Bezig met laden ...

De wonderen

Wetenschappelijke feiten
in de koran..

De “oerknal” en de schepping van het universum:

In Mohammeds tijd wist niemand iets over de schepping van het universum, de beweging der planeten en of de aarde plat of rond was. Moslims geloven dat alleen God, Schepper van het universum, weet hoé het geschapen werd. De Heilige Koran vermeldde 14 eeuwen geleden (op wonderbaarlijke wijze) de schepping van het universum, de beweging van zon en maan, de rotatie van de aarde en het veroorzaken van dag en nacht. De moderne wetenschap verklaart het ontstaan van het universum met de “Big Bang”-theorie, die ondersteund wordt door empirische en experimentele gegevens, die gedurende tientallen jaren verzameld werden. Volgens de “oerknaltheorie” was het universum oorspronkelijk een massa die ontplofte,

wat resulteerde de vorming van sterrenstelsels en samengetrokken wolken van “hemels” materiaal in een rook- of gasvorm.

history

 

In 1925 leverde de Amerikaanse astronoom Edwin Hubble het bewijs (door observatie) dat de sterren van elkaar weg bewegen, wat inhoudt dat de sterrenstelsels en het universum uitdijen. Het is eveneens een vaststaand wetenschappelijk feit dat de planeten in elliptische banen bewegen en om hun eigen as draaien. Men zal verwonderd zijn over de gelijkenissen tussen de moderne wetenschappelijke bevindingen en de volgende verzen uit de Heilige Koran, die meer dan 14 eeuwen geleden door Mohammed werden gereciteerd, en nog steeds bewaard zijn

“Wilden de ongelovigen dan niet aannemen dat hemel en aarde één geheel vormden, en dat Wij de twee scheidden, en dat Wij al het leven uit water schiepen ? Zullen zij dit dan niet geloven ?” - De Koran, 21:30

“De Almachtige wendde Zich tot de hemel toen deze vol met rook was, en sprak tot hemel en aarde : Komt samen, goedschiks of kwaadschiks. En zij zeiden : wij zullen in gewillige gehoorzaamheid samenkomen.” De Koran, 41:11

“En Hij is het die nacht en dag schiep, en de zon en de maan. Alle hemellichamen drijven, elk in zijn geronde baan.” De Koran 21:33

“Met kracht en vaardigheid schiepen Wij de hemel, en voortdurend vergroten Wij die.” De Koran, 51:47

history

Embryologie en de schepping van de mens:  

Mohammed herhaalde het volgende wonderbaarlijke vers, waarin de schepping van de mens wordt uitgelegd. Dergelijke kennis bestond niet in zijn tijd, en de embryologie bestond 1400 jaar geleden nog niet

“...Hij schiep u in de schoot (= baarmoeder) van uw moeder, schepping na schepping, in een drievoudige sluier van duisternis. Dit is Allah, uw Heer. De Heerschappij behoort Hem toe. Er is geen god dan Hij. Waarom hebt ge u dan afgewend?”. De Koran, 39:6

De moderne wetenschap zegt dat er drie lagen bestaan (drie “donkere sluiers”) die de foetus in de baarmoeder omgeven, en een stevige en krachtige bescherming aan het embryo bieden : ten (1) de binnenwand van de onderbuik van de moeder, ten (2) de baarmoederwand zelf en ten (3) het membraan rond het vruchtwater
De schepping van de mensheid wordt wonderbaarlijk beschreven in volgend vers uit de Koran: 
“Waarlijk, Wij schiepen de mens uit klei (de essentie van vochtige aarde), en toen zetten Wij hem als een druppel (zaad / sperma) in een veilige plek. Toen maakten Wij het zaad tot een vaste klonter bloed, uit deze klonter maakten Wij een foetus, waarin Wij beenderen maakten die Wij met vlees bedekten, en brachten aldus een andere schepping voort.” De Koran, 23:12-14

Verbazend genoeg stelde men vast dat de embryonale ontwikkeling zoals beschreven in de Koran identiek was aan wat de medische wetenschap ontdekte. Er werd ook ontdekt dat beenderen vòòr het spierweefsel gevormd worden, precies zoals vermeld in bovenstaand vers2
Daarnaast ontdekten wetenschappers dat de hoorzin bij het embryo in de moederschoot vòòr het zicht ontwikkelt. Dit stemt overeen met de opeenvolging die vermeld wordt in de Koran. Verzen 9:32, 2:76 en 78:23 verwijzen allen naar de hoorzin vòòr het zicht.
“Aldus weze Allah gezegend, de Beste aller Scheppers” De Koran, 23:14

history

Wonderbaarlijke jaartelling:

Vers 25 uit hoofdstuk 18 (“De Grot”) van de Heilige Koran heeft het over de “zeven slapers” en de driehonderd jaar die zij in de grot doorbrachten, en daarna nog eens negen jaar. In Mohammeds tijd wist niemand waarom het vers niet meteen sprak over “309” jaar, in plaats van de gekende verwoording te gebruiken. Tevens kende niemand in Arabië het verschil tussen een maanjaar en een zonnejaar (of Gregoriaanse kalender). Het maanjaar is 11 dagen korter dan het zonnejaar. Verbazend is, dat het verschil tussen een maan- en zonnejaar over een periode van driehonderd jaar, negen jaar bedraagt.
De Koran bevat bij benadering 80 000 woorden, en is samengesteld uit 114 hoofdstukken die ongeveer 600 bladzijden beslaan. Het is een vaststaand feit dat de Koran over een periode van 23 jaar werd geopenbaard vooraleer in één boek vastgelegd te worden.

history

Wonderbaarlijke informatie over toekomstige gebeurtenissen:

Verzen 1 tot 5, hoofdstuk 30 in de Koran: 
“De Romeinen werden verslagen in het laagste land maar zullen na enige jaren weer zegevieren. Het Gebod van Allah komt daar voor, en daarna, en op die dag zullen de gelovigen zich verheugen en blij zijn met Gods overwinning. Hij helpt hen overwinnen, die Hij verkiest. Hij is Almachtig, de Genadige.”.

 

In de tijd van Mohammed was het zo goed als onmogelijk voor de Arabieren om te voorzien hoe het conflict tussen twee (toenmalige) grootmachten zou binnen de eerste tien jaar, en of een verslagen rijk opnieuw de zege kon behalen binnen enkele jaren. Het is een historisch feit dat het Perzische Rijk de Byzantijnen versloeg rond het jaar 614, dicht bij het Dode-Zeegebied. Enkele jaren later echter heroverde Byzantium de zege, en versloeg de Perzen

history

Wonderbaarlijke aardrijkskunde:  

Surprisingly, the recent geological research found that the Dead Sea which lies in the Jordan rift valley is the deepest hyper saline lake in the world. It is 422 meters (1,385 ft) below the sea level. Its shores are the lowest point on the surface of earth. The above verses indicate that the Romans were defeated at the nearest Roman land to Arabia and in fact it included the lowest land on the eart.h


voetnoot: De oorspronkelijke Arabische woord "adna" (vers 3 hierboven) geeft beide betekenissen, dichtstbijzijnde en laagst aan.

history

ENDNOTES

The Old Testament was written in Hebrew 1500-400 BC. New Testament was composed in Greek and written during the second half of the first century AD. It is generally agreed that the Book of Matthew was the first Gospel written between 50 and 75 AD. Of the four Gospel's, John's is considered to have been the last one written, around 85 AD. 

To get more information about embryology and the scientific facts in the Quran, visit www.eajaz.org, www.eajaz.org, www.islamhouse.com 9 years.

history