekt met kamelenhuiden.

Mohammed zei : “Wat heb ik met aardse dingen te maken ? De enige band die ik heb met de wereld is als die van een reiziger, die even uitrust in de schaduw van een boom, en dan weer verder trekt. (2/666- 2788, Musnad Ahmad, Narrated by Abdullah bin Abbas)