Bezig met laden ...

Profetie

De boodschap van
Islam in het kort

De boodschap van de Islam  

De Islam in simpele worden: "Islam" betekent onderwerping en overgave aan één God. Het is een religie van het monotheïsme, waar de aanhanger van de Islam gelooft dat God één is en onvergelijkbaar. Hij heeft geen partners of zonen. Hij verwekt niet, noch werd Hij verwekt (noch baart noch werd geboren). Hij schiep het hele universum en alle wezens. Niemand deelt met Hem Zijn Goddelijkheid en niemand heeft het recht om aanbeden te worden behalve Hij.

Wat is de naam van God?:  

Zijn persoonlijke naam is Allah. Het wordt uitgesproken als Allah met een lange klinker "a". God heeft vele attributen en adjectieven. In de islam zijn er negenennegentig erkende 'schone namen' en attributen voor Allah. Bijvoorbeeld God is "de meest Barmhartige" en "Alwetende". Niemand kan meer genadig zijn dan Hem en niemand kan meer kennis hebben dan Hem

Nederlands Arabisch Hebreeuws Aramees
God Elah Eloha Elaha

 

Hij is Allah, naast Wie er geen God is, de Kenner van het onzienlijke en het zienlijke, Hij is de Barmhartige, de Genadevolle

 

Hij is Allah, naast Wie er geen God is, de Koning, de Heilige, de Brenger van Vrede, de Schenker van Veiligheid, de Beschermer, de Machtige, de Krachtige, Bezitter van Grootheid. Verheven is Allah boven hetgeen zij met Hem vereenzelvigen.

Hij is Allah, de Schepper, de Maker, de Vormer. Hij heeft de schoonste namen. Alles wat in de hemelen en op aarde is verheerlijkt Hem en Hij is de Almachtige, de Alwijze. De koran, 59: 22-24
history

Mohammad en Islam:  

When a man asked Muhammad to explain Islam in simple words so that he should not seek any further clarification from anyone else, Muhammad concisely said:


“Zeg, ik geloof in Allah. En wees standvastig daarin.”  

Deze verklaring geeft aan dat het implementeren van het geloof gelijk is aan een evenwichtige manier van leven

history

Islam en vrede:

Taalkundig gezien komt het woord "Islam" in het Arabisch van de wortel woord "salama", wat vrij zijn van het kwaad betekent en is gerelateerd aan het woord "Salaam" wat vrede betekent.

Note:
Profeet Mohammed defniëerde een moslim als 'degene van wie andere mensen veilig zijn tegen het kwade die uit zijn tong en handen komen", dwz mensen moeten geen kwaad ontvangen van zijn daden en woorden

 

In de islam is "De Vrede" één van de prachtige namen en attributen van God (Allah). Degene die zich onderwerpt aan Allah moet innerlijke vrede vinden in hem / haarzelf en moet in vrede zijn met de omgeving en de mensen.

Het is interessant om te weten dat in een islamitische samenleving mensen elkaar begroeten met het woord "Assalamo alaykom" wat betekent "vrede zij met u" in plaats van de woorden "Hey" of "Hallo". De volledige versie van deze verklaring is "vrede zij met u en Allah's genade en zegeningen"

history
Moslims of mohammedanen?  

 

In tegenstelling tot de aanhangers van andere godsdiensten, worden de volgelingen van Mohammed niet Mohammedanen genoemd. Een aanhanger van de islam of degene die het omarmt als een geloof en een manier van leven is een "moslim", dwz degene die in één God gelooft en Hem aanroept..

history
history

1. Uitspreken van de geloofsbelijdenis van de Islam, Shahada

Te erkennen dat er één God is, Die de univere en alle wezens. Zijn naam is Allah..

Een persoon wordt een moslim wanneer hij of zijgelooft in hart en zegt dat de verklaring van de Shahada "er is geen god maar Allah en Mohammed is de Boodschapper van Allah". In het Arabisch wordt gespeld Ash'hado een la Ilaha illa Allah, WaAsh'hado anna mohammedaan rasoolo'Allah.

 

Erkennen Mohammed als een Profeet en een boodschapper van God vereist de erkenning van alle profeten enboodschappers van God voor hem gezonden

Dit is een getuigenis in Arabische kalligrafe die werd ontworpen in een artistiekemanier. Het verklaart: Ik getuig dat er geen God is behalve Allah en MohammedZijn dienaar en Zijn boodschapper

history

2. Voorgeschreven dagelijkse gebeden, Salat

Gebed (Salat) maakt de persoon om intiem te krijgendicht bij God. De essentie van aanbidding is het verheerlijken, verheffenen God te loven met het hart, de tong en het lichaam. Bidden in de islam vereist buigen en knielen voor God. Er zijn vijf dagelijkse voorgeschreven gebeden in de islam die worden uitgedeeld tijdens de hele dag

"En wanneer Mijn dienaren u over Mij, inderdaad ik ben in de buurt. Ik reageren op desmeekbeden van de smekeling wanneer hij / zij noemt me.Laat ze reageren op Mij en geloof hebben in Mij, zodat ze kunnen worden [terecht] geleid ". De Koran, 2: 186

 

In feite is het woord 'salat' betekent letterlijk 'hotverbinding '.Het is een praktische demonstratie van het geloof. Gebed tonen geleidelijk toenemende onderwerping aan Allah. Het vereist volledige concentratie en isolatie van wereldseaangelegenheden. Profeet Mohammed zei: "een persoon die zich het dichtst bij Allah tijdens uitputting."

Bidden vijf keer per dag lijkt misschien overdreven om een aantalmensen. In werkelijkheid is een soort meditatie die zonder nochtansnemen meer dan veertig minuten per dag. Net zoals we drie etenof vier keer per dag en we nooit klagen omdat wemoet fysieke voeding om te overleven, moeten we ookgeestelijk voedsel voor onze ziel. Salat op op afstand gelegen intervallengedurende de dag verschaft dergelijke geestelijke voeding.

history

3. Zakat, Geven Alms

Zakat is een essentiële pijler van de islam. hijbetekent het geven van aalmoezen aan armen, behoeftigen en andere rechtmatige begunstigden zoals bepaalddoor de Koran.Het betalen van een goed doel eenmaal per jaar, 2.5% van overtollig persoonlijke rijkdom.

Zakat reinigt het hart van hebzucht en verwijdert haaten jaloezie uit de harten van de arme mensen. Het bevordert socialeintegratie samenwerking, mededogen en respect. hijverbetert het welzijn van de hele samenleving en bereiktsociale rechtvaardigheid.

history

4. Vasten in de maand Ramadan

Moslims moeten heel snelmaanmaand Ramadan (29 of 30 dagen),van zonsopgang tot zonsondergang. Gedurende de vasten tijd worden moslims moetenonthouden van eten, drinken en seksuele contact. Vasten voor God is belangrijk te onthouden dat voedsel komt van Hem. Rijke mensen hebben de neiging om een goed doel te geven wanneer zij vasten. Dit bouwt een relatie tussen de rijke en de arme mensen. Ook bouwt sociale harmonie in de samenleving. Vasten stelt u in staat om je innerlijke verlangens te beheersen. Gedurende een maand persoonlijke controle en spirituele ontwikkeling leer je. Vasten heeft vele voordelen voor de gezondheid en artsen raden het sommige ziekten te genezen.

1 Al-Muharram
2 Safar
3 Rabi' Al-Awal
4 Rabi' Al-thani
5 Jumada Al-Oula
6 Jumada Al-Than
7 Rajab
8 Sha'ban
9 Ramadan
10 Shawwal
11 Zul Qui'da
12 Zul Hijjah
history

5. Hajj, Bedevaart naar Mekka

 

Hajj is de bedevaart naar Mekka tijdens de maanmaand van Zul Hijjah. Het is gedaan met de bedoeling om een bezoek aan de Heilige Moskee in Mekka en het uitvoeren van bepaalde religieuze riten binnen en buiten de moskee. Het is de vijfde zuil van de islam die ooit moet worden gedaan in een mensenleven. Hajj mag alleen worden gedaan door degenen die de leeftijd van de puberteit bereikt en hebben de fnanciële en fysieke vermogen om het uit te voeren. 


Tijdens de bedevaart naar Mekka, mensen uit verschillende rassen en volkeren verzamelen op de spirituele epicentrum van de Islamitische wereld. Zij bevestigen hun gemeenschappelijke vaderlijke afkomst met Adam en hun geestelijke afkomst met Abraham..

history